Nieuws

 • Scholing Artificial Intelligence

  Het afgelopen jaar heeft er binnen Driestar educatief een bezinning plaatsgevonden over het onderwerp Artificial Intelligence (AI).

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Presentatie handreikingen ‘Duits’ en ‘aardrijkskunde’

  De afgelopen twee jaar hebben twee teams van docenten hard gewerkt om een handreiking te maken die collega’s aardrijkskunde dan wel Duits kunnen gebruiken naast elke seculiere lesmethode. Het is belangrijk dat in gewone vaklessen een christelijk perspectief herkenbaar is. De handreikingen voor deze beide vakken maken dat makkelijker mogelijk.

 • Terugblik lectorale rede Bram Kunz in woord en beeld

  Vorige week donderdag werd in de prachtige Goudse Sint-Jan dr. Bram Kunz geïnstalleerd als lector ‘Vorming van christelijke onderwijsprofessionals in de 21e eeuw’.

 • Webinar over Krassen op de ziel van de leraar op 18 juni

  Op dinsdag 18 juni is er weer een webinar van het onderzoekscentrum. Dit keer gaat het over jouw vorming als christelijke leraar.

 • Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief

  Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.

 • Save the date: lectorale rede en installatie dr. Bram Kunz

  Op Deo Volente 13 juni 2024 hoopt dr. Bram Kunz zijn lectorale rede uit te spreken in de Sint Janskerk te Gouda. Het College van Bestuur van Driestar educatief nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de installatie van dr. Bram Kunz tot lector van het lectoraat "Vorming van christelijke onderwijsprofessionals in de 21ste eeuw". 

 • Onderzoekscentrum publiceert artikel over samenwerking school en ouders

  ‘Ouders en leraren in het PO vertrouwen elkaar, maar wisselen weinig informatie uit over godsdienstige opvoeding’. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat door het onderzoekscentrum werd uitgevoerd, met als eerste verantwoordelijke onze voormalige regisseur Nico Broer. Het artikel dat nu is gepubliceerd, doet er uitgebreid verslag van.

 • De Goudse glazen: (kunst)historisch, meditatief, muzikaal

  Met de St. Janskerk heeft Gouda niet alleen een historisch monument binnen de gemeentegrenzen: de kerk is allereerst een geloofsmonument. Al sinds eeuwen komt de gemeente samen om hier het Woord van God te horen, te bidden en God lof te zingen. Op zaterdag 16 maart kun je je verdiepen in de geschiedenis van de kerk en de Goudse glazen tijdens een speciale middag.

 • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

  Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

 • Onderzoekscentrum publiceert Engelstalig artikel over de vitale missie van de school

  Hoe blijf je als school en als leraar bij je missie? In een snel veranderende wereld is dit een belangrijke vraag. Processen als globalisering, individualisering en secularisering zijn van invloed op wat er in de school gebeurt.

 • Postdoc-onderzoek Jeugdliteratuur op de pabo

  Voor de zomervakantie heeft docent Nederlands Janneke de Jong-Slagman haar postdoc-onderzoek over het lezen van jeugdliteratuur op de pabo afgerond.

 • Webinar Graag traag onderwijs op 24 oktober

  Op dinsdag 24 oktober organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief een webinar met de titel ‘Graag traag onderwijs’.

 • Webinar over Gidsen 6: Herbergzaamheid 

  Driestar educatief organiseert samen met de TUA een serie gratis webinars over Gidsen, de nieuwe schoolpedagogiek van Bram de Muynck en Bram Kunz. Tijdens de webinars diepen de auteurs iedere keer een ander thema uit dat in een van de hoofdstukken van Gidsen centraal staat. Het zijn interactieve, online bijeenkomsten waarin deelnemers leeservaringen en vragen kunnen inbrengen.

 • Ds Tramper spreekt over de waarde van rust

  Studium Generale organiseert op 23 mei een boeiend symposium. Ds. N.M. Tramper neemt ons tijdens deze avond mee in een boeiende zoektocht naar rust.

 • Katern ‘Werken met professionele leergemeenschappen’

  Een professionele leergemeenschap (PLG) kan docenten helpen om samen te leren. Dan moet zo’n PLG wel voldoen aan de goede kenmerken. En daar valt aan te werken, zo blijkt uit een onderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.