Blogs

  • Venster op de hemel

   Deze maanden leg ik de laatste hand aan het boek ‘Venster op de hemel’. In dit boek probeer ik de vraag te beantwoorden hoe het komt dat leraren in primair, voortgezet en hoger christelijk onderwijs het zo moeilijk vinden om in hun dagelijkse lespraktijk op het niveau van de inhoud van hun schoolvakken een verbinding te leggen met het christelijk geloof.

   Lees meer ›
  • App is geen aap-noot-mies

   Bridger is nét twee. „Woow! I’m excited, nice, that’s awesome, Bridger!” Het kereltje tovert de ene na de andere applicatie tevoorschijn op z’n iPad terwijl vader erbij staat te jubelen. Geweldig toch, zo’n iPad, voor een peuter?

  • De addertjes onder het gras van de meetcultuur

   ‘Onderwijstoezicht op de schop’, zo kopte het Nederlands Dagblad op zaterdag 29 maart op de voorpagina. De kop suggereerde groot nieuws en drastische veranderingen in het beleid van de inspectie.

  • Online met uw kind

   “Mijn dochter heeft met iedereen contact – behalve met mij”. Bij veel ouders roept die klacht herkenning op. Juist voor de media-opvoeding is een goede band met pubers van groot belang. Een van de barrières daarbij is dat ouders weinig affiniteit hebben met de leefwereld van hun kinderen. Daar komt bij dat ze de ontwikkelingen rond sociale media moeilijk kunnen volgen. Dat leidt al snel tot een achterdochtige, bevooroordeelde houding bij het gesprek met de puber.

  • Christelijk Leraarschap biedt bijzonder, hartelijk en passend onderwijs!

   Passend onderwijs begint met het goed kijken naar een kind. Vervolgens bepaalt dat bij de vraag wat ík als Christelijk leraar nodig heb om dat kind adequaat te begeleiden en/of te onderwijzen. Passend onderwijs werkt dus als een reflector; het werpt terug op jezelf. Christelijk leraarschap biedt passend onderwijs!

  • Jongens leren anders dan meisjes!

   Meisjes presteren op school beter dan jongens. Het veelgebruikte ADI-model is misschien minder geschikt voor jongens. Hoe betrek je hen er toch bij?

  • De leraar niet betrokken bij passend onderwijs? Kijk maar eens in de klas!

   Het ministerie zag genoeg aanleiding om de week van 24 tot en met 28 maart uit te roepen tot de week van passend onderwijs. De geringe betrokkenheid van leraren wordt als een van de redenen aangevoerd.

  • Passend onderwijs in een onderwijswereld die niet passend is

   De laatste twee weken bekruipt mij steeds meer het gevoel dat we met elkaar een onderwijswereld willen creëren die passend moet zijn, maar niet passend te krijgen is. En ik bedoel dan niet vanuit het perspectief van Genesis 3, hoewel het daar natuurlijk wel zijn oorsprong heeft.

  • Tandenpoetsen met bluetooth

   De slimme tandenborstel is een voorloper van het 'internet der dingen', waarover tijdens het Mobile World Congress in Barcelona onlangs veel te doen was.

  • Bijbels onderwijs

   Bijbels onderwijs is van belang voor het deelonderzoek ‘De christelijke leraar als duider van maatschappelijke ontwikkelingen’ van het lectoraat christelijk leraarschap.

  • Pubers: zie de verschillen

   Zichtbare diversiteit, we weten er op onze witte scholen nauwelijks raad mee. Met ‘onzichtbare’ nog minder. Eerlijk gezegd vinden we het maar lastig als een leerling zich sterk boven of onder het gemiddelde beweegt of door gedrag en leerproblemen extra aandacht vraagt.

  • Pubers pesten elkaar

   Pubers pesten elkaar, dat is bekend. Daarom is het belangrijk dat er in het onderwijs gewerkt wordt aan positieve groepsvorming. Want waar mensen regelmatig in een vaste groep bij elkaar zijn, is er naast samenwerken ook sprake van dwarszitten. Wie dit niet ‘echt’ afgeleerd heeft, neemt deze houding mee naar de werkvloer, kantine en kantoor.

  • Terugplaatsing van speciaal naar regulier onderwijs. Wenselijk?

   Terugplaatsing van speciaal naar regulier onderwijs. Wenselijk? Het is een misvatting te denken dat leerlingen bij de invoering van passend onderwijs niet meer naar het speciaal (basis)onderwijs zouden mogen.

  • Lunchdebat over geloof in je werk: zout of saus?

   Hoe komt de christelijke identiteit op Driestar Educatief tot uiting? Wat is er te zien wanneer je het gebouw binnenkomt? Op 5 maart gingen studenten, medewerkers en gasten met elkaar tijdens de lunch in debat over identiteit in je werk. In de korte periode die de lunchtijd hen toeliet, werden diverse stenen in de vijver geworpen

  • Weerbare scholen en leraren nodig

   Het jarenlang bezig zijn met identiteit van scholen en leraren heeft mij één ding geleerd. Het formuleren van een visie is contextbepaald.