Correct invoeren van toetsscores van adaptieve toetsen in ParnasSys 21 maart 2017

Ben jij er zeker van dat op jouw school alle scores van de laatste toetsperiode correct zijn ingevoerd? Hoe ben je bijvoorbeeld omgegaan met het invoeren van de scores van adaptieve toetsen? Als je een trendanalyse wil maken, moet je er wel vanuit kunnen gaan dat de resultaten die je analyseert, correct zijn!

Het antwoord op deze vraag is namelijk van groot belang voor het ophalen en analyseren van analyseoverzichten in ParnasSys zoals ‘Groepsanalyse’ en ‘Schoolanalyse’. En dan met name de trendtabellen van deze beide overzichten. Wil je een handig stappenplan gebruiken om deze overzichten op te halen? Klik dan hier.

Correct groepsgemiddelde

Waar het om gaat, is dat adaptieve toetsen vaak individueel ingevoerd worden. Op dat invoerscherm wordt de vraag ‘Meetellen inspectie?’ gesteld. Die staat standaard op ‘Nee’. Maar deze moet bij de reguliere toetsmomenten op ‘Ja’ gezet worden om de vaardigheidsscore van deze adaptieve toets mee te laten tellen met de vaardigheidsscores van de andere kinderen van de groep. Zo krijg je correct groepsgemiddelde in vaardigheidsscores en een correct groepsniveau uitgedrukt in niveauwaarde. Bij de overzichten is dan een getal  met een * te zien. Dat betekent dan dat er een over meerdere adaptieve scores meegenomen zijn in het groepsgemiddelde. In de ‘n-kolom’ zie je dat 1 van de 27 leerlingen een adaptieve toets heeft gemaakt.


Waarom zou je adaptieve toetsscores mee laten tellen met het groepsgemiddelde? Of waarom niet? Op die vraag moet je zelf antwoord geven. In ieder geval is het zo dat de onderwijsinspectie sinds 1 februari 2016 geen normen meer hanteert voor tussentijdse toetsen. Dus al komt het groepsgemiddelde iets lager uit is dat geen probleem. Het gaat om groei met betrekking tot het volgende toetsmoment, dan uiteraard ook weer inclusief de adaptieve score(s).

Controleren

Ben je er niet helemaal zeker van dat de invoer juist is? Dan zijn er verschillende manieren om dit te controleren.
 1. Je kunt per leerling de toetsen op het scherm tonen. Als er dan in de kolom ‘Individueel’ een ‘Ja’ staat, betekent dit dat de toets individueel is ingevoerd. Deze toets kun je dan bewerken (potloodje). Dan zie je het invoerscherm en daar kun je dan alsnog de vraag over het meetellen met ‘Ja’ beantwoorden.
 2. Je kunt ook het overzicht ‘Niet-methodetoetsverzamelstaat’ opvragen met bepaalde specificaties. Het overzicht toont dan soms zwarte en soms grijze cellen.
           zwart betekent: individueel ingevoerd en telt niet mee voor inspectie/trendtabellen; * betekent: adaptieve toets; getal is hier vaardigheidsscore.
           grijs betekent: individueel ingevoerd en telt wel mee voor inspectie/trendtabellen

Overzicht-ParnasSys.png

Klik hier om het hele overzicht te zien.

Ten slotte dan nog de juiste keuzes in het printmenu. Bij ‘Toetsweergave 1’ en ‘Toetsweergave 2’ kunnen natuurlijk andere weergaven gekozen worden dan hier afgebeeld; bijvoorbeeld Niveauwaarde en Schaalscore (=vaardigheidsscore).

Bij de keuze ‘Uitsluitend eindresultaten’ kun je in sommige gevallen ‘ja’ laten staan.

Lees verder in dit nieuwsbericht of neem voor vragen, opmerkingen en meer informatie contact op met onderwijsadviseur G. (Bert) van der Mel.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.