Mediawijsheid

Onze opgroeiende jongeren staan – net als wijzelf – middenin een digitale maatschappij. Hoe kleurt dat hun mening? Hoe verhouden zij zich hiertoe? Hoe weerbaar zijn zij en wij? De tijd waarin we leven vraagt om een stevige vormingsimpuls.

Als leraren en opvoeders komen er allerlei ontwikkelingen en vragen op ons af: kunnen we de smartphone positief inzetten tijdens de les? Hoe bakenen we de mediatijd af in het gezin? Welke reactie is nodig op sexting in de klas? Mediakennis, mediavaardigheden én Bijbelse waarden zijn nodig om onze jongeren toe te rusten in het staan als christen in deze digitale maatschappij. Driestar onderwijsadvies wil opvoeders en begeleiders van kinderen en jongeren van alle leeftijden helpen in deze mooie en soms moeilijke uitdaging. De basis van Mediawijsheid is gebaseerd op de Media Cirkel. Lees hier meer over deze methode.

Gratis online training

Volg de gratis online training ‘Mediawijsheid op school’ over vorming en weerbaarheid van leerlingen. 

Lees meer >

Gratis thuiswerkles: Fake news?!

In de afgelopen weken waren je leerlingen meer online dan ooit. Hoe filteren ze wat ze zien en lezen?

Lees meer >

Mediawijze leraar

Vormen is meer dan gedragsregulatie. Hoe leg je als VO-leerkracht op een goede manier een koppeling tussen hart, verlangen en gedrag?

Lees meer >

Visie op nieuwe media

Smartphone en virtual reality bieden heel veel kansen voor het onderwijs. Hoe sta je hier als school in? Verbind je visie op het kind met je visie op nieuwe media!

Lees meer >

Online weerbaarheid

Wat in de groepsApp speelt, zet zich voort in de les. Sociale media maken onderdeel uit van de groepsdynamiek. Maak je klas weerbaar en wijs!

Lees meer >

Media en opvoeding

Wél weten en niet doen? Leer om op een goede manier het gesprek aan te gaan over tijdsbesteding, bewust kiezen en christen-zijn online.

Lees meer >

Kerken

Hoe ga jij om met online media in jouw kerk?

Lees meer >