Jeugdliteratuur en moraal

Met dit theoretisch-conceptueel onderzoek naar moraliteit en jeugdliteratuur willen we het veld dienen door het omgaan met jeugdliteratuur een nieuwe impuls te geven.

We willen inzicht krijgen in de haalbaarheid en effecten van een vernieuwde omgang met jeugdliteratuur. Naast theoretisch verdieping wil het project ook voorzien in een praktische toepassing. Statische boekenlijsten volstaan maar kort; leraren moeten tools hebben (lees: aangereikt krijgen) om zelf, dynamisch, (jeugd)literatuur te kunnen waarderen.

Kern van dit project: onderzoeken hoe we het omgaan met, waarderen en beoordelen van jeugdliteratuur een (positieve) impuls kunnen geven.