Blogs

  • Voorbeeldige praktijk

   Door Leunis van Klinken, lid kenniskring Christelijk leraarschap

   In de tweedelige reeks Vitale idealen, voorbeeldige praktijken, een publicatie verzorgd door de lerarenopleiding van Driestar Hogeschool, beschrijven de auteurs grote pedagogen die van belang geweest zijn voor opvoeding en onderwijs. In deze bijdrage breng ik graag een voorbeeldige praktijk voor het voetlicht van een eenvoudige schoolmeester uit de negentiende eeuw, die de geschiedenisboeken niet gehaald heeft. Desondanks heeft zijn praktijk meer zeggingskracht dan die van menig groot pedagoog.

   Lees meer ›
  • Socialiseren!?

   ‘Kwalificeren én socialiseren vormen de hoofdfuncties van iedere school.’ ‘Elke school dient leerlingen voor te bereiden op vervolgonderwijs en/of toekomstige arbeid door de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden over te dragen. Scholen vervullen daarnaast een socialiserende functie: zij zijn immers ook opgericht om leerlingen voor te bereiden op deelname aan de samenleving, door hen te vormen in waarden, normen en attitudes die daarvoor nodig zijn.’ Twee citaten uit het rapport ‘Leraar zijn’ van de Onderwijsraad (2013).

  • Gewone verwondering

   Bij elke discussie over de kern van onderwijs, over het belang van onderwijs aan volgende generaties, valt wel het woord verwondering of noemt men het ‘bewondering wekken’. Onderwijs is ontdekken en verwonderen. Geen leerplan of het staat erin. Maar wat verstaat men onder bewondering?

  • Groenen longen voor fitte hersenen

   Ga meer buiten spelen, zelfs de koningin zegt het! Bij wijze van spreken dan, want Máxima had het nog even lastig met de grote platte knoop die ze moest leggen. Onlangs opende ze het nieuwe scoutinglandgoed in Flevoland. Weliswaar is zij beschermvrouwe van de ‘padvinders’, maar met haar aanwezigheid onderstreepte zij tegelijkertijd dat buiten spelen in de natuur ontzettend belangrijk is voor kinderen.

  • Punnikwerkje of Powerpoint

   Ict op school, welke kant gaat dat op? Nog meer gas geven of juist remmen? Punnikwerkje of PowerPoint? Een opinie-artikel n.a.v. het symposium 'Media- en onderwijs', 27 mei 2015.

  • Meer depressie door sexting en cyberpesten

   Recent Engels onderzoek wijst op meer depressie bij jongeren door sexting en cyberpesten. Deze column gaat hierop in en beschrijft het belang van gewetensvorming in het gezin omtrent deze onderwerpen.

  • Het prachtige risico van onderwijs

   Lesgeven is veeleisend en onderwijsgeven risicovol. De kop boven deze blog is de Nederlandse vertaling van het prachtige boek The beautiful risk of education, geschreven door Gert J.J. Biesta. Het boek is vorig jaar verschenen en het is een groot succes, want de Nederlandse editie kwam in februari 2015 uit en moest diezelfde maand nog herdrukt worden. Hoezo?

  • Twaalf jaar en verslaafd aan porno

   Seksuele opvoeding kan niet vroeg genoeg beginnen en ouders verdienen hier de steun van de scholen. En, belangrijker nog: ouders die hun kind van twaalf zomaar een smartphone in handen stoppen, moeten zich afvragen of ze hem of haar ook een doos boeken zouden overhandigen waar een pornoblaadje tussen zit.

  • Bach en het raadsel van de excellentie

   Bij excellentie moeten we niet in de eerste plaats denken aan het individuele talent, maar aan een traditie die ontwikkeling van dat talent mogelijk maakt. Een goed voorbeeld hiervan is Bach, schrijft lector Bram de Muynck.

  • Aan de slag met christelijk onderwijs!

   Een zoektocht naar concrete handvaten om plezier te hebben in de vakinhouden en om daar de christelijke identiteit aan te verbinden.

  • Game over

   Gamen maakt sociaal en gelukkig, vertelde Marlou Poppelaars, onderzoekster aan de Radboud Universiteit, onlangs op de opiniepagina van het Reformatorisch Dagblad. Menig ouder reageerde verbaasd: moet ons kind nog langer achter de pc?

  • Overschatting van de school

   Het idee dat het instituut ‘school’ de garantie is voor de beste opvoeding zet thuisonderwijs onterecht in een kwaad daglicht, schrijft A. (Bram) de Muynck, lector Christelijk leraarschap.

  • Smartphones: de sigaretten van 2015

   Uit een reeks aan onderzoeken dringt zich de conclusie op dat multitaskers een risicogroep vormen. Het onderwijs doet er goed aan jongeren te leren singletasken.

  • De catechismuspreek en het belang van vorming

   In deze blog probeer ik uit te leggen hoe belangrijk de tweede dienst is voor christelijke vorming en dat we, teruggaand naar de oorsprong, deze ook nieuwe impulsen kunnen geven.

  • Vormen duurt een leven lang

   Elke docent is bezig met het vormen van de leerling. Soms bewust, maar vaker onbewust. En iedereen is het ermee eens dat je je leerlingen wilt vormen. Maar in gesprek met docententeams, merk ik dat het niet altijd even duidelijk is welk doel we eigenlijk voor ogen hebben, en hoe je daar als docent een bijdrage aan kunt leveren.