Cursus Werkplekbegeleider VO

Na deze cursus kun jij als docent studenten en collega's begeleiden binnen de eigen (opleidings)school.

Kosten: € 1.295,00
Uren (sbu): 60
Locatie: Gouda
Tijd: 9.30-15.30 (eerste bijeenkomst van 15.00 - 18.00)
Route
J.M. (Johan) Strijbis

Coördinator coaching en schoolopleiders

Telefoon:
06-44044341 06-44044341
LinkedIn:


In deze cursus ga je vooral werken aan je vraaggedrag. Dit doe je door bestudering van de theorie en verdieping hiervan. In de praktijk ga je aan de slag met oefeningen en coachingsopdrachten. In de tussentijdse bijeenkomsten vindt hierover terugkoppeling plaats. Intervisie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Hoofddoelstelling

Door begeleide reflectie en supervisie wordt de op te leiden coach geleerd zelf sturing te geven aan zijn professionele ontwikkeling en zijn professie in te zetten ten behoeve van studenten, startende docenten en collega's die extra ondersteuning nodig hebben.

Globale inhoud en opzet

De cursus omvat naast een introductiebijeenkomst (een dagdeel) vier dagen en is thematisch van opzet. In deze vier bijeenkomsten komen de volgende thema's aan de orde:

1.     Begripsbepaling coaching en gespreksinterventies.
2.     De coach als gesprekspartner (communicatie).
3.     De coach als procesbegeleider (feedback en beoordelen).
4.     Oplossingsgericht coachen.

Hierbij worden afwisselende werkvormen gebruikt gericht op:
  • theorievorming en kennis
  • reflectie, verdieping en inzicht
  • oefeningen, casuïstiek en (gespreks)vaardigheden
    Inbreng van leervragen is gewenst.
  • intervisie

Procesplanning

De cursus duurt 3-4 maanden, zodat tussendoor tijd is voor oefening en verwerking. De cursus kan ook ‘in company’ op eigen locatie gegeven worden. Bij afwezigheid wordt gewerkt met een vervangende opdracht.

De studiebelasting is 4 uur per week.  

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Strijbis. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering aan school/organisatie, geen privé-adres)  
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.