Nieuws

 • Presentatie Piet Murre van promotieonderzoek naar waarden van leidinggevenden

  Waarden zijn belangrijk in wat leidinggevenden doen en hoe ze dat doen. In hoeverre zijn ze verbonden met hun geloof? En worden ze ook herkend door hun omgeving? Deze vragen stelt Piet Murre in zijn onderzoek, waarop hij aan de University of Leeds (UK) is gepromoveerd tot doctor (PhD).

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Promotieonderzoek: de waarden van leidinggevenden in het reformatorisch voortgezet onderwijs

  Leidinggeven is moeilijk. Je moet het vak leren, en dat gaat niet vanzelf. Jouw persoonlijke waarden zijn een belangrijke drijfveer voor de manier waarop je leiding geeft. Piet Murre promoveerde op een onderzoek naar de waarden van leidinggevenden in het reformatorisch voortgezet onderwijs.

 • Internationale samenwerking bij onderzoek christelijk leraarschap

  We zijn vaak geneigd om te denken dat ons vraagstuk uniek is en dat alleen wij tegen bepaalde zaken aanlopen. Maar soms blijkt dat anderen met precies dezelfde vragen rondlopen. Wij kwamen erachter dat ook in Engeland wordt gezocht naar het antwoord op de vraag hoe je kunt lesgeven vanuit een christelijk perspectief.

 • Leraren worstelen met Bijbelgebruik op school

  Vandaag publiceerde Verus de resultaten van het onderzoek naar de plaats van de Bijbel in het protestants-christelijk onderwijs. Onderzoeker Elsbeth Visser van Driestar educatief werkte mee aan het onderzoek.

 • Onderzoek persoonsvorming

  Het afgelopen jaar heeft Willemien Lemstra – van Gent bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief stage gelopen in verband met haar Masterstudie Onderwijspedagogiek aan de VU.

 • Interessant lezingenprogramma Studium Generale Driestar hogeschool 2017-2018

  Het programma van Studium Generale 2017-2018 is open voor inschrijving! Ook dit jaar is het weer een breed aanbod van lezingen, excursies en discussieavonden vanuit een veelheid aan vakgebieden.

 • Wordt er in je klas wel eens iets vergeven?

  Het onderzoekscentrum is bezig met een project op het gebied van ‘forgiveness education’. Met het thema ‘vergeving’ raken we het hart van het christelijk onderwijs. Toch is er betrekkelijk weinig bekend over hoe kinderen geleerd wordt om de ander te vergeven. Ook weten we niet hoe leraren hierin een goed voorbeeld geven. In samenwerking met de North West University (Potchefstroom) willen we goede praktijken in kaart brengen.

 • Nieuwe manager lerarenopleidingen voortgezet onderwijs

  Door het bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief is de heer W.H.L. (Wim) Westenberg benoemd als manager voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs op de hogeschool.

 • Respondenten gezocht voor onderzoek naar identiteitsbeleving

  Samen met de CHE en Viaa Hogeschool onderzoekt het onderzoekscentrum van Driestar educatief naar hoe de identiteit in de beroepspraktijk van het onderwijs beleefd wordt. Wij zoeken hiervoor nog respondenten.

 • Persbericht: Samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs kan beter 

  Het rapport ‘Persoonlijk Meesterschap in het brede jeugddomein’ brengt kritieke succes- en faalfactoren van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in kaart.

 • Onderzoekscentrum werkt aan handboek christelijk leraarschap

  Binnen het onderzoekscentrum christelijk leraarschap van Driestar educatief wordt gewerkt aan een handboek christelijk leraarschap. Het handboek moet de verdieping en onderbouwing gaan vormen van het herziene boek 'Essenties van christelijk leraarschap' dat dit jaar verscheen.

 • NIEUW: Brochure met goede praktijken van passend onderwijs

  Het lectoraat Passend leraarschap bezocht verschillende scholen die voorbeeldig zijn op het gebied van passend onderwijs. In een brochure zijn vijf mooie voorbeelden verzameld. Vraag ‘m gratis aan! In dit bericht een korte samenvatting van de mooie aanpak van basisschool De Zandbaan, Rilland.

 • Onderzoekscentrum: samen dienstbaar

  Het onderzoekscentrum van Driestar educatief draait ruim een half jaar. Ook in deze eerste fase proberen we de twee kern-woorden ‘samen’ en ‘dienstbaar’ te praktiseren. Deze woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar vooral het eerste krijgt nu aandacht. Wat betekent ‘samen’ in het onderzoekscentrum?

 • N.J. (Neely Anne) de Ronde geïnstalleerd als lector Passend leraarschap

  Aan hoeveel zorgleerlingen kan een school onderdak bieden? Dat heeft veel te maken met de desbetreffende leerkrachten, de samenwerking in het team en de omgang met ouders.

 • Brochure over persoonsvorming in ontwikkeling

  Na jarenlange aandacht voor resultaatgericht onderwijs en de nadruk op cijfertjes, stimuleert de overheid nu na te denken over (persoons)vorming van leerlingen.