Aanvragen subsidie begeleiding begaafdheid leerlingen Geplaatst op 9 januari 2019

Wil je meer kennis in je team op het gebied van hoogbegaafdheid? Vraag dan nu via je samenwerkingsverband subsidie aan voor (na)scholing van leerkrachten! Driestar educatief helpt samenwerkingsverbanden bij het schrijven van de subsidieaanvraag.

Op 7 december 2018 publiceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo. Tussen 1 januari en 31 maart 2019 kunnen samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs subsidie aanvragen voor het scholen van leerkrachten voor de begeleiding van begaafde leerlingen. In de staatscourant kun je daar meer informatie over vinden.

Subsidie aanvragen: we helpen je graag!

Driestar educatief heeft expertise in het aanvragen van subsidies en biedt samenwerkingsverbanden ondersteuning daarbij. Het schrijven van een subsidieaanvraag vraagt namelijk nauwgezetheid, inhoudelijke kennis en tijd en dat heb je zelf niet altijd beschikbaar. We hebben de volgende mogelijkheden om je te ondersteunen:
 1. Kosteloos schrijven van de subsidieaanvraag waarin Driestar educatief is opgenomen als nascholings- en adviespartner
 2. Tegen uurtarief schrijven van een subsidieaanvraag met een vrije keuze van een nascholingspartner.
We kunnen ons voorstellen dat je eerst wilt weten wat Driestar educatief voor je kan betekenen op het gebied van hoogbegaafdheid. Daarom bieden we je een vrijblijvend gesprek over het aanbod van Driestar educatief voor samenwerkingsverbanden.
 
Neem contact op met Martine Blonk-Meulenkamp als je hier meer over wilt weten.

Aanbod hoogbegaafdheid

Driestar onderwijsadvies biedt scholen op verschillende manieren ondersteuning bij een planmatige aanpak van hoogbegaafdheid op school. We richten ons er daarbij op dat leerkrachten écht begrijpen hoe hoogbegaafde leerlingen de wereld om hen heen ervaren. Meer daarover kun je op onze website lezen. Dit aanbod sluit aan bij de criteria in de regeling van het ministerie. Met deze subsidie kun je onze dienstverlening dus bekostigen.
 
Enkele voorbeelden van ons aanbod:
- basismodule (kennis binnen teams)
- leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys (planmatige aanpak)
- motivatie (gericht op begaa.fde leerlingen) in het voortgezet onderwijs
- Acadin (digitale leeromgeving)
- Gynzy (voor de adaptieve mogelijkheden in verwerkingssoftware)

Informatie

Neem voor het aanvragen van dit aanbod of voor meer informatie contact op met Martine Blonk-Meulenkamp.

Meer nieuws

  • Mooie scores voor lvo-studenten bij landelijke kennistoetsen

   Studenten van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs bij Driestar hogeschool scoren goed op de landelijke kennistoetsen in december. Bij meerdere vakken is de score 100%!

  • Stapp; bewust online – doet jouw school al mee?

   Twee vriendinnen lopen kletsend door de winkelstraten. Ze bekijken kleding en schoenen en maken terloopse opmerkingen. Ondertussen worden ze gevolgd en wordt alles dat kan leiden tot koopgedrag geregistreerd. ’s Avonds herkennen de meiden hun shopgedrag terug in het aanbod dat ze letterlijk voorgeschoteld krijgen.

  • Gedichtendag

   Hoe zwaar is taal, wat weegt een woord? ‘Wilt u het halfom of mager?’ ‘Mag ’t ietsjes meer zijn?’ vraagt de slager. ‘Aan een stukje, of in plakjes?’

  • Herhaalde oproep: Driestar educatief zoekt nieuw lid van de raad van toezicht

   In verband met het statutair aftreden van een lid zijn wij op zoek naar een nieuw lid van de raad van toezicht. Solliciteren kan tot en met 2 februari 2019.

  • “Dyslexie een beperking? Mijn kind heeft zijn eigen unieke talenten"

   Wat is dyslexie eigenlijk en hoe voelt dat voor iemand? Om dit te laten ervaren, organiseert Driestar educatief dyslexiebelevingsavonden. “Dit zou verplicht moeten zijn voor alle ouders en leerkrachten die werken met kinderen met dyslexie”, merken ouders op die hieraan meedoen.