Agenda

 1. Lectoraatsdag - Protestants godsdienstig vormingsonderwijs

  Het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO) begint een lectoraat in samenwerking met Driestar educatief. Op 29 september vindt de aftrap plaats. We vieren dat er een lectoraat is ingericht voor PC GVO en Dr. Jan van Doleweerd wordt geïnstalleerd als lector.

  Lees meer ›
 2. Schoolleidersdag 2021

  Jaarlijks organiseert Driestar onderwijsadvies samen met VGS een Schoolleidersdag. Deze dag heeft als doel schoolleiders toe te rusten voor hun taak en geeft gelegenheid om te netwerken.

  Lees meer ›
 3. Naast elkaar of met elkaar? Webinar over samenwerking in de godsdienstige opvoeding

  Is er samenwerking tussen school en ouders in de godsdienstige opvoeding van kinderen? Uit onderzoek van Driestar educatief onder leerkrachten en ouders (op orthodox-christelijke) scholen blijkt dat eenheid in de godsdienstige opvoeding tussen school en thuis nog steeds belangrijk wordt gevonden.

  Lees meer ›
 4. Symposium PO-VO (hoog)begaafdheid

  Op 14 oktober houdt het Christelijk Hoogbegaafdheids Beleid een symposium PO - VO met als thema (hoog)begaafdheid. Dit symposium is voor alle christelijke scholen voor PO en VO in Nederland en heeft als doel elkaar te inspireren en het netwerk te vergroten. Driestar onderwijsadvies is mede-organisator van dit symposium.

  Lees meer ›
 5. Studium Generale - Tussen burgerlijke ongehoorzaamheid en religieuze radicaliteit (1)

  De bevindelijk gereformeerden verkeren in eigen ogen in een voortdurende staat van crisis. De omringende wereld rukt op en bedreigt. De neer -en ondergang wordt al eeuwen aangekondigd. De druk op bijbelgetrouwe, christelijke normen en waarden is nooit weggeweest. Met Krimpen en Urk dit jaar als eyecatchers. Tijdens een drietal avonden wordt verder ingezoomd op de tijdgeest en de reacties van bevindelijk gereformeerden. Deze avond houdt Dr. J. (John) Exalto een lezing.

  Lees meer ›
 6. Studium Generale - Tussen burgerlijke ongehoorzaamheid en religieuze radicaliteit (2)

  De bevindelijk gereformeerden verkeren in eigen ogen in een voortdurende staat van crisis. De omringende wereld rukt op en bedreigt. De neer -en ondergang wordt al eeuwen aangekondigd. De druk op bijbelgetrouwe, christelijke normen en waarden is nooit weggeweest. Met Krimpen en Urk dit jaar als eyecatchers. Tijdens een drietal avonden wordt verder ingezoomd op de tijdgeest en de reacties van bevindelijk gereformeerden. Deze avond houdt Dr. B.J. (Bart Jan) Spruyt een lezing.

  Lees meer ›
 7. Studium Generale - Netwerk-en studiedag van het Dutch Biblebelt Network

  De netwerk- en studiedag van het Dutch Biblebelt Network is dit jaar op zaterdag 6 november. Het thema van deze dag is 'Geweld in de Biblebelt'. Deze dag is bedoeld voor geïnteresseerden in het heden en verleden van de reformatorische gezindte.

  Lees meer ›
 8. Studium Generale - Cursus Augustinus lezen

  In deze cursus (op vier woensdagmiddagen) leiden we de teksten van Augustinus in en bespreken ze vervolgens met elkaar. We doen dit in de vorm van leeskringen onder leiding van iemand die goed bekend is met het werk van Augustinus. De te lezen teksten worden ingeleid, van achtergrondinformatie voorzien en waar nodig uitgelegd. Ook studenten van Driestar hogeschool zijn van harte welkom!

  Lees meer ›
 9. Studium Generale - Tussen burgerlijke ongehoorzaamheid en religieuze radicaliteit (3)

  De bevindelijk gereformeerden verkeren in eigen ogen in een voortdurende staat van crisis. De omringende wereld rukt op en bedreigt. De neer -en ondergang wordt al eeuwen aangekondigd. De druk op bijbelgetrouwe, christelijke normen en waarden is nooit weggeweest. Met Krimpen en Urk dit jaar als eyecatchers. Tijdens een drietal avonden wordt verder ingezoomd op de tijdgeest en de reacties van bevindelijk gereformeerden. Deze avond is er een debatavond.

  Lees meer ›
 10. Studium Generale - SSNR

  Het thema van de de wintercursus Nadere Reformatie/SSNR-herhalingscursus2021/2022 is 'Tussen theocratie en tolerantie. Nadere reformatie en andersdenkenden'.

  Lees meer ›