Blogs

  • Hoe passend maak je passend onderwijs?

   Passend onderwijs is soms op een andere manier passend dan op het eerste gezicht lijkt.

   Lees meer ›
  • Passend onderwijs; een relatief ideaal

   Passend onderwijs is een mooi ideaal. Een ideaal waar we ons vol passie en bewogenheid voor mogen inzetten. Tegelijkertijd ook een ideaal waarbij we ons moeten realiseren dat het altijd relatief blijft.

  • 'Mind' gericht op het leren

   Het etiket hoogbegaafdheid is voor het kind en de opvoeder/leerkracht soms eerder een belemmering dan dat het behulpzaam is bij het ontwikkelingsproces. Aandacht voor het proces gericht op leren en ontwikkeling draagt meer bij dan een statisch label.

  • Gas geven met passend onderwijs

   Vorige week liet de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) van zich horen. Ze riep ertoe op om de invoering van Passend onderwijs niet opnieuw uit te stellen, maar per augustus 2014 in te voeren. Ofwel: 'Geef gas met Passend onderwijs'.

  • Jongeren in beweging - zes factoren die aanzetten tot exploratie

   Exploratie en identiteitsontwikkeling horen bij elkaar. Exploratie houdt in dat je nadenkt over je opvattingen, twijfels of vragen hebt of experimenteert met andere ideeën en uitingen. Zonder exploratie is er geen groei in ontwikkeling. Maar hoe gaat exploratie in zijn werk? Wat zorgt ervoor dat jongeren exploreren en zo hun eigen identiteit ontwikkelen?

  • Sociale media bedreigen schoolresultaten

   Veel gebruik van Facebook en WhatsApp zorgt voor lagere cijfers op school. Alleen al de gedachte aan een mogelijk verband tussen die twee levert ouders en docenten hoofdbrekens op.

  • Excellentie: niet belonen maar begeleiden

   In Nederland worden leerlingen te weinig uitgedaagd. Daardoor gaat veel talent verloren.

  • Waarom ze blijven

   Het onderwerp kerkverlating staat dit jaar hoog op de agenda van de kerkelijke synodes. In diverse publicaties over het thema komen verschillende oorzaken naar voren.

  • Begeleiden in balans - ruimte en betrokkenheid

   The National Study of Youth and Religion (NSYR) is een Amerikaans onderzoek, dat een representatief beeld van jongeren in Amerika biedt. Gedurende drie jaar zijn 120 jongeren twee keer geïnterviewd over hun religieuze identiteitsontwikkeling. Een van de aspecten die uit het onderzoek naar voren komt is het belang van scaffolding.

  • Identiteitsontwikkeling als sleutel tot succes van burgerschapsvorming?

   Onlangs verscheen het advies Verder met burgerschap in het onderwijs van de Onderwijsraad. Burgerschapsvorming heeft niet die plek gekregen in het onderwijs, waarop vanuit de politiek werd aangedrongen.

  • Zonder moratorium geen ontwikkeling - een ontmoeting met James Marcia

   Van 29 augustus tot en met 1 september bezochten Janneke Westerink en Elsbeth Visser het tweejaarlijkse congres van EARA, the European Association for Research on Adolescence in Griekenland. Wetenschappers uit 33 landen presenteerden onderzoek en gingen met elkaar in gesprek over jongeren en hun ontwikkeling.

  • Ruimte voor twijfel voorkomt kerkverlating

   Gerard (20) is een van de vele jongeren in wie kerkverlating een gezicht krijgt. Deze week doet hij zijn verhaal in het Reformatorisch Dagblad, naar aanleiding van het rapport over kerkverlating van de Gereformeerde Hogeschool. Als belangrijkste reden om de kerk vaarwel te zeggen geeft hij aan dat hij niet meer kan geloven in de waarheid van de Bijbel, gezien de vele tegenstrijdigheden die er volgens hem in staan.

  • Ik geloof, maar waarin?

   Geloven is hip. Wie denkt dat de jeugd geloven als achterhaald beschouwt, zou bij jongeren in Amerika te rade moeten gaan. Ze noemen religie een ‘Very Nice Thing’: het helpt je, geeft je een relatie met God en zorgt voor een betere wereld, omdat het mensen een moraal meegeeft.

  • Lady Gaga: laat je identiteit je religie zijn

   Dear Monsters. Laat je identiteit je religie zijn. Zo begint Lady Gaga haar brief aan de lezers van Metro. Vandaag is ze gasthoofdredacteur van het blad in een speciale editie die in twintig landen verschijnt.

  • Religieuze jongeren als minderheid – het onderzoeken waard!

   Voor het eerst in de geschiedenis zijn religieuze jongeren een minderheid geworden in Nederland. Dat blijkt uit cijfers uit het onlangs verschenen trendrapport 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Binnen deze minderheid, die voornamelijk bestaat uit christen- en moslimjongeren, is een deel als orthodox te bestempelen. Juist over deze groep is op wetenschappelijk gebied weinig bekend.