Nieuws

 • Terugblik symposium ‘impact van opvoedingsidealen’

  Op woensdag 20 januari kwamen ruim 70 (beroeps)opvoeders naar het symposium ‘impact van opvoedingsidealen’, georganiseerd door de kenniskring opvoedingsidealen in de praktijk in samenwerking met het Hoger Instituut Gezinswetenschappen in Brussel (Odisee).

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Terugblik symposium 27 januari 2016

  ‘Het profiel van de christelijke leraar. Welke indruk laat jij achter?’ Met dit thema gingen zo’n honderdvijftig docenten uit basis- en voortgezet onderwijs aan de slag op het symposium van het lectoraat Christelijk leraarschap. Met elkaar dachten we na over de vraag wie je bent al christelijke leraar. Hoe zit het met de indruk die jij achterlaat bij je leerlingen? Hieronder enkele impressies geschreven door verschillende deelnemers.

 • Identiteitsscan: meten is weten?

  Binnen Driestar educatief is op basis van het bronmodel identiteit een identiteitsscan ontwikkeld. Met behulp van deze scan kan in beeld worden gebracht hoe de verschillende betrokkenen denken over de identiteit van een bepaalde school. Dit betreft zowel de vastgelegde, de geleefde als de beleefde identiteit. Maar kun je identiteit eigenlijk wel meten?

 • Bronmodel identiteit verder uitgewerkt

  Al een aantal jaren wordt binnen Driestar educatief gesproken over de brongerichte benadering bij identiteit. Recent is dat denken verder uitgewerkt in een bronmodel. Het model wordt gebruikt in trainingen en workshops op scholen en laat zien hoe breed identiteit opgevat moet worden.

 • Geef je mening over zelfontplooiing

  Psycholoog Petronelle Baarda doet een promotieonderzoek naar onder andere een christelijke kijk op zelfontplooiing en het gebruik van benaderingen waarin het positieve in de mens verondersteld wordt. Voor haar onderzoek is ze op zoek naar leerkrachten die ze over dit thema kan interviewen.

 • Terugblik symposium ‘Hun gedrag, jouw gedrag’ – bekijk onze video

  Vorige week kwamen 200 onderwijsprofessionals naar het symposium ‘Hun gedrag, jouw gedrag’, georganiseerd door het lectoraat Passend leraarschap. De deelnemers spraken met elkaar niet alleen over het gedrag van leerlingen, maar ze spiegelden vooral ook hun eigen gedrag. Martine Delfos hield de hoofdlezing: “Als je de juiste houding hebt, dan verdwijnt probleemgedrag.”

 • Wie ben ik als christelijke leraar?

  Iedere christelijke leraar stelt zich die vraag wel eens: wie ben ik eigenlijk – hier voor de klas, tegenover mijn leerlingen? Wat kenmerkt mij als christelijke leraar?

 • ICT in het onderwijs vraagt om bewuste keuzes

  ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs, maar moet wel heel bewust worden ingezet. Dat draagt het Lectoraat Nieuwe media uit in het Media Attitude Model en in diverse andere publicaties, lezingen en workshops.

 • Lectoraat Passend leraarschap presenteert onderzoeksresultaten bij ministerie OCW

  In het zwaarbeveiligde gebouw van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap presenteerde associate lector Neely Anne de Ronde samen met enkele kenniskringleden onderzoeksresultaten over passend onderwijs.

 • Tweedaagse bijeenkomst christelijk leraarschap

  Evenals vorig jaar organiseert het platform Identiteit en Kwaliteit in de Leergebieden een tweedaagse voor docenten over identiteit in hun les.

 • Verschijning proefschrift Jan Veldman

  Op 28 mei ontving pabodocent Jan Veldman zijn 'Doktorsdiplom' op de Justus Liebig University in Gieβen (Duitsland).

 • Terugblik symposium 'Mediawijs en onderwijs'

  Gouda - Op 27 mei 2015 vond het symposium ‘Mediawijs en onderwijs’ plaats, georganiseerd door het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs. Zo’n 75 aanwezigen lieten zich over ict in het onderwijs inspireren door een drietal sprekers en gingen met elkaar in gesprek tijdens diverse workshopsessies.

 • Onderzoek religieuze identiteitsontwikkeling van moslimjongeren afgerond

  Hoe beleven en ontwikkelen strenggelovige moslimjongeren hun religieuze identiteit? Promovenda en onderwijsadviseur Elsbeth Visser-Vogel onderzocht dit de afgelopen jaren. Zij verdedigt op 19 mei haar proefschrift.

 • Spui jouw idee over onderwijs 2032

  Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Op donderdagavond 28 mei staat deze vraag centraal in achttien debatten door het hele land, waaronder Gouda.

 • Presentatie afstudeeronderzoek

  Woensdag 11 februari jl. heeft Willem Bisschop tijdens een kenniskringvergadering zijn afstudeeronderzoek gepresenteerd.