Agenda

 1. Make-IT day

  Op 20 maart 2019 organiseert een Make-IT day. Deze dag staat geheel in het teken van techniek. 's Morgens ontvangen we Goudse leerlingen die onder begeleiding van studenten aan de slag gaan. 's Middags zijn leerkrachten welkom om meer over het vak techniek voor het basisonderwijs te horen.

  Lees meer ›
 2. Open avond Lerarenopleiding voortgezet onderwijs

  Donderdag 21 maart staan we graag voor je klaar om meer te vertellen over onze opleidingen.

  Lees meer ›
 3. Literatuurstudiemiddag onderbouw

  Jaarlijks organiseert Driestar onderwijsadvies twee literatuurstudiemiddagen. De literatuurmiddag voor de onderbouw is in het cursusjaar 2018-2019 op 22 maart.

  Lees meer ›
 4. Studiedag Europa voor docenten maatschappijvakken

  Brexit, privacyregels, vluchtelingencrisis … Om relevante lessen te geven, kun je als docent maatschappijvakken niet om de Europese actualiteit heen. Een thema als gender blijft wat meer op de achtergrond, maar heeft grote invloed op ons leven. Het is belangrijk dat je als christelijke docent maatschappijvakken hierover goed geïnformeerd bent. Ga je mee naar de studiedag in Brussel?

  Lees meer ›
 5. Symposium christelijk leraarschap

  Op 11 april 2019 wordt het symposium christelijk leraarschap georganiseerd! Op dit symposium staat de lespraktijk in de klas centraal. Jouw lessen vormen immers de plek waar de meeste en langdurige ontmoetingen met leerlingen en studenten plaatsvinden. Vanuit je roeping als christendocent ligt daar dus een belangrijke opgave: hoe kunnen de inhoud van het vak dat je geeft en je didactische aanpak samen zo ingezet worden dat daarin voor leerlingen iets oplicht van de Bijbel, van God, van Christus?

  Lees meer ›
 6. Academiedag ParnasSys

  De Academiedag van de ParnasSys Academie van Driestar onderwijsadvies, voorheen het symposium Verder met ParnasSys, vindt plaats op woensdag 17 april 2019!

  Lees meer ›
 7. Open avond pabo deeltijd, Pedagogiek en Masteropleidingen

  Dinsdag 14 mei open avond pabo-deeltijd en HBO pedagogiek en masteropleidingen

  Lees meer ›
 8. Open avond Lerarenopleiding voortgezet onderwijs

  Donderdag 16 mei staan we graag voor je klaar om meer te vertellen over onze opleidingen.

  Lees meer ›
 9. Jubileumsymposium voor collega's van Driestar College en Driestar educatief

  Alle collega's van Driestar College en Driestar educatief zijn van harte welkom op dit symposium. Meer informatie over het programma volgt.

  Lees meer ›
 10. Jubileumborrel voor de buurt

  Graag vieren we samen met onze buurt het 75-jarig bestaan van Driestar College en Driestar hogeschool. Buurtbewoners zijn van harte welkom op onze borrel! Meer informatie volgt.

  Lees meer ›