Nieuws

 1. Symposium ‘Woorden van waarde: het hoogste woord voor het kleinste kind’

  Van harte welkom op het symposium ‘Woorden van waarde’ van Evangeliestek op vrijdag 28 september 2018 in Gouda. Het symposium gaat over het belang van waardevol onderwijzen uit de Bijbel aan (kleine) kinderen. Het is bedoeld voor leerkrachten, ouders en ambtsdragers.

 2. Passend onderwijs vraagt tijd, bevlogenheid en nuchterheid

  Willen scholen genoeg aandacht kunnen geven aan leerlingen met psychische, lichamelijke en/of onderwijsleerproblemen, dan is het onder meer nodig dat het huidige onderwijssysteem aangepast wordt, betoogt dr. Neely Anne de Ronde-Davidse in het Reformatorisch Dagblad.

 3. Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind herzien en uitgebreid

  Vanaf half juli 2018 is er een herziene versie van de leerlijnen beschikbaar. De leerdoelen zijn aangepast aan de nieuwe leerplankaders van de SLO. Ook zijn er nieuwe bronverwijzingen opgenomen, naar de werkmappen Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn.

Lees meer nieuws ›

Laatste blog

  Lees meer blogs ›