Agenda

 1. Leren in een digitaal tijdperk – ontwikkelingen en trends

  Van welke trends zullen we over 20 jaar zeggen dat ze het onderwijs op een hoger plan gebracht hebben? Het onderwijs innoveert volop. Slimme ICT-toepassingen maken flexibel leren mogelijk en geven meer dan ooit de mogelijkheid de vorderingen van de leerling te volgen. Adaptief lesmateriaal kan gebruikt worden om leerlingen intelligent te laten leren. Volop mogelijkheden dus, maar hoe benut je deze als school?

  Lees meer ›
 2. Open collegedag pabo

  Kom op vrijdag 7 december naar de open collegedag op Driestar hogeschool! Op deze dag kun je kennismaken met de voltijdopleiding van onze pabo.

  Lees meer ›
 3. SLP symposium

  Elke twee jaar organiseert het Schoolleidersplatform (SLP) van de zeven reformatorische vo-scholen een symposium. Deze dag is bedoeld voor leidinggevenden uit het voortgezet onderwijs. Naast een inspirerende lezing en workshops is er ook volop ruimte voor ontmoeting.

  Lees meer ›
 4. Conference Primary English 2019

  Jaarlijks organiseren wij een Conference Primary English. Deze middag staat geheel in het teken van Engels voor het basisonderwijs. Elk jaar staat een vaardigheid centraal als lezen, schrijven, spreken en luisteren. De middag wordt begonnen met een inspirerende lezing, gevolgd door twee workshoprondes. De middag wordt afgesloten met een heerlijke high-tea!

  Lees meer ›
 5. Vianencongres

  Samen met de VGS, RMU en SGP organiseert Driestar onderwijsadvies een inhoudelijk congres. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een actueel thema belicht. Daarbij is iedereen die werkzaam is in het onderwijs van harte uitgenodigd!

  Lees meer ›
 6. Symposium Het jonge kind

  De wereld van het jonge kind is fascinerend. Er wordt zo veel ontdekt en geleerd! Op woensdag 6 februari duiken we weer een dag lang in die wondere wereld en leren we over muziek, 21st century skills, buitenspelen, taal, spel en nog veel meer. Van harte welkom op het jaarlijkse symposium Het jonge kind!

  Lees meer ›
 7. RAOS-conferentie: Samen professionaliseren

  Op 12 februari 2019 wordt de vierde RAOS-onderwijsconferentie gehouden. Het thema voor de conferentie is ‘Samen professionaliseren’. Onderwijsmensen uit het hele land komen bij elkaar in Amersfoort op de Van Lodenstein college om dit thema uit te werken.

  Lees meer ›
 8. Open dag (alle opleidingen)

  Wil je de pabo gaan doen of juist de lerarenopleiding? Overweeg je een studie Pedagogiek of een master? Tijdens de open dag informeren we je graag over al onze opleidingen. Van harte welkom op Driestar hogeschool!

  Lees meer ›
 9. Nascholingsdag Bewegingsonderwijs

  Kinderen ontwikkelen spelenderwijs. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is er alle ruimte voor spel! Wil jij het bewegingsonderwijs binnen jouw school weer een nieuwe impuls geven en je kennis over dit vak vergroten? Kom dan op woensdag 6 maart 2019 naar de nascholingsdag!

  Lees meer ›
 10. Open avond pabo deeltijd, Pedagogiek en Masteropleidingen

  Dinsdag 19 maart open avond pabo-deeltijd en HBO pedagogiek en masteropleidingen

  Lees meer ›