Blogs

  • Een boek voor 29 februari

   Door Janneke de Jong-Slagman

   De torens van februari is een boek waar je op 29 februari in zou moeten beginnen. Op die schrikkeldag kunnen geheimzinnige dingen gebeuren.

   Lees meer ›
  • Communicatief MVT-onderwijs, echt?

   Communicatief MVT-onderwijs, echt? De laatste jaren verschijnt er veel interessant en goed onderzoek naar het geven van een moderne vreemde taal (MVT) in Nederland. Niet in een laboratorium, maar gewoon bij en door docenten Engels, Frans en Duits in gewone klassen. Er is inmiddels een aantal proefschriften verschenen met bevindingen en inzichten die goed toe te passen zijn in je eigen MVT-lessen. Enkele highlights daaruit en een paar opmerkingen.

  • De wereld van lesmethodes in De Avondshow: hoe kijken wij ernaar?

   ‘Arjen Lubach duikt in 'De Avondshow met Arjen Lubach' via de waan van de dag langs inspirerende gasten tot op de bodem van het nieuws.’* In de aflevering van 31 januari 2024 snorkelde hij naar de bodem van de wereld van lesmethodes – en hij dook aardig wat rommel op.

  • Marcheren of lopen? Over leiders en de dialoog

   'In de praktijk van ons werk zien we dat veel (school)leiders iets herkennen van de schijnbare tegenstelling tussen het geven van ruimte versus duidelijk zijn. Bijvoorbeeld: mag je voor een collega een uitzondering maken op een afspraak die voor het hele team geldt? Of: in hoeverre is de richting die we opgaan vaststaand of zit daar speelruimte?'

  • Herbergzaam onderwijs

   Waar associeer jij een herberg mee? Met warmte in deze koude dagen? Of met gezelligheid en het één en ander voor de inwendige mens? In een herberg ben je doorgaans niet alleen. Het is juist de gastvrijheid die centraal staat in de herberg. Of zijn er nog steeds herbergen die zeggen: ‘geen plaats’, zoals Jozef en Maria ondervonden.

  • Bindende verschillen

   ‘Verbinding’ is het jaarthema binnen Driestar educatief. We hoorden er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst een causerie, doorspekt met humor, over van Kees van der Staaij. Het veronderstelt volgens hem het zoeken naar het gemeenschappelijke. Dat legt verbinding tussen mensen en hun standpunten.

  • Kwetsbaar

   Ik kan me nog goed een situatie voor de geest halen uit mijn beginnersjaren als juf. Elke woensdag gaf ik les aan groep 6, een groep met pittige, mondige leerlingen. Deze dagen vond ik een uitdaging. Aan de ene kant moest ik het gewoon kunnen. Ik had toch immers mijn pabo-diploma?

  • What’s in the name: herbergzaam of inclusief?

   Soms maakt het weinig uit of je iets aanduidt met een ander woord. Een voorbeeld: of je iets een poes of een kat noemt, maakt niet zoveel uit. Althans voor wat het beeld betreft van het dier dat we voor ogen hebben. Maar het kan ook zijn dat met een andere naam ook een andere betekenis opduikt.

  • David Marquet over volgers, leiders en taalgebruik

   Over goed leiderschap zijn bibliotheken volgeschreven. Er verschijnen vele journals met vrachten aan onderzoek. Toch gaat het met dat leiderschap niet altijd geweldig. Het probleem zit voor een belangrijk deel in mentale modellen over leidinggeven en het toepassen van kennis over leiderschap in de eigen context. Het is ook niet gemakkelijk. Allerlei paradoxen spelen een rol.

  • Mijn prachtige, mijn hondse baan

   ‘Ik geef gewoon mijn vak en zorg voor een goede relatie met mijn leerlingen, maar aan waarden doe ik niks.’ ‘Tegenwoordig moet je van alles: burgerschap, vorming, waarden. Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen met zulke volle klassen.’ Begrijpelijke uitspraken van leraren! Maar waarden spelen wel een heel belangrijke rol. Vier gedachten van Piet Murre hierover.

  • De boekdrukkunst en ChatGPT

   ChatGPT en aanverwante applicaties zijn als een tsunami de wereld overgerold. De golf bereikte ook al snel de stranden en binnenlanden van het onderwijs. Bij het zoeken naar wat dit betekent is een van de manieren om een analogie te vinden in het verleden en daarvan te leren.

  • Vier redenen om werk te maken van christelijk leraarschap

   Je staat voor de klas en je bent druk. Te druk voor bezinning, bijna. Toch is het belangrijk om na te denken over je roeping om christelijke leraar te zijn. Ons nieuwe boek Werk maken van christelijk leraarschap is bedoeld om je hierbij te helpen.

  • Blog Piet Murre: Mijn eerste agenda

   In de zomervakantie word ik geacht allerlei karweitjes te doen en dingen op te ruimen. Bij het doorspitten van de zolder kwam ik zodoende een stapel docentenagenda’s tegen. Eens even kijken, 1994. Ja hoor, mijn eerste jaar als docent.

  • Blog Piet Murre: Leidinggeven is een vak apart

   Onlangs vertrok een gewaardeerde collega om elders manager te worden. Hij vroeg mij om enkele kernpunten van goed leiderschap op papier te zetten.

  • Eens - en steeds weer

   De eerste studiedagen van het cursusjaar zitten er weer op. Met enig geluk is zo’n dag een succes en vinden de deelnemers het inspirerend. De vraag is wel wat het langetermijneffect is. Onderzoek laat zien dat het beter is om gedurende langere tijd met hetzelfde thema aan de gang te gaan.