Rapport Onderwijsraad over omgaan met Corona 11 juni 2020

Met het rapport ‘Vooruitzien voor jonge generaties’ geeft de Onderwijsraad een tweede advies richting overheid en scholen dat zich richt op het omgaan met de gevolgen van de coronacrisis.Het rapport omvat alle onderwijssectoren en geeft belangrijke onderwerpen aan, zeker voor leidinggevenden. We pakken er drie uit.
 
De Onderwijsraad stelt als uitgangspunt dat scholen en universiteiten ‘ook een sociale ontmoetingsplek [zijn], een plaats om samen te leren en te leren samenleven, een gemeenschap gedragen door gezamenlijk beleefde momenten. Persoonlijk contact en interactie zijn essentieel voor het onderwijsproces en om aan brede onderwijsdoelen te werken’ (p. 5). Hij adviseert om die functie goed voor ogen te houden bij afwegingen en besluitvorming. Onderzoek en publicaties van de lectoren Bram de Muynck en Piet Murre sluiten aan bij dit uitgangspunt
 
Een belangrijk speerpunt is om te investeren in goede leesvaardigheid. ‘Het is de sleutel tot begrip van kennis-vakken, digitale vaardigheden en burgerschap’ (p. 6). Lezen is ook voor Driestar educatief een belangrijk speerpunt. De blogs en het onderzoek van dr. Janneke de Jong geven scholen handvatten.
 
Een derde speerpunt is dat de raad (opnieuw) aanbeveelt om onderzoek te doen (p. 9, 12, 13). Dat sluit aan bij initiatieven die het onderzoekscentrum van Driestar reeds ondernomen heeft.

Meer weten?

Heb je vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het onderzoekscentrum.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!