Nieuws

 • Terugblik symposium ‘Hun gedrag, jouw gedrag’ – bekijk onze video

  Vorige week kwamen 200 onderwijsprofessionals naar het symposium ‘Hun gedrag, jouw gedrag’, georganiseerd door het lectoraat Passend leraarschap. De deelnemers spraken met elkaar niet alleen over het gedrag van leerlingen, maar ze spiegelden vooral ook hun eigen gedrag. Martine Delfos hield de hoofdlezing: “Als je de juiste houding hebt, dan verdwijnt probleemgedrag.”

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Wie ben ik als christelijke leraar?

  Iedere christelijke leraar stelt zich die vraag wel eens: wie ben ik eigenlijk – hier voor de klas, tegenover mijn leerlingen? Wat kenmerkt mij als christelijke leraar?

 • ICT in het onderwijs vraagt om bewuste keuzes

  ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs, maar moet wel heel bewust worden ingezet. Dat draagt het Lectoraat Nieuwe media uit in het Media Attitude Model en in diverse andere publicaties, lezingen en workshops.

 • Lectoraat Passend leraarschap presenteert onderzoeksresultaten bij ministerie OCW

  In het zwaarbeveiligde gebouw van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteerde associate lector Neely Anne de Ronde samen met enkele kenniskringleden onderzoeksresultaten over passend onderwijs.

 • Tweedaagse bijeenkomst christelijk leraarschap

  Evenals vorig jaar organiseert het platform Identiteit en Kwaliteit in de Leergebieden een tweedaagse voor docenten over identiteit in hun les.

 • Verschijning proefschrift Jan Veldman

  Op 28 mei ontving pabodocent Jan Veldman zijn 'Doktorsdiplom' op de Justus Liebig University in Gieβen (Duitsland).

 • Terugblik symposium 'Mediawijs en onderwijs'

  Gouda - Op 27 mei 2015 vond het symposium ‘Mediawijs en onderwijs’ plaats, georganiseerd door het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs. Zo’n 75 aanwezigen lieten zich over ict in het onderwijs inspireren door een drietal sprekers en gingen met elkaar in gesprek tijdens diverse workshopsessies.

 • Onderzoek religieuze identiteitsontwikkeling van moslimjongeren afgerond

  Hoe beleven en ontwikkelen strenggelovige moslimjongeren hun religieuze identiteit? Promovenda en onderwijsadviseur Elsbeth Visser-Vogel onderzocht dit de afgelopen jaren. Zij verdedigt op 19 mei haar proefschrift.

 • Spui jouw idee over onderwijs 2032

  Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Op donderdagavond 28 mei staat deze vraag centraal in achttien debatten door het hele land, waaronder Gouda.

 • Presentatie afstudeeronderzoek

  Woensdag 11 februari jl. heeft Willem Bisschop tijdens een kenniskringvergadering zijn afstudeeronderzoek gepresenteerd.

 • Afstudeerpresentatie van International Class

  Studenten van de International Class (pabo 4) hebben in opdracht van het lectoraat Christelijk leraarschap een onderzoek gedaan. Op 18 maart hebben de studenten de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd aan de docenten, kenniskring en medestudenten.

 • Ouders hebben recht op vrije schoolkeuze

  Ouders hebben recht op vrije schoolkeuze. Dat is de visie van verschillende organisaties die aanwezig waren bij de rondetafelconferentie van de European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS) in Brussel.

 • Terugblik Identiteitsdag 28 januari 2015

  ‘Een christelijke taalles bestaat niet?!’ Dat is de vraag waarmee zo’n honderdvijftig docenten uit basis- en voortgezet onderwijs, mbo en hbo, aan de slag gingen op het symposium van het lectoraat Christelijk leraarschap. Met elkaar dachten we na over de manier waarop het geloof van de leerkracht betekenis heeft voor de lesinhoud.

 • Project Essenties 2.0 van start

  Woensdagmiddag 14 januari is het startschot gegeven voor de herziening van Essenties van christelijk leraarschap.

 • Symposium: Persoonlijk meesterschap in onderwijs en (jeugd)zorg

  Op 12 februari 2015 organiseert het onderzoek- en expertisecentrum voor Persoonlijk Meesterschap (CEPM) een landelijk symposium in Congrescentrum Antropia te Driebergen.