Agenda

 1. Studium Generale - Warme, lauwe en koude christenen en de mondiale klimaatcrisis (1)

  Bevindelijk gereformeerden staan vooraan in de rij om hun Bijbelse visie op schepping, natuur en cultuur te belijden. Het is Gods schepping, waarin de mens de opdracht heeft de aarde te bewerken en te beheren. Als het om de persoonlijke, maatschappelijke en politieke consequenties gaat, gaan de wegen van christenen drastisch uiteen. Over consumeren en consuminderen zijn we het ook niet eens. Is het meten van onze ecologische voetafdruk Bijbels of een hobby van klimaatgekkies? Duurzaamheid, wie heeft er niet mee te maken: voedsel, onze vervoermiddelen elektrische auto’s, onze woningen. Zijn zorg voor het behoud van diversiteit in de schepping en bewustzijn van klimaatverandering in de gereformeerde gezindte geaborteerde kindjes of ..? In een drietal avonden wordt hier door verschillende sprekers op ingegaan.

  Lees meer ›
 2. Studium Generale - God heerst op verborgen wijze (1)

  Op welke manier is Christus op aarde aanwezig? Hoe nabij is Hij de gelovigen? En hoe zichtbaar is Zijn hand in het wereldgebeuren? Deze theologische vragen hebben een praktische uitwerking voor het geestelijk leven (denk aan de Avondmaalsleer), maar ook voor de visie op geschiedenis en op de manier waarop christenen in de politiek actief zijn. Op drie avonden zullen deze aspecten worden belicht. 

  Lees meer ›
 3. Symposium christelijk leraarschap

  Jaarlijks organiseert Driestar onderwijsadvies een symposium geheel in het teken van christelijk onderwijs. Het symposium is bedoeld voor alle medewerkers in het christelijk primair- en voortgezet onderwijs. Wil je op de hoogte gehouden worden van het programma en een mail krijgen als je je kunt aanmelden? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in.

  Lees meer ›
 4. Studium Generale - Warme, lauwe en koude christenen en de mondiale klimaatcrisis (2)

  Bevindelijk gereformeerden staan vooraan in de rij om hun Bijbelse visie op schepping, natuur en cultuur te belijden. Het is Gods schepping, waarin de mens de opdracht heeft de aarde te bewerken en te beheren. Als het om de persoonlijke, maatschappelijke en politieke consequenties gaat, gaan de wegen van christenen drastisch uiteen. Over consumeren en consuminderen zijn we het ook niet eens. Is het meten van onze ecologische voetafdruk Bijbels of een hobby van klimaatgekkies? Duurzaamheid, wie heeft er niet mee te maken: voedsel, onze vervoermiddelen elektrische auto’s, onze woningen. Zijn zorg voor het behoud van diversiteit in de schepping en bewustzijn van klimaatverandering in de gereformeerde gezindte geaborteerde kindjes of ..? In een drietal avonden wordt hier door verschillende sprekers op ingegaan.

  Lees meer ›
 5. Symposium Het jonge kind 2022

  Inspiratie, ontmoeting en gezelligheid: het zijn de vaste ingrediënten voor ons symposium Het jonge kind. Op 2 februari 2022 duiken we weer een dag lang in de wondere wereld van het jonge kind. Volg de beweeglijke lezing van Hanneke Poot, leer over hoogsensitieve kleuters, tweedetaalverwerving, loose parts en nog veel meer. Van harte welkom!

  Lees meer ›
 6. Studium Generale - Onderaan of van onderop (1)

  Programma 1 van het Studium Generale heeft als titel: 'Onderaan of van onderop; de plaats van de gewone kerkmensen in de spiegel van de kerkgeschiedenis. In twee bijeenkomsten wordt hier door Drs. J. (Johan) Schouls en drs. B. (Berend) Coster op ingegaan. Deze avond is de lezing van Drs. J. (Johan) Schouls.

  Lees meer ›
 7. Studium Generale - Warme, lauwe en koude christenen en de mondiale klimaatcrisis (3)

  Bevindelijk gereformeerden staan vooraan in de rij om hun Bijbelse visie op schepping, natuur en cultuur te belijden. Het is Gods schepping, waarin de mens de opdracht heeft de aarde te bewerken en te beheren. Als het om de persoonlijke, maatschappelijke en politieke consequenties gaat, gaan de wegen van christenen drastisch uiteen. Over consumeren en consuminderen zijn we het ook niet eens. Is het meten van onze ecologische voetafdruk Bijbels of een hobby van klimaatgekkies? Duurzaamheid, wie heeft er niet mee te maken: voedsel, onze vervoermiddelen elektrische auto’s, onze woningen. Zijn zorg voor het behoud van diversiteit in de schepping en bewustzijn van klimaatverandering in de gereformeerde gezindte geaborteerde kindjes of ..? In een drietal avonden wordt hier door verschillende sprekers op ingegaan.

  Lees meer ›
 8. Studium Generale - Onderaan of van onderop (2)

  Programma 1 van het Studium Generale heeft als titel: 'Onderaan of van onderop; de plaats van de gewone kerkmensen in de spiegel van de kerkgeschiedenis. In twee bijeenkomsten wordt hier door drs. J. (Johan) Schouls en drs. B. (Berend) Coster op ingegaan. Deze avond is de lezing van drs. B. (Berend) Coster

  Lees meer ›
 9. Studium Generale - God heerst op verborgen wijze (2)

  Op welke manier is Christus op aarde aanwezig? Hoe nabij is Hij de gelovigen? En hoe zichtbaar is Zijn hand in het wereldgebeuren? Deze theologische vragen hebben een praktische uitwerking voor het geestelijk leven (denk aan de Avondmaalsleer), maar ook voor de visie op geschiedenis en op de manier waarop christenen in de politiek actief zijn. Op drie avonden zullen deze aspecten worden belicht. 

  Lees meer ›
 10. Studium Generale - CLO-Literatuurdag ‘In dubio’

  Op welke manier is Christus op aarde aanwezig? Hoe nabij is Hij de gelovigen? En hoe zichtbaar is Zijn hand in het wereldgebeuren? Deze theologische vragen hebben een praktische uitwerking voor het geestelijk leven (denk aan de Avondmaalsleer), maar ook voor de visie op geschiedenis en op de manier waarop christenen in de politiek actief zijn. Op drie avonden zullen deze aspecten worden belicht. 

  Lees meer ›