Blogs

  • Mediagebruik onderweg

   Door Ir. S.M. de Bruijn

   'Een stap naar de hemel en een stap naar de hel, zegt u? Nou, dat laatste zie ik wel, maar dat eerste, daar merk ik weinig van in m'n gezin.' Soms staan moeders in tranen bij je: 'U moest eens weten...'

   Lees meer ›
  • Reuzenstap ten hemel en ter hel

   Geweldige uitvindingen, die smartphones! Toch? Het kost nauwelijks moeite om tien gevaren en nadelen van moderne media op te noemen. De voordelen van die apparaten blijven vaak buiten beeld. Jammer, want dat frustreert jongeren en belemmert een evenwichtig gesprek over nieuwe media.

  • Calling and vocation

   Daar loop je dan op het dak van de St. Jan in Den Bosch. Samen met een collega uit Canterbury, een collega uit Edmonton in Canada en een collega uit Budapest.

  • Het Mattheüseffect in de staat van ons onderwijs

   Kent u het Mattheüseffect? Deze term wordt wel geassocieerd met the rich get richer and the poor get poorer. Het verwijst naar Mattheüs 25:29: “Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van degene die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft”.

  • Wie kwaliteit wil, moet onzekerheid aankunnen

   Een blog van Bram de Muynck over het conceptrapport ‘Brede onderwijskwaliteit’. Dit rapport brengt in kaart welke mogelijkheden er zijn om niet-zichtbare kwaliteit van onderwijs zichtbaar te maken.

  • Rustdag op het web

   Het computerpark van Facebook, Microsoft, Google en YouTube draait 24 uur per etmaal, zeven dagen per week. Kent het web dan geen rustdagen? Daar lijkt het niet op. De laatste jaren nam het internetverkeer sterk toe en opvallend genoeg is het tegenwoordig juist drukker dan ooit op zondag.

  • Een 6- voor de docent?

   Op woensdagavond 27 januari zond Zembla een documentaire uit met de titel '6- voor de leraar' over werkdruk in het basisonderwijs. In haar blog komt onderwijsadviseur Elsbeth Visser op voor de leraar.

  • Welke waarden vinden leerlingen belangrijk?

   Welke waarden vinden leerlingen uit havo 4 het belangrijkst? Henk Vermeulen van het lectoraat Christelijk leraarschap verbaasde zich over de uitkomst, en was zelfs een beetje teleurgesteld.

  • Werken we in een PLG?

   Het is best mogelijk dat iemand zich afvraagt wat een PLG is. Voor anderen is het gesneden koek. In onderwijsvakbladen lees je steeds vaker over Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) Wat is dat eigenlijk? En wat betekenen ze voor het christelijk onderwijs? Een blog van Henk Westerink.

  • Op het vliegveld leren over passend onderwijs

   Lydia van Hartingsveldt bezocht onlangs Potchefstroom (Zuid-Afrika) om daar met andere collega’s kennis te delen en kennis op te doen. Niet alleen in Potchefstroom zelf leerde ze meer over passend onderwijs, ook op het vliegveld kreeg ze te maken met het vieren van verschillen.

  • 2016: het jaar van de christelijke pedagogiek?

   Bram de Muynck, lector Christelijk leraarschap, vraagt zich af: Wordt 2016 eindelijk het jaar van de zo lang begeerde christelijke pedagogiek? Wat hem betreft wel.

  • Laat (van je) spreken!

   U kent het statement vast wel: de Pabo is een vormende opleiding. In de weerbarstigheid van de praktijk van alledag vraag ik me regelmatig af wat er nu van mijn lessen bijdraagt aan de vorming van personen. Een blog van Willemieke Reijnoudt-Klein.

  • Goed onderwijs ontkomt niet aan digitalisering

   Het is van belang dat scholen tijd en energie steken in de digitalisering van het onderwijs, betoogt Ad Verwijs.

  • Gezag op de zeef van sociale media

   Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp ondergraven de positie van een docent of ambtsdrager, zo denkt menigeen. Sociale media zouden gezagsondermijnend werken. Is dat zo? Of bieden ze juist kansen voor gezagsdragers? Hoe kunnen leiders in kerk, media, onderwijs en politiek sociale media op een goede manier inzetten zonder dat het afbreuk doet aan hun autoriteit?

  • Het verschil tussen aardig en waardig

   ‘Behalve vaardig ook waardig en aardig zijn’, is het ideaal voor leerlingen zoals dat wordt verwoord in het advies Onderwijs2032 (Hoofdlijn Advies: Een voorstel, pagina 5). Maar welke beelden moet je daar bij hebben? Het verschil tussen de eerste twee is meestal goed uit te leggen. Vaardig gaat over zaken als lezen en schrijven, aardig gaat over goed gedrag. Maar wat is het verschil tussen ‘aardig’ en ‘waardig’?