Nieuws

 • Nieuwe manager lerarenopleidingen voortgezet onderwijs

  Door het bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief is de heer W.H.L. (Wim) Westenberg benoemd als manager voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs op de hogeschool.

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Respondenten gezocht voor onderzoek naar identiteitsbeleving

  Samen met de CHE en Viaa Hogeschool onderzoekt het onderzoekscentrum van Driestar educatief naar hoe de identiteit in de beroepspraktijk van het onderwijs beleefd wordt. Wij zoeken hiervoor nog respondenten.

 • Persbericht: Samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs kan beter 

  Het rapport ‘Persoonlijk Meesterschap in het brede jeugddomein’ brengt kritieke succes- en faalfactoren van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in kaart.

 • Onderzoekscentrum werkt aan handboek christelijk leraarschap

  Binnen het onderzoekscentrum christelijk leraarschap van Driestar educatief wordt gewerkt aan een handboek christelijk leraarschap. Het handboek moet de verdieping en onderbouwing gaan vormen van het herziene boek 'Essenties van christelijk leraarschap' dat dit jaar verscheen.

 • NIEUW: Brochure met goede praktijken van passend onderwijs

  Het lectoraat Passend leraarschap bezocht verschillende scholen die voorbeeldig zijn op het gebied van passend onderwijs. In een brochure zijn vijf mooie voorbeelden verzameld. Vraag ‘m gratis aan! In dit bericht een korte samenvatting van de mooie aanpak van basisschool De Zandbaan, Rilland.

 • Onderzoekscentrum: samen dienstbaar

  Het onderzoekscentrum van Driestar educatief draait ruim een half jaar. Ook in deze eerste fase proberen we de twee kern-woorden ‘samen’ en ‘dienstbaar’ te praktiseren. Deze woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar vooral het eerste krijgt nu aandacht. Wat betekent ‘samen’ in het onderzoekscentrum?

 • N.J. (Neely Anne) de Ronde geïnstalleerd als lector Passend leraarschap

  Aan hoeveel zorgleerlingen kan een school onderdak bieden? Dat heeft veel te maken met de desbetreffende leerkrachten, de samenwerking in het team en de omgang met ouders.

 • Brochure over persoonsvorming in ontwikkeling

  Na jarenlange aandacht voor resultaatgericht onderwijs en de nadruk op cijfertjes, stimuleert de overheid nu na te denken over (persoons)vorming van leerlingen.

 • Kick-off meeting International Network of Christian Education (INCE)

  Het INCE is een netwerk dat geïnitieerd wordt door Woord en Daad en Driestar educatief en wereldwijd wil werken aan onderwijsverbetering. Op 7 februari 2017 vond in Gorinchem de officiële start plaats.

 • Piet Murre nieuwe lector didactiek (interview)

  Hoe geef je les, als docent aan een christelijke middelbare school? Ir. P. M. Murre, de nieuwe lector aan Driestar hogeschool, hoopt zijn collega’s de komende jaren van diepgaand onderzoek én handige vuistregels te voorzien.

 • Herziene uitgave 'Essenties van christelijk leraarschap' gepresenteerd

  Vorige week presenteerde Driestar hogeschool de herziene versie van het bekende boek ‘Essenties van christelijk leraarschap’. Wat is er precies veranderd? Een gesprek met de drie auteurs.

 • Terugblik identiteitsdag 2017

  Op de identiteitsdag van 25 januari 2017 sloot Driestar educatief de periode van de lectoraten af. Dat betekent geen punt achter de kennisontwikkeling in Gouda, maar een nieuw begin. Daarom werd die dag ook de start gevierd van het onderzoekscentrum christelijk leraarschap.

 • Driestar educatief opent onderzoekscentrum en benoemt nieuwe lector

  Tijdens de jaarlijkse identiteitsdag op 25 januari 2017 opent Driestar educatief het nieuwe onderzoekscentrum Christelijk leraarschap. Naast Bram de Muynck en Neely Anne de Ronde-Davidse benoemt de christelijke onderwijsinstelling Piet Murre als lector.

 • Christelijk pedagogiek zal bevindelijk zijn

  Prof. dr. Bram de Muynck treedt aan als hoogleraar op de bijzondere Driestarleerstoel Christelijke pedagogiek op de Theologische Universiteit Apeldoorn.

 • Docent is niet mediawijzer dan zijn leerling

  Het lectoraat Nieuwe media deed dit jaar onderzoek naar het gebruik van (sociale) media van onderwijsmedewerkers en hun leerlingen.