Nieuws

 • Tweedaagse bijeenkomst christelijk leraarschap

  Evenals vorig jaar organiseert het platform Identiteit en Kwaliteit in de Leergebieden een tweedaagse voor docenten over identiteit in hun les.

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Verschijning proefschrift Jan Veldman

  Op 28 mei ontving pabodocent Jan Veldman zijn 'Doktorsdiplom' op de Justus Liebig University in Gieβen (Duitsland).

 • Terugblik symposium 'Mediawijs en onderwijs'

  Gouda - Op 27 mei 2015 vond het symposium ‘Mediawijs en onderwijs’ plaats, georganiseerd door het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs. Zo’n 75 aanwezigen lieten zich over ict in het onderwijs inspireren door een drietal sprekers en gingen met elkaar in gesprek tijdens diverse workshopsessies.

 • Onderzoek religieuze identiteitsontwikkeling van moslimjongeren afgerond

  Hoe beleven en ontwikkelen strenggelovige moslimjongeren hun religieuze identiteit? Promovenda en onderwijsadviseur Elsbeth Visser-Vogel onderzocht dit de afgelopen jaren. Zij verdedigt op 19 mei haar proefschrift.

 • Spui jouw idee over onderwijs 2032

  Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Op donderdagavond 28 mei staat deze vraag centraal in achttien debatten door het hele land, waaronder Gouda.

 • Presentatie afstudeeronderzoek

  Woensdag 11 februari jl. heeft Willem Bisschop tijdens een kenniskringvergadering zijn afstudeeronderzoek gepresenteerd.

 • Afstudeerpresentatie van International Class

  Studenten van de International Class (pabo 4) hebben in opdracht van het lectoraat Christelijk leraarschap een onderzoek gedaan. Op 18 maart hebben de studenten de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd aan de docenten, kenniskring en medestudenten.

 • Ouders hebben recht op vrije schoolkeuze

  Ouders hebben recht op vrije schoolkeuze. Dat is de visie van verschillende organisaties die aanwezig waren bij de rondetafelconferentie van de European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS) in Brussel.

 • Terugblik Identiteitsdag 28 januari 2015

  ‘Een christelijke taalles bestaat niet?!’ Dat is de vraag waarmee zo’n honderdvijftig docenten uit basis- en voortgezet onderwijs, mbo en hbo, aan de slag gingen op het symposium van het lectoraat Christelijk leraarschap. Met elkaar dachten we na over de manier waarop het geloof van de leerkracht betekenis heeft voor de lesinhoud.

 • Project Essenties 2.0 van start

  Woensdagmiddag 14 januari is het startschot gegeven voor de herziening van Essenties van christelijk leraarschap.

 • Symposium: Persoonlijk meesterschap in onderwijs en (jeugd)zorg

  Op 12 februari 2015 organiseert het onderzoek- en expertisecentrum voor Persoonlijk Meesterschap (CEPM) een landelijk symposium in Congrescentrum Antropia te Driebergen.

 • Mediawijs met het Media Attitude Model

  Door de komst van moderne media worden opvoeders geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van mediagebruik en eigen houding ten opzichte van media. Het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs heeft het Media Attitude Model ontwikkeld. Dit model wil opvoeders helpen bij het formuleren van een wijze en duurzame opstelling richting media en mediagebruik in opvoeding en onderwijs.

 • Het dorp is de wereld geworden

  Steef de Bruijn, lector Nieuwe media in vorming en onderwijs, schreef een hoofdstuk in de nieuwe bundel uitgegeven door het Biblebelt Network: ‘Biblebelt online. Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media’. De Bruijns hoofdstuk is getiteld: ‘Het dorp is de wereld geworden’.

 • Presentatie ‘Een venster op de hemel’

  Woensdag 26 november is het boek Een venster op de hemel gepresenteerd. Een boek met 19 verschillende lespraktijk (uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de pabo) waarin de docenten beschrijven hoe zij vanuit het vak een venster op God openen.

 • December: themamaand Schoolvakken

  Rekenen, aardrijkskunde, taal, geschiedenis, godsdienst, muziek, biologie, Engels … In deze decembermaand staat het thema Schoolvakken centraal. ‘Verwondering’ is daarbij een belangrijk begrip.