Blogs

  • Een 6- voor de docent?

   Door Elsbeth Visser

   Op woensdagavond 27 januari zond Zembla een documentaire uit met de titel '6- voor de leraar' over werkdruk in het basisonderwijs. In haar blog komt onderwijsadviseur Elsbeth Visser op voor de leraar.

   Lees meer ›
  • Welke waarden vinden leerlingen belangrijk?

   Welke waarden vinden leerlingen uit havo 4 het belangrijkst? Henk Vermeulen van het lectoraat Christelijk leraarschap verbaasde zich over de uitkomst, en was zelfs een beetje teleurgesteld.

  • Werken we in een PLG?

   Het is best mogelijk dat iemand zich afvraagt wat een PLG is. Voor anderen is het gesneden koek. In onderwijsvakbladen lees je steeds vaker over Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) Wat is dat eigenlijk? En wat betekenen ze voor het christelijk onderwijs? Een blog van Henk Westerink.

  • Op het vliegveld leren over passend onderwijs

   Lydia van Hartingsveldt bezocht onlangs Potchefstroom (Zuid-Afrika) om daar met andere collega’s kennis te delen en kennis op te doen. Niet alleen in Potchefstroom zelf leerde ze meer over passend onderwijs, ook op het vliegveld kreeg ze te maken met het vieren van verschillen.

  • 2016: het jaar van de christelijke pedagogiek?

   Bram de Muynck, lector Christelijk leraarschap, vraagt zich af: Wordt 2016 eindelijk het jaar van de zo lang begeerde christelijke pedagogiek? Wat hem betreft wel.

  • Laat (van je) spreken!

   U kent het statement vast wel: de Pabo is een vormende opleiding. In de weerbarstigheid van de praktijk van alledag vraag ik me regelmatig af wat er nu van mijn lessen bijdraagt aan de vorming van personen. Een blog van Willemieke Reijnoudt-Klein.

  • Goed onderwijs ontkomt niet aan digitalisering

   Het is van belang dat scholen tijd en energie steken in de digitalisering van het onderwijs, betoogt Ad Verwijs.

  • Gezag op de zeef van sociale media

   Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp ondergraven de positie van een docent of ambtsdrager, zo denkt menigeen. Sociale media zouden gezagsondermijnend werken. Is dat zo? Of bieden ze juist kansen voor gezagsdragers? Hoe kunnen leiders in kerk, media, onderwijs en politiek sociale media op een goede manier inzetten zonder dat het afbreuk doet aan hun autoriteit?

  • Het verschil tussen aardig en waardig

   ‘Behalve vaardig ook waardig en aardig zijn’, is het ideaal voor leerlingen zoals dat wordt verwoord in het advies Onderwijs2032 (Hoofdlijn Advies: Een voorstel, pagina 5). Maar welke beelden moet je daar bij hebben? Het verschil tussen de eerste twee is meestal goed uit te leggen. Vaardig gaat over zaken als lezen en schrijven, aardig gaat over goed gedrag. Maar wat is het verschil tussen ‘aardig’ en ‘waardig’?

  • De verloren dochter

   De naam Essena O’Neill zei me niets, tot begin deze maand. Toch was het achttienjarige Australische meisje ook voor die tijd al een beroemdheid. Niet alleen als fotomodel, maar vooral vanwege haar enorme schare volgers op sociale media.

  • Rondreizen door onderwijsland

   Een jaar geleden kwam het boek "Een venster op de hemel. Christelijk onderwijs in de lespraktijk" uit. Ik had dit boek voor het lectoraat Christelijk leraarschap geschreven. Sindsdien reis ik het land door van Dordrecht naar Geldermalsen en van Kesteren naar Goes om op de zeepkist te gaan staan voor leerlingen, leraren, ouders en besturen.

  • Je hebt een stukje wereld nodig om een kind op te voeden

   “It takes a village to raise a child.” Dit citaat van Hillary Clinton geeft het belang aan van de gemeenschap waarin een kind opgroeit. Is deze gemeenschap de traditionele driehoek (school - kerk - gezin) of is het een vierkant geworden; waarin media ook een rol speelt? Steef de Bruijn pleit voor begeleide confrontatie.

  • Plaats vorming christelijke leerling centraal

   De vorming van de christelijke leerling moet een centralere plaats innemen in het onderwijs, betogen Wim van den Bosch, Arno Bronkhorst en Henrieke van Dam.

  • Geef niet het minimum door!

   Blog van Henk Vermeulen over de roeping van een christendocent. Je werk doen met het oog op God, op wat Hij gedaan heeft en doet. De geschiedenis zien in het licht van zijn heilsplan, de krant lezen naast de Bijbel, de natuur erkennen als schepping Gods. Al die dingen en nog veel meer. Geef je leerlingen daarbij niet het minimum door!

  • Je weet wel, het staat in 1 Samuel 8…

   Een blog van Bram de Muynck over het belang van feitenkennis. Feiten zijn kapstokken van verhalen. Geen kapstok zonder verhaal, maar ook geen verhaal zonder kapstokken.