Zo maak je een goede groepsanalyse 19 september 2017

Een nieuw schooljaar! Je hebt de groep via een warme overdracht uit handen van je collega gekregen. Maar weet je al hoe je groep er qua ontwikkeling voorstaat? Weet je waar de leemtes en uitdagingen zitten? Maak zelf met behulp van ParnasSys een analyse op groepsniveau. Een praktische handreiking.

Belangrijk is de analyse op groepsniveau te maken. Een goede analyse volgt de stappen ‘waarnemen, begrijpen, afwegen …’ De waarneming is gedaan, want de toetsen zijn door de leerlingen in juni gemaakt en de uitslagen staan in ParnasSys. Voor het ‘begrijpen’ gebruik je in eerste instantie de overzichten ‘Groepsanalyse (+trendtabel)’ en ‘Niet-methodetoetsverzamelstaat’ uit ParnasSys. Die zijn het meest geschikt voor de groepsanalyse. Klik hier voor het stappenplan om deze overzichten op te halen. Wat zie je als je deze overzichten van je groep eens rustig bestudeert?

Correcte invoer?

De vraag is: zijn alle scores op de juiste manier ingevoerd in ParnasSys? Als er adaptief getoetst wordt, vereist de invoer van de ruwe score net wat meer aandacht. ParnasSys heeft een aardige opsporingsmethode voor onjuiste invoer. Wil je weten hoe die methode eruit ziet en wat het resultaat is? Klik dan hier.

Beter begrijpen

Je wil weten of de vaardigheidsdoelen op groepsniveau gehaald zijn; deze doelen kunnen in het groepsplan staan. Let op:  je kunt het groepsdoel wel gehaald hebben, maar de scores van de individuele leerlingen kunnen flink fluctueren en je groepsgemiddeld is toch gehaald. Dan wil je meer weten: waarom is een zwakke leerling opeens zoveel gegroeid? En waarom is een sterke leerling bijna niet gegroeid in de laatste periode?
Om dit soort vragen gestructureerd te stellen kan een format (model) of bijvoorbeeld onderstaande infographic je helpen. Beide hulpmiddelen starten met de vraag ‘Is het behaalde groepsniveau conform jouw verwachtingen?’ Op zo’n vraag kan met ‘ja’ en ‘nee’ geantwoord worden. En dat zijn dan direct de twee sporen waarlangs je analyse verloopt.

>> Lees verder onder de afbeelding.

Wegen en plannen

Na deze grondige analyse op groepsniveau door jou als leerkracht kom je bij het punt van keuzes maken, ambities hebben, doelen stellen. Op welk vaardigheidsniveau wil je je groep hebben bij het volgende toetsmoment? En wat is daar voor nodig? Wat vraagt dat van jou als leerkracht? Heb je je keuzes eenmaal gemaakt en je aanpak vastgesteld, dan noteer je een en ander kort in je groepsplan. Zo krijg je een sterke focus op het te bereiken doel.

Als leerkracht weet je nu, dankzij deze analyse, hoe je groep er qua ontwikkeling voorstaat. Ook weet je welke doelen je wilt bereiken met je groep. Dat wordt een leerzaam schooljaar! Heb je hulp nodig? Neem gerust contact op met onderwijsadviseur Bert van der Mel! Je kunt hem ook mailen als je informatie wilt over het analyseformulier. In de verdiepingscursus ParnasSys en OGW op 15 februari of op 8 mei komt dit uitgebreid aan de orde.

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.