Blogs

  • Jongens leren anders dan meisjes!

   Door Jan Verburg

   Meisjes presteren op school beter dan jongens. Het veelgebruikte ADI-model is misschien minder geschikt voor jongens. Hoe betrek je hen er toch bij?

   Lees meer ›
  • De leraar niet betrokken bij passend onderwijs? Kijk maar eens in de klas!

   Het ministerie zag genoeg aanleiding om de week van 24 tot en met 28 maart uit te roepen tot de week van passend onderwijs. De geringe betrokkenheid van leraren wordt als een van de redenen aangevoerd.

  • Passend onderwijs in een onderwijswereld die niet passend is

   De laatste twee weken bekruipt mij steeds meer het gevoel dat we met elkaar een onderwijswereld willen creëren die passend moet zijn, maar niet passend te krijgen is. En ik bedoel dan niet vanuit het perspectief van Genesis 3, hoewel het daar natuurlijk wel zijn oorsprong heeft.

  • Tandenpoetsen met bluetooth

   De slimme tandenborstel is een voorloper van het 'internet der dingen', waarover tijdens het Mobile World Congress in Barcelona onlangs veel te doen was.

  • Bijbels onderwijs

   Bijbels onderwijs is van belang voor het deelonderzoek ‘De christelijke leraar als duider van maatschappelijke ontwikkelingen’ van het lectoraat christelijk leraarschap.

  • Pubers: zie de verschillen

   Zichtbare diversiteit, we weten er op onze witte scholen nauwelijks raad mee. Met ‘onzichtbare’ nog minder. Eerlijk gezegd vinden we het maar lastig als een leerling zich sterk boven of onder het gemiddelde beweegt of door gedrag en leerproblemen extra aandacht vraagt.

  • Pubers pesten elkaar

   Pubers pesten elkaar, dat is bekend. Daarom is het belangrijk dat er in het onderwijs gewerkt wordt aan positieve groepsvorming. Want waar mensen regelmatig in een vaste groep bij elkaar zijn, is er naast samenwerken ook sprake van dwarszitten. Wie dit niet ‘echt’ afgeleerd heeft, neemt deze houding mee naar de werkvloer, kantine en kantoor.

  • Terugplaatsing van speciaal naar regulier onderwijs. Wenselijk?

   Terugplaatsing van speciaal naar regulier onderwijs. Wenselijk? Het is een misvatting te denken dat leerlingen bij de invoering van passend onderwijs niet meer naar het speciaal (basis)onderwijs zouden mogen.

  • Lunchdebat over geloof in je werk: zout of saus?

   Hoe komt de christelijke identiteit op Driestar Educatief tot uiting? Wat is er te zien wanneer je het gebouw binnenkomt? Op 5 maart gingen studenten, medewerkers en gasten met elkaar tijdens de lunch in debat over identiteit in je werk. In de korte periode die de lunchtijd hen toeliet, werden diverse stenen in de vijver geworpen

  • Weerbare scholen en leraren nodig

   Het jarenlang bezig zijn met identiteit van scholen en leraren heeft mij één ding geleerd. Het formuleren van een visie is contextbepaald.

  • Passend onderwijs: voluit in de remmen of plankgas?

   “Voluit in de remmen, beste Sander!” Het was een harde roep die een tijdje terug klonk in de Tweede Kamer in een debat met staatssecretaris Dekker. De reden? Ouders zijn ondergesneeuwd in de ontwikkelingen rondom passend onderwijs, de leraren vragen zich af wat hun boven het hoofd hangt en de vraag leeft: wordt de leerling er beter van?

  • Pubers in de klas: aan de slag met verschillen

   Als docent wil je graag uit de leerling halen wat erin zit. Maar in de praktijk valt dit niet mee. Allereerst weten we dat we door middel van klassikaal onderwijs niet het beste uit de leerling halen. Dat leerlingen in klassikaal verband lager scoren dan leerlingen die één op één onderwijs krijgen, weten we al langer dan vandaag. Benjamin Bloom toonde dit al in de jaren tachtig aan.

  • Zelfbeheersing aanleren voor omgaan met media

   Een kind van een jaar of vier, vijf, komt in een kamer waarin alleen een tafel en een stoel aanwezig zijn. Op tafel ligt een snoepje. Het kind mag het opeten, maar als het die verleiding een kwartier lang kan weerstaan, krijgt het naast dat ene snoepje er een tweede bij.

  • Safer Internet Day: enkel internetfilter niet genoeg

   Om digitale pulp effectief buiten de deur te kunnen houden, is een verandering in het denken in de gereformeerde gezindte noodzakelijk.

  • Timothy for teachers (#20): The risk of rejection

   'Timothy for teachers' is een serie meditaties vanuit de brieven aan Timotheus. Elke twee weken verschijnt een nieuwe meditatie, geschikt voor persoonlijke bijbelstudie.