Cursus Werkplekbegeleider VO

Na deze cursus kun jij als docent studenten en collega's begeleiden binnen de eigen (opleidings)school.

Kosten: € 1.350,00
Uren (sbu): 60
Locatie: Gouda
Tijd: 9.30-15.30 (eerste bijeenkomst van 15.00 - 18.00)
Route
J.M. (Johan) Strijbis

Coördinator coaching en schoolopleiders

Telefoon:
06-44044341 06-44044341
LinkedIn:


In deze cursus ga je vooral werken aan je vraaggedrag. Dit doe je door bestudering van de theorie en verdieping hiervan. In de praktijk ga je aan de slag met oefeningen en coachingsopdrachten. In de tussentijdse bijeenkomsten vindt hierover terugkoppeling plaats. Intervisie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van deze cursus. Inbreng van casuïstiek maakt onderdeel uit van deze cursus.

Hoofddoelstelling

Door begeleide reflectie en supervisie word je als coach ondersteund om zelf sturing te geven aan je professionele ontwikkeling. Ook kun je dan je professie inzetten voor studenten, startende leraren en collega's die extra ondersteuning nodig hebben.

Globale inhoud en opzet

De cursus omvat naast een introductiebijeenkomst (een dagdeel) vier dagen en is thematisch van opzet. In deze bijeenkomsten komen de volgende thema's aan de orde:
  1. Kennismaking en verwachtingen.
  2. Begripsbepaling coaching en gespreksinterventies.
  3. De coach als gesprekspartner (communicatie).
  4. De coach als procesbegeleider (feedback en beoordelen).
  5. Oplossingsgericht coachen.
Hierbij worden afwisselende werkvormen gebruikt, gericht op:
  • Theorievorming en kennis
  • Reflectie, verdieping en inzicht
  • Oefeningen, casuïstiek en (gespreks)vaardigheden
  • Leervragen
  • Intervisie

Procesplanning

De cursus duurt circa vier maanden, zodat tussendoor tijd is voor oefening en verwerking. De cursus kan ook ‘in company’ op eigen locatie gegeven worden. Bij afwezigheid wordt gewerkt met een vervangende opdracht. De studiebelasting is vier uur per week.  

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Strijbis. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

 
Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens (voor facturering)  
     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.