Voor- en vroegschoolse educatie/jonge kind

Driestar onderwijsadvies heeft alles in huis om jou te helpen aan de eisen van de overheid en gemeenten te (gaan) voldoen. Daarbij is ‘spelen is leren’ ons uitgangspunt bij het scholen van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Onze adviseurs helpen je thematisch te werken zodat spel, taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden goed aan bod komen. Dit kan terwijl het kind gewoon kind blijft en zich op een ongedwongen manier kan ontwikkelen.
S. (Christiene) Maaijen

Onderwijsadviseur jonge kind

Telefoon:
0182-760767 0182-760767
LinkedIn:
L.J. (Laura) Zwoferink

Onderwijsadviseur vve

Telefoon:
0182-760703 0182-760703
LinkedIn:

Nieuws

  • Privacy: hoe gaat jouw school om met wachtwoorden en vertrouwelijke informatie?

    Waarschijnlijk vind je het vanzelfsprekend dat jij en je collega’s bewust omgaan met informatie over anderen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die ingaat per 25 mei 2018 zou weinig veranderingen hoeven te betekenen. Toch valt er vaak nog winst te behalen. Lees de tips!

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

    De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.

  • Update leerlijnen jonge kind

    In januari 2018 presenteert de SLO nieuwe inhoudslijnen. De leer- en ontwikkelingslijnen  jonge kind zijn hierop gebaseerd. We zullen deze daarom ook gaan herzien, zodat we actueel blijven. Tegelijkertijd zullen we de leer- en ontwikkelingslijnen in zijn geheel grondig herzien, zodat iedere school met ingang van het nieuwe schooljaar met een nieuwe versie aan de slag kan!

Lees meer nieuws ›