Minister van OCW keurt onze Kwaliteitsafspraken goed 4 juni 2020

In deze hectische periode heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toch de tijd gevonden om de Kwaliteitsafspraken van Driestar hogeschool te beoordelen. Met een mooi eindresultaat, er is een positief besluit genomen over de Kwaliteitsafspraken.

Kwaliteitsafspraken omvatten een plan dat iedere hogeschool in overleg met studenten moet maken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In de kwaliteitsafspraken van Driestar hogeschool is ondermeer opgenomen:

 • De inrichting van de ENTREE voor alle opleidingen, waarbinnen studentzaken, studieleiders en decanaat effectief met elkaar samenwerken zodat studenten vóór inschrijving en direct na de start passend advies krijgen over bijvoorbeeld goede matching en de te volgen studieroute;
 • Herziening van het curriculum en het ontwikkelen van flexibele opleidingsroutes;
 • Aanschaf digitale leermiddelen en realisatie van meer werkplekken voor studenten.
De visitatiecommissie van het ministerie was enthousiast, en de minister heeft nu haar advies overgenomen. Het plan van Driestar hogeschool is ‘goed doordacht en overwogen’.
 
We krijgen complimenten voor de aansluiting van het plan bij ons strategisch beleid en bij de identiteit van de organisatie, voor de ambitieuze doelstellingen en het monitoren van de uitvoering van de afspraken.
 
Ook is  er waardering voor onze wijze van betrekken van studenten, docenten en het werkveld bij de totstandkoming en uitvoering van het plan. Aan de goedkeuring is ook de bekostiging voor de uitvoering van de afspraken gekoppeld.
 
Driestar hogeschool is erg blij met het besluit van de minister.

Meer weten over onze missie, visie en strategie? Klik hier.

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Geloven in lesgeven

   Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

  • Update: coronabeleid Driestar educatief

   De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.