Blogs

  • Passend onderwijs: voluit in de remmen of plankgas?

   “Voluit in de remmen, beste Sander!” Het was een harde roep die een tijdje terug klonk in de Tweede Kamer in een debat met staatssecretaris Dekker. De reden? Ouders zijn ondergesneeuwd in de ontwikkelingen rondom passend onderwijs, de leraren vragen zich af wat hun boven het hoofd hangt en de vraag leeft: wordt de leerling er beter van?

   Lees meer ›
  • Pubers in de klas: aan de slag met verschillen

   Als docent wil je graag uit de leerling halen wat erin zit. Maar in de praktijk valt dit niet mee. Allereerst weten we dat we door middel van klassikaal onderwijs niet het beste uit de leerling halen. Dat leerlingen in klassikaal verband lager scoren dan leerlingen die één op één onderwijs krijgen, weten we al langer dan vandaag. Benjamin Bloom toonde dit al in de jaren tachtig aan.

  • Zelfbeheersing aanleren voor omgaan met media

   Een kind van een jaar of vier, vijf, komt in een kamer waarin alleen een tafel en een stoel aanwezig zijn. Op tafel ligt een snoepje. Het kind mag het opeten, maar als het die verleiding een kwartier lang kan weerstaan, krijgt het naast dat ene snoepje er een tweede bij.

  • Safer Internet Day: enkel internetfilter niet genoeg

   Om digitale pulp effectief buiten de deur te kunnen houden, is een verandering in het denken in de gereformeerde gezindte noodzakelijk.

  • Timothy for teachers (#20): The risk of rejection

   'Timothy for teachers' is een serie meditaties vanuit de brieven aan Timotheus. Elke twee weken verschijnt een nieuwe meditatie, geschikt voor persoonlijke bijbelstudie.

  • Onbedoeld onchristelijk?

   Met de manier waarop je werkt met je leerlingen breng je meer te weeg dan je denkt. En dat effect kan zelfs tegengesteld zijn aan wat je wilt bereiken. Dat was kort samengevat de boodschap van David Smith tijdens de inspirerende bezinningsdag van het lectoraat afgelopen woensdag.

  • Platgepraat over identiteit?

   Woensdag 29 januari 2014 kwamen er zo’n 170 mensen uit alle hoeken van het land naar Gouda om met elkaar na te denken over christelijk leraarschap. Met die bezinningsdag startte de themamaand identiteit van Driestar Educatief.

  • Hoe zien leraren ‘the common good’?

   Afgelopen zaterdag 7 december 2013 vond een interessant debat plaats over christenen in het publieke debat. De argumenten die over tafel gingen zijn van belang voor leraren. Zeker voor leraren in het hoger onderwijs.

  • Goede voornemens: matig mobielgebruik

   Aan het eind van het jaar duiken ze steevast op: lijstjes met de top-tien van technische doorbraken, hippe woorden, meest verkochte boeken en meest bekeken YouTube-filmpjes. Maar daarnaast zijn er ook lijstjes met tips en adviezen voor het nieuwe jaar, om te stoppen met roken of om te lijnen.

  • Hoe passend maak je passend onderwijs?

   Passend onderwijs is soms op een andere manier passend dan op het eerste gezicht lijkt.

  • Passend onderwijs; een relatief ideaal

   Passend onderwijs is een mooi ideaal. Een ideaal waar we ons vol passie en bewogenheid voor mogen inzetten. Tegelijkertijd ook een ideaal waarbij we ons moeten realiseren dat het altijd relatief blijft.

  • 'Mind' gericht op het leren

   Het etiket hoogbegaafdheid is voor het kind en de opvoeder/leerkracht soms eerder een belemmering dan dat het behulpzaam is bij het ontwikkelingsproces. Aandacht voor het proces gericht op leren en ontwikkeling draagt meer bij dan een statisch label.

  • Gas geven met passend onderwijs

   Vorige week liet de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) van zich horen. Ze riep ertoe op om de invoering van Passend onderwijs niet opnieuw uit te stellen, maar per augustus 2014 in te voeren. Ofwel: 'Geef gas met Passend onderwijs'.

  • Jongeren in beweging - zes factoren die aanzetten tot exploratie

   Exploratie en identiteitsontwikkeling horen bij elkaar. Exploratie houdt in dat je nadenkt over je opvattingen, twijfels of vragen hebt of experimenteert met andere ideeën en uitingen. Zonder exploratie is er geen groei in ontwikkeling. Maar hoe gaat exploratie in zijn werk? Wat zorgt ervoor dat jongeren exploreren en zo hun eigen identiteit ontwikkelen?

  • Sociale media bedreigen schoolresultaten

   Veel gebruik van Facebook en WhatsApp zorgt voor lagere cijfers op school. Alleen al de gedachte aan een mogelijk verband tussen die twee levert ouders en docenten hoofdbrekens op.