Update: coronabeleid Driestar educatief 13 oktober 2020

De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.

Op dit moment gelden de volgende maatregelen bij Driestar educatief:

 • Medewerkers van Driestar educatief werken thuis, behalve waar het gaat om het primaire onderwijsproces en een ‘minimale bezetting’.
 • Bij ziekte of getest worden geldt sowieso: thuisblijven.
 • Bij klachten laten we ons testen.
 • In het gebouw volgen we de aangegeven looproute.
 • In alle gemeenschappelijke ruimtes (gangen, trappenhuizen, toiletten etc.) geldt een mondkapjesplicht. Let erop je eigen mondkapje mee te nemen. Tijdens bijeenkomsten in een lokaal mag hij (eventueel) af.
 • We schudden geen handen en wassen onze handen regelmatig.
 • We houden 1,5e meter afstand van elkaar.
 • Onderwijsadviseurs doen hun werk waar het kan op afstand, en als scholenbezoek of een bijeenkomst tóch fysiek nodig is, houden zij zich aan alle geldende voorschriften.
 • Stages gaan zoveel mogelijk door. Studenten houden zich ook op hun stageplek aan de coronaregels. De slb’er komt bij voorkeur op stagebezoek en stemt dit vooraf af met de school via de student.
Voor reeds geplande bijeenkomsten geldt momenteel dat deze plaatsvinden met maximaal 30 mensen. Waar mogelijk organiseren we een livestream voor de overige deelnemers. Ook zijn er bijeenkomsten die verplaatst of geannuleerd worden. Neem bij vragen contact op met de organisatoren van de bijeenkomst, of houd onze agenda in de gaten.

Kom je naar Gouda?

Mocht er toch een reden zijn om in een van onze gebouwen te zijn? Bekijk dan hieronder enkele documenten: En bekijk in de video hieronder hoe de anderhalvemeterregel wordt gehanteert in ons gebouw:

 

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Geloven in lesgeven

   Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

  • 'Help leraar en zorgleerling zodat het voor hen beiden passend onderwijs wordt'

   'Schaf het speciaal onderwijs niet op korte termijn af. De expertise en de kleinschaligheid biedt sommige leerlingen betere ontwikkelingsmogelijkheden dan het reguliere (’passende’) onderwijs nu kan bieden.'