Nieuws

 1. Onderzoekscentrum publiceert artikel over samenwerking school en ouders

  ‘Ouders en leraren in het PO vertrouwen elkaar, maar wisselen weinig informatie uit over godsdienstige opvoeding’. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat door het onderzoekscentrum werd uitgevoerd, met als eerste verantwoordelijke onze voormalige regisseur Nico Broer. Het artikel dat nu is gepubliceerd, doet er uitgebreid verslag van.

 2. Cedeo-erkenning voor Driestar onderwijsadvies: 'Kundige adviseurs, trainers en begeleiders'

  Op 15 februari 2024 is Driestar onderwijsadvies opnieuw Cedeo-erkend voor haar onderwijsadviesdienst. De Cedeo-erkenning is gebaseerd op klanttevredenheidsonderzoek. Tweejaarlijks vindt een uitgebreide audit plaats. Deze audit is in de achterliggende maanden steekproefsgewijs uitgevoerd onder tien scholen uit ons klantenbestand.

 3. Schoolleider Patrick Vogelaar: 'Spannende uitdagingen voor christelijk onderwijs in de grote stad'

  Nederlanders willen graag in de stad wonen. Steden als Amsterdam en Utrecht groeien. Het aantal christenen in steden neemt echter af. In heel ons land staat het christelijk en reformatorisch onderwijs onder druk, maar in de stad is deze druk nog sterker.

Lees meer nieuws ›

Laatste blog

  Lees meer blogs ›