Nieuws

 1. Cedeo-erkenning voor Driestar onderwijsadvies: 'Kundige adviseurs, trainers en begeleiders'

  Op 15 februari 2024 is Driestar onderwijsadvies opnieuw Cedeo-erkend voor haar onderwijsadviesdienst. De Cedeo-erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoek. Tweejaarlijks vindt een uitgebreide audit plaats. Deze audit is in de achterliggende maanden steekproefsgewijs uitgevoerd onder tien scholen uit ons klantenbestand.

 2. Schoolleider Patrick Vogelaar: 'Spannende uitdagingen voor christelijk onderwijs in de grote stad'

  Nederlanders willen graag in de stad wonen. Steden als Amsterdam en Utrecht groeien. Het aantal christenen in steden neemt echter af. In heel ons land staat het christelijk en reformatorisch onderwijs onder druk, maar in de stad is deze druk nog sterker.

 3. ‘Zal ik dan toch mijn Engels gaan verbeteren?’

  Een vraag die jij jezelf misschien al lang stelt, maar waar je nog niets mee hebt gedaan. ‘Zal ik dan toch een cursus Engels gaan doen, om mijn taalvaardigheid te verbeteren?' Dat snappen wij helemaal.

Lees meer nieuws ›

Laatste blog

  Lees meer blogs ›