Nieuws

 • Interessant lezingenprogramma Studium Generale Driestar hogeschool 2018-2019

  Het programma van Studium Generale 2018-2019 is open voor inschrijving! Ook dit jaar is het weer een breed aanbod van lezingen, debatavonden en boekpresentaties.

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Nieuwe datum ontmoetingsavond Goes gepland

  De datum van de ontmoetingsavond voor gezin, kerk en school in Goes is gewijzigd. U bent van harte welkom op dinsdagavond 18 september 2018 Als u zich al opgegeven heeft voor deze avond, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.

 • Vorming in de kerk in tijd van secularisatie

  Op 30 en 31 augustus 2018 organiseren de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen een conferentie over Onderwijs, vorming en de kerk. Hoe geef je inhoud aan vorming en educatie in de kerk in een tijd van secularisatie en afnemende kerkelijke betrokkenheid?

 • Onderzoek naar internationalisering in het primair onderwijs

  Internationalisering, (wereld)burgerschap; thema’s waar we in deze wereld en in het onderwijs niet meer omheen kunnen. Kinderen van nu groeien immers op in een wereld die niet stopt bij de landsgrenzen.

 • Vacature: hoofdredacteur voor DRS Magazine

  Heb jij zicht op de belangrijkste ontwikkelingen in het reformatorisch-christelijk onderwijs, houd je van schrijven en vind je leidinggeven leuk? Dan is DRS Magazine op zoek naar jou!

 • Onderzoek naar welkomstgesprekken op het Wartburg College

  Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft als centraal thema ‘Christelijk leraarschap’. De Christelijke leraar heeft dagelijks te maken met leerlingen, maar van tijd tot tijd is er ook contact met de ouders. Het is in het belang van de leerlingen dat de verstandhouding tussen school en ouders goed is. Maar hoe bereik je dat?

 • NIEUW: cursus Christelijke pedagogiek

  Wat is kenmerkend voor een christelijke pedagogiek? Voeden alleen christelijke ouders hun kinderen christelijk op? Heeft deze pedagogiek in onze seculiere tijd nog wel bestaansrecht? Tijdens de nieuwe cursus Christelijke pedagogiek denken we hierover na.

 • Meer werkplezier door minder werkdruk

  Onderwijsadviseur Alex de Bruijn schreef op wij-leren een artikel over een reflectie- en ontwikkelingsinstrument die ontwikkelt is voor leerkrachten met werkdruk. ‘Het percentage burn-outklachten ligt het hoogst in het onderwijs. Daarom is er actie nodig.'

 • Broodnodig - terugblik Identiteitsdag 2018

  Broodnodig – dat was de titel van een van de workshops op de Identiteitsdag 2018 van Driestar onderwijsadvies. Met meer dan zeventig leerkrachten en andere onderwijsprofessionals dachten we op 24 januari na over het thema 'Elke dag opnieuw beginnen'.

 • Hoe bereik jij jouw opvoedingsidealen?

  De kenniskring Opvoedingsidealen in de praktijk wil een bijdrage leveren door bewustwording van het belang van opvoedingsidealen te stimuleren en (beroeps)opvoeders toe te rusten in een (Bijbelse) opvoeding van kinderen in de huidige maatschappij. Maar hoe geef je hier als opvoeder vorm aan?

 • VIDEO: Eindejaarsgroet van de medewerkers van Driestar educatief

  In deze winterse decembermaand blikken we terug op het jaar 2017. Een mooi jaar, waarin we samen met jou ons werk deden ten dienste van onze scholen en binnen de jeugdzorg. Bekijk de video met onze eindejaarsgroet!

 • Leren omgaan met studie-uitstelgedrag

  Uitstelgedrag. Veel studenten hebben er regelmatig last van. Maar hoe ga je hier op ene goede manier mee om? Drs. Lennart Visser doet binnen Driestar hogeschool onderzoek op het gebied van studie-uitstelgedrag. 

 • Presentatie Piet Murre van promotieonderzoek naar waarden van leidinggevenden

  Waarden zijn belangrijk in wat leidinggevenden doen en hoe ze dat doen. In hoeverre zijn ze verbonden met hun geloof? En worden ze ook herkend door hun omgeving? Deze vragen stelt Piet Murre in zijn onderzoek, waarop hij aan de University of Leeds (UK) is gepromoveerd tot doctor (PhD).

 • Promotieonderzoek: de waarden van leidinggevenden in het reformatorisch voortgezet onderwijs

  Leidinggeven is moeilijk. Je moet het vak leren, en dat gaat niet vanzelf. Jouw persoonlijke waarden zijn een belangrijke drijfveer voor de manier waarop je leiding geeft. Piet Murre promoveerde op een onderzoek naar de waarden van leidinggevenden in het reformatorisch voortgezet onderwijs.

 • Internationale samenwerking bij onderzoek christelijk leraarschap

  We zijn vaak geneigd om te denken dat ons vraagstuk uniek is en dat alleen wij tegen bepaalde zaken aanlopen. Maar soms blijkt dat anderen met precies dezelfde vragen rondlopen. Wij kwamen erachter dat ook in Engeland wordt gezocht naar het antwoord op de vraag hoe je kunt lesgeven vanuit een christelijk perspectief.