Nieuws

 • Gevoel van bekwaamheid belangrijk bij passend onderwijs

  Wat is belangrijk bij passend onderwijs? Het lectoraat Passend leraarschap van Driestar educatief concludeert dat ‘self-efficacy’ cruciaal is bij het omgaan met verschillen in de klas. Maar wat is het precies? En hoe kunnen leraren dat vergroten?

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Ouders hebben recht op vrije schoolkeuze

  Ouders hebben recht op vrije schoolkeuze. Dat is de visie van verschillende organisaties die aanwezig waren bij de rondetafelconferentie van de European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS) in Brussel.

 • Terugblik Identiteitsdag 28 januari 2015

  ‘Een christelijke taalles bestaat niet?!’ Dat is de vraag waarmee zo’n honderdvijftig docenten uit basis- en voortgezet onderwijs, mbo en hbo, aan de slag gingen op het symposium van het lectoraat Christelijk leraarschap. Met elkaar dachten we na over de manier waarop het geloof van de leerkracht betekenis heeft voor de lesinhoud.

 • Project Essenties 2.0 van start

  Woensdagmiddag 14 januari is het startschot gegeven voor de herziening van Essenties van christelijk leraarschap.

 • Symposium: Persoonlijk meesterschap in onderwijs en (jeugd)zorg

  Op 12 februari 2015 organiseert het onderzoek- en expertisecentrum voor Persoonlijk Meesterschap (CEPM) een landelijk symposium in Congrescentrum Antropia te Driebergen.

 • Mediawijs met het Media Attitude Model

  Door de komst van moderne media worden opvoeders geconfronteerd met talloze vragen op het gebied van mediagebruik en eigen houding ten opzichte van media. Het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs heeft het Media Attitude Model ontwikkeld. Dit model wil opvoeders helpen bij het formuleren van een wijze en duurzame opstelling richting media en mediagebruik in opvoeding en onderwijs.

 • Het dorp is de wereld geworden

  Steef de Bruijn, lector Nieuwe media in vorming en onderwijs, schreef een hoofdstuk in de nieuwe bundel uitgegeven door het Biblebelt Network: ‘Biblebelt online. Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media’. De Bruijns hoofdstuk is getiteld: ‘Het dorp is de wereld geworden’.

 • Presentatie ‘Een venster op de hemel’

  Woensdag 26 november is het boek Een venster op de hemel gepresenteerd. Een boek met 19 verschillende lespraktijk (uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de pabo) waarin de docenten beschrijven hoe zij vanuit het vak een venster op God openen.

 • December: themamaand Schoolvakken

  Rekenen, aardrijkskunde, taal, geschiedenis, godsdienst, muziek, biologie, Engels … In deze decembermaand staat het thema Schoolvakken centraal. ‘Verwondering’ is daarbij een belangrijk begrip.

 • Beroepsonderwijs: een vak apart

  Afgelopen donderdag 20 november 2014 werd, in het kader van het nieuwe project ‘Opleiden in de School’ (mbo), een studiedag gehouden. Deze werd gezamenlijk georganiseerd door het Hoornbeeck college en Driestar educatief.

 • Een christelijke taalles bestaat niet?!

  Het lectoraat Christelijk leraarschap organiseert woensdag 28 januari 2015 een identiteitsdag. Tijdens deze dag staat het thema Een christelijke taalles bestaat niet?! centraal.

 • Driestar hogeschool benoemt associate lector Passend leraarschap

  Sinds kort heeft Driestar hogeschool een associate lector, dr. N.J. (Neely Anne) de Ronde-Davidse. Haar lectoraat Passend leraarschap zal leraren in het christelijk onderwijs voorzien van praktijkgerichte adviezen en hen ondersteunen bij het omgaan met toenemende diversiteit in de groepen.

 • Programmaboekje Cantatedienst

  Download hier het programmaboekje van de cantatedienst 'Der Herr Denket an Uns'

 • Aankondiging presentatiebijeenkomst Een venster op de hemel

  Woensdagmiddag 26 november 2014 vindt in Gouda de presentatie plaats van een nieuw boek van Ewald Mackay: Een venster op de hemel.

 • Vitale idealen, voorbeeldige praktijken II gepresenteerd

  Woensdag 29 oktober 2014 vond de presentatie plaats van Vitale idealen, voorbeeldige praktijken II. In dit boek komen grote pedagogen aan het woord over onderwijs en opvoeding.