Aanvragen subsidie begeleiding begaafdheid leerlingen 9 januari 2019

Wil je meer kennis in je team op het gebied van hoogbegaafdheid? Vraag dan nu via je samenwerkingsverband subsidie aan voor (na)scholing van leerkrachten! Driestar educatief helpt samenwerkingsverbanden bij het schrijven van de subsidieaanvraag.

Op 7 december 2018 publiceerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo. Tussen 1 januari en 31 maart 2019 kunnen samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs subsidie aanvragen voor het scholen van leerkrachten voor de begeleiding van begaafde leerlingen. In de staatscourant kun je daar meer informatie over vinden.

Subsidie aanvragen: we helpen je graag!

Driestar educatief heeft expertise in het aanvragen van subsidies en biedt samenwerkingsverbanden ondersteuning daarbij. Het schrijven van een subsidieaanvraag vraagt namelijk nauwgezetheid, inhoudelijke kennis en tijd en dat heb je zelf niet altijd beschikbaar. We hebben de volgende mogelijkheden om je te ondersteunen:
 1. Kosteloos schrijven van de subsidieaanvraag waarin Driestar educatief is opgenomen als nascholings- en adviespartner
 2. Tegen uurtarief schrijven van een subsidieaanvraag met een vrije keuze van een nascholingspartner.
We kunnen ons voorstellen dat je eerst wilt weten wat Driestar educatief voor je kan betekenen op het gebied van hoogbegaafdheid. Daarom bieden we je een vrijblijvend gesprek over het aanbod van Driestar educatief voor samenwerkingsverbanden.
 
Neem contact op met Martine Blonk-Meulenkamp als je hier meer over wilt weten.

Aanbod hoogbegaafdheid

Driestar onderwijsadvies biedt scholen op verschillende manieren ondersteuning bij een planmatige aanpak van hoogbegaafdheid op school. We richten ons er daarbij op dat leerkrachten écht begrijpen hoe hoogbegaafde leerlingen de wereld om hen heen ervaren. Meer daarover kun je op onze website lezen. Dit aanbod sluit aan bij de criteria in de regeling van het ministerie. Met deze subsidie kun je onze dienstverlening dus bekostigen.
 
Enkele voorbeelden van ons aanbod:
- basismodule (kennis binnen teams)
- leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys (planmatige aanpak)
- motivatie (gericht op begaa.fde leerlingen) in het voortgezet onderwijs
- Acadin (digitale leeromgeving)
- Gynzy (voor de adaptieve mogelijkheden in verwerkingssoftware)

Informatie

Neem voor het aanvragen van dit aanbod of voor meer informatie contact op met Martine Blonk-Meulenkamp.

Meer nieuws

  • Buiten schilderen

   Wist je dat verftubes hebben gezorgd voor een kentering in de kunstgeschiedenis? Niet alleen die tubes uiteraard, maar de uitvinding daarvan heeft wel een belangrijke rol gespeeld.

  • Uitslag Studiekeuze123 - 81% (zeer) tevreden!

   Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs actie om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie. De uitslagen voor dit jaar zijn weer bekend.

  • Cadeautip voor leerlingen 10-14 jaar en ouder

   Op zoek naar een boekje om aan de leerlingen van jouw school mee te geven, bijvoorbeeld als cadeau voor het examen of voor het afscheid van groep 8? Denk eens aan het boek "Waarom ben jij gereformeerd? De geloofsbelijdenis voor tieners." Het boek legt in eenvoudige taal belangrijke delen van de Nederlandse Geloofdsbelijdenis uit.

  • Voorwaarden inzet BOUW! ONL, op zorgniveau 3

   BOUW! is een uniek computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen.

  • NIEUW - Prentenboek Stijn blust de brand

   Stijn wil graag filmpjes kijken op de tablet, maar mama vindt dat nu niet goed. Boos gaat hij naar buiten: saai! Dan is daar Isa, die een leuk plan heeft…