Blogs

  • Tilt de heilige Geest de professional boven het gewone uit?

   Door Bram de Muynck, lector Christelijk leraarschap

   Mijn lectorale rede van 1 november 2012 heb ik afgesloten met een opmerking over de bede om de Heilige Geest.

   Lees meer ›
  • Verbieden van Gossup helpt niet tegen ongewenst gedrag op sociale media

   Terwijl er woensdag 11 juni in Gouda zo’n 170 ouders en onderwijzers nadachten over jongeren en mobieltjes tijdens het symposium ‘Onwijs online. In gesprek over mediaopvoeding’, liepen er woensdag in Geneve ook zo’n 1700 mensen rond op een wereldtop over hetzelfde onderwerp. Nou ja, bijna hetzelfde: het ging in Zwitserland over de toekomst van de informatiesamenleving. Het publiek was ook anders, want onder de bezoekers van de VN-bijeenkomst bevonden zich circa honderd ministers en topmensen van internationale organisaties.

  • De invloed van verwachtingen in het klaslokaal

   Zou je voor de klas staan als je niet de verwachting had dat je leerlingen leren van je lessen? Waarschijnlijk niet. Maar hoe communiceer je de verwachting dat je lessen veel rendement opleveren?

  • Toekomstbestendig onderwijs niet gebaat bij haast

   Jongeren hebben niet alleen 21ste-eeuwse vaardigheden nodig, maar ook een houding die al terug te vinden is in de eerste eeuw. Ons onderwijs vraagt om ‘slow education’, stellen Steef de Bruijn, Dick van Meeuwen en Piet Murre in een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad.

  • Passend onderwijs: voelen leerkrachten zich bekwaam?

   Stoelen en tafels gaan aan de kant. We trekken een denkbeeldige lijn door het lokaal. Bij de muur noteren we het cijfer 1, bij het raam het cijfer 10. We stellen de vraag aan de vijftien leerkrachten en directieleden die onze workshop volgen: In hoeverre denk jij klaar te zijn voor passend onderwijs?

  • Vrijheid geef je door

   Samen met een flink aantal dorpsgenoten stond ik rond het monument ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. De avond was zoals alle avonden van de vierde mei in mijn herinnering: rustig en stil, helder, en er zat een soort aandachtigheid in de lucht. De plaatselijke harmonie speelde ‘Nader mijn God, bij U’ en Bachs ‘Bist du bei mir’. Onder de aanwezigen niet alleen volwassenen, maar ook veel kinderen.

  • Google is geen telefoonboek maar een reclamefolder

   Is Google nu ook al anti-prolife? Het was een opvallend bericht vorige week: de zoekmachine heeft advertenties verwijderd van Amerikaanse prolifegroeperingen. Deze advertenties zouden in strijd zijn met het beleid van de zoekmachine. De actie veroorzaakte flink wat onrust aan de overzijde van de oceaan. Intussen zijn we bijna twee weken verder en de stofwolken zijn neergedaald. Dat is het goede moment om de schade op te nemen.

  • Nieuwe media: zorg, zegen, schuld

   Het haast ongebreideld gebruiken van moderne media heeft een geweldige invloed in de gereformeerde gezindte. De macht van de beeldcultuur wordt onvoldoende onderkend, zegt dr. ir. S.M. de Bruijn.

  • Venster op de hemel

   Deze maanden leg ik de laatste hand aan het boek ‘Venster op de hemel’. In dit boek probeer ik de vraag te beantwoorden hoe het komt dat leraren in primair, voortgezet en hoger christelijk onderwijs het zo moeilijk vinden om in hun dagelijkse lespraktijk op het niveau van de inhoud van hun schoolvakken een verbinding te leggen met het christelijk geloof.

  • App is geen aap-noot-mies

   Bridger is nét twee. „Woow! I’m excited, nice, that’s awesome, Bridger!” Het kereltje tovert de ene na de andere applicatie tevoorschijn op z’n iPad terwijl vader erbij staat te jubelen. Geweldig toch, zo’n iPad, voor een peuter?

  • De addertjes onder het gras van de meetcultuur

   ‘Onderwijstoezicht op de schop’, zo kopte het Nederlands Dagblad op zaterdag 29 maart op de voorpagina. De kop suggereerde groot nieuws en drastische veranderingen in het beleid van de inspectie.

  • Online met uw kind

   “Mijn dochter heeft met iedereen contact – behalve met mij”. Bij veel ouders roept die klacht herkenning op. Juist voor de media-opvoeding is een goede band met pubers van groot belang. Een van de barrières daarbij is dat ouders weinig affiniteit hebben met de leefwereld van hun kinderen. Daar komt bij dat ze de ontwikkelingen rond sociale media moeilijk kunnen volgen. Dat leidt al snel tot een achterdochtige, bevooroordeelde houding bij het gesprek met de puber.

  • Christelijk Leraarschap biedt bijzonder, hartelijk en passend onderwijs!

   Passend onderwijs begint met het goed kijken naar een kind. Vervolgens bepaalt dat bij de vraag wat ík als Christelijk leraar nodig heb om dat kind adequaat te begeleiden en/of te onderwijzen. Passend onderwijs werkt dus als een reflector; het werpt terug op jezelf. Christelijk leraarschap biedt passend onderwijs!

  • Jongens leren anders dan meisjes!

   Meisjes presteren op school beter dan jongens. Het veelgebruikte ADI-model is misschien minder geschikt voor jongens. Hoe betrek je hen er toch bij?

  • De leraar niet betrokken bij passend onderwijs? Kijk maar eens in de klas!

   Het ministerie zag genoeg aanleiding om de week van 24 tot en met 28 maart uit te roepen tot de week van passend onderwijs. De geringe betrokkenheid van leraren wordt als een van de redenen aangevoerd.