Agenda

 1. Nascholingsdag Muziek

  Op D.V. vrijdag 29 september organiseert de Driestar educatief, in samenwerking met de redactie van Daarom Muziek een nascholingsdag voor alle docenten muziek in het Voortgezet Onderwijs.

  Lees meer ›
 2. Masterclass 5 faalfactoren van leiderschap

  Op 9 oktober 2023 kun jij een masterclass met Jakob van Wielink van De School voor transitie bijwonen. In deze masterclass neemt Jakob ons mee in de 5 faalfactoren van leiderschap.

  Lees meer ›
 3. Literatuurstudiedag met Aimée de Jongh

  Op vrijdagmiddag 3 november 2023 houden we onze jaarlijkse literatuurstudiedag. Dit jaar staat de graphic novel centraal.

  Lees meer ›
 4. Online open avond Driestar hogeschool

  Wil je meer weten over een studie en studeren bij Driestar hogeschool? Kijk dan mee tijdens onze online open avond op maandag 6 november 2023.

  Lees meer ›
 5. Najaarssymposium Hoogbegaafdheid

  Op D.V. dinsdag 7 november 2023 organiseren Berseba, Driestar educatief, KOC en RefSVO in Gouda een symposium rondom de duurzame ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen.

  Lees meer ›
 6. Studium Generale: Artificial Intelligence (AI) in het onderwijs

  Het leek misschien lang een George Orwell-achtig idee: robots die slimmer zijn dan mensen. Maar dit is niet langer science fiction. Computers en algoritmes bepalen heel veel van ons leven en nemen menselijke functies over.

  Lees meer ›
 7. Symposium Wereldburgerschap

  Internationalisering en wereldburgerschap; thema’s waar we vandaag de dag niet omheen kunnen, zeker niet in het onderwijs. Onze leerlingen groeien immers op in een wereld die niet stopt bij de landsgrenzen.

  Lees meer ›
 8. Studiedag DBBN: De plaats van de vrouw in de refowereld

  Refovrouwen hebben binnen en buiten eigen kring te maken met zeer uiteenlopende verwachtingen over hun genderrol. Binnen de Biblebelt heersen genderspecifieke patronen bij studie- en beroepskeuze, huwelijk, ouderschap en kindertal.

  Lees meer ›
 9. Wintercursus: Zielsverwantschap over grenzen heen

  Bevindelijke geloofsbeleving verbond de eeuwen door gelovigen met elkaar, over kerkelijke en nationale grenzen heen. Dat gold voor het puritanisme, maar ook voor het Nederlandse en Duitse piëtisme, zowel gereformeerd als luthers.

  Lees meer ›
 10. Studium Generale: Genderdiversiteit - principiële en pastorale bezinning

  Genderdiversiteit is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Wat betekent dit voor de kerk en de school? En hoe kunnen we op een bijbels pastorale manier omgaan met deze problematiek?

  Lees meer ›