Agenda

 1. Terugkomdag expertcursus OGW op het ZML

  Heb je vorig jaar de expertcursus OGW op het ZML gevolgd? Kom dan naar de terugkomdag. Zo houd je je certificaat geldig.

  Lees meer ›
 2. Productvoorstelling leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys

  Maak tijdens deze productvoorstelling gratis kennis met Kader voor ontwikkeling, de leerlijn binnen ParnasSys voor hoogbegaafde leerlingen, en met de mogelijkheden die wij bieden rondom begeleiding.

  Lees meer ›
 3. Kapelle - Gratis ZIEN!-spreekuur

  Door het invullen van de ZIEN!-leerkrachtobservatielijst is het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart gebracht. Het groeps- en leerlingprofiel ligt op tafel, en dan..?

  Lees meer ›
 4. Varsselder - Gratis ZIEN!-spreekuur

  Door het invullen van de ZIEN!-leerkrachtobservatielijst is het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart gebracht. Het groeps- en leerlingprofiel ligt op tafel, en dan..?

  Lees meer ›
 5. Literatuurdag bovenbouw 2017: Simon Vestdijk

  Op 29 september organiseert Driestar onderwijsadvies een studiemiddag voor docenten uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

  Lees meer ›
 6. Tijdloze thema’s uit de Reformatie

  Dit jaar herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat Luther de 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Studium Generale besteedt hier aandacht in een lezingenserie over thema's uit de reformatie. Dr. R. van Kooten spreekt over vreemdelingschap, dr. P. de Vries over Sola Scriptura en prof. dr. W. van Vlastuin over rechtvaardiging.

  Lees meer ›
 7. Themadag 'Lang leve de honderdjarige'

  Naast de Studium Generale-programma’s biedt Driestar hogeschool nog meer interessante lezingen. De lezing van de pabo-themadag is verplicht voor studenten, maar kun je als Studium Generale-bezoeker gratis bijwonen. Van harte welkom!

  Lees meer ›
 8. Bijeenkomst klankbordgroep Kindkans

  Tijdens klankbordgroepbijeenkomsten bespreken we graag nieuwe ontwikkelingen en wensen met de gebruikers van Kindkans. Deze gratis bijeenkomsten worden vier keer per jaar georganiseerd op onze locatie in Barneveld.

  Lees meer ›
 9. Schoolleidersdag 2017

  Op 6 oktober organiseren VGS en Driestar managementadvies de jaarlijkse Schoolleidersdag (voorheen Directeurendag).

  Lees meer ›
 10. Terugkomdag expertcursus ZIEN!

  Heb je vorig jaar de expertcursus ZIEN! gevolgd? Kom dan naar de terugkomdag zodat je certificaat geldig blijft.

  Lees meer ›