Netwerk PTO

Het netwerk Pedagogiek, Theologie en Onderwijs, dat gestart is in 2013, heeft als primair doel het gesprek tussen theologen en pedagogen levend te houden.

Doel

Theologen laten zich bevragen door de professionele pedagogische praktijk en onderzoeken hoe de theologie dienstbaar kan zijn aan pedagogische vraagstukken. Pedagogen laten zich bevragen door theologen op de professionele pedagogische praktijk en praktiseren de theologische reflectie op pedagogische vraagstukken. In het gesprek worden praktijkdilemma’s verwoord en worden vanuit beide disciplines theoretische inzichten gedeeld. Deelnemers aan het netwerk inspireren elkaar tot het doen van onderzoek en het verspreiden van kennis door middel van publicaties in academische tijdschriften. Daarnaast inspireren en stimuleren zij elkaar de opgedane kennis te vertalen naar het werkveld. Het netwerk wil een platform zijn om onderzoekers in het veld bij elkaar te brengen.

Doelgroep

Deelnemers zijn (academisch) geschoolde pedagogen en theologen, die mogelijk werkzaam zijn in het wo en/of hbo of andere organisaties als onderzoeker, docent, predikant, jeugdwerker. Lid worden? Vul dan het aanmeldformulier op deze pagina in. 

Achtergrond

Naar aanleiding van enkele opinieartikelen in het Reformatorisch Dagblad (voorjaar 2012) van Arnold Huygen, Bram de Muynck en Maarten Wisse is er een beraadsgroep bij elkaar geweest die zich herkent in spanningen en vragen die leven in de reformatorische achterban met betrekking tussen aan de ene kant opvoeding, onderwijs en vorming (met uitlopers naar pastoraat/prediking en hulpverlening) en aan de andere kant de theologie.

Deze spanning had in eerste instantie te maken met wat genoemd werd ‘pedagogisch pelagianisme’. Opvoeders verwoorden met theologische begrippen over zonde, genade, noodzaak tot bekering een visie op de mens, maar lijken daar in de opvoedings- en onderwijspraktijk geen rekening mee te houden. De beraadsgroep heeft verkend welke concrete activiteiten konden worden opgezet.

Op 13 mei 2013 is een eerste colloquium gehouden waarin op de antropologische spanningen is gereflecteerd door Bram de Muynck (Driestar educatief), Maarten Kater (TUA) en Henk van den Belt (PThU). Sindsdien berust de inhoudelijke en praktische organisatie bij Driestar educatief.

In deze kadernota kun je meer lezen over het doel en de missie van het project.

Netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks wordt in mei een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar pedagogen en theologen elkaar ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst delen theologen en pedagogen hun kennis en visie en is er de mogelijkheid elkaar te bevragen. Op elke bijeenkomst wordt een hoofdlezing gehouden door een theoloog of pedagoog, in de regel met een co-referaat. Daarnaast zullen er bijdragen worden geleverd vanuit verschillende (lopende) onderzoeken op het grensvlak van pedagogiek en theologie.

De eerstvolgende bijeenkomst is op 16 mei 2018. Dit jaar denken we na over de betekenis van de Bijbelse notie van het verbond voor pedagogische relaties. Voor meer informatie en aanmelden klik hier

Lezingen

Stuurgroep

De stuurgroep die verantwoordelijk is voor het coördineren van het netwerk bestaat uit de volgende personen:

Projectleider
Dr. Bram Kunz, theoloog, docent godsdienst

Leden stuurgroep
Drs. Petronelle Baarda, psycholoog, theoloog, PhD-student psychologie/theologie
Dr. Bram de Muynck, orthopedagoog, GZ-psycholoog, lector christelijk leraarschap
Dr. Elsbeth Visser-Vogel, pedagoog, onderwijskundige, docent-onderzoeker