Aanpak

Hoogbegaafde kinderen verdienen het om begrepen te worden. Het gaat erom dat de leerkracht écht begrijpt hoe deze leerlingen de wereld om hen heen ervaren. Dit begrijpen vindt zijn oorsprong in de identiteit van de school, haar visie op kinderen en haar visie op leren.

Driestar onderwijsadvies begeleidt scholen vanuit de theorie van Tessa Kieboom en het kader voor ontwikkeling  Stichting leerplanontwikkeling (SLO). In de afbeeldingen hieronder kun je beide modellen zien. Beide modellen geven aan dat alleen talent niet genoeg is om tot optimale ontwikkeling te komen: kennis alleen is niet voldoende.Aanpak

Wanneer we met elkaar over hoogbegaafdheid nadenken, wordt de start gemaakt bij de kern: wat is de identiteit en visie van de school? Daarnaast bekijken we de theorie: wat is nu eigenlijk hoogbegaafdheid? Vervolgens is het signaleren en begrijpen belangrijk. Omdat de aanpak per kind verschillend is, is planmatig werken noodzakelijk. Het handelen van de leerkracht is vervolgens cruciaal voor een succesvolle benadering. Deze werkcyclus (zie afbeelding) vormt ons uitgangspunt.

Verschillende routes

Goede begeleiding vraagt geen standaardtraject. Voor jouw school wordt samen verkend wat de gewenste en meeste effectieve route is. Je kiest op grond van beginsituatie en ambitie de route of ingrediënten uit de verschillende routes. Route 1 legt de basis bij de leerkracht zelf als het gaat om het herkennen van (hoog)begaafdheid. Route 2 is een verdieping waarbij ParnasSys ingezet wordt als hulpmiddel. Route 3 is een module om het concrete handelen vorm te geven: je leert werken met Acadin. In de onderstaande tabel, wordt elke route uitgelegd.

Voor meer informatie over de verschillende routes en de aanpak, kun je contact opnemen met onze adviseur.
 • Route 1 – Basismodule Hoogbegaafdheid
  In deze basismodule staat algemene kennis van hoogbegaafdheid centraal en maak je kennis met de leerlijn Kader voor ontwikkeling.

  Inhoud basismodule:
  • Leer- en persoonseigenschappen.
  • Denkvaardigheden op grond van de taxonomie van Bloom.
  • Leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys.
  • Compacten en verrijken.
  Deze module bestaat uit minimaal drie bijeenkomsten. 

  Lees hier verder over de leerlijn hoogbegaafdheid.
 • Route 2 – ParnasSys en (hoog)begaafdheid
  In deze route wordt de algemene kennis verdiept volgens de werkcyclus (zie afbeelding):
  • Basiskennis hoogbegaafdheid verbinden aan ParnasSys.
  • Eerste fase van hgw-cyclus.
  • Onderwijsbehoeften analyseren uit ParnasSys.
  • Formuleren van doelen in leerlijn hoogbegaafdheid in ParnasSys.
  • Plan van aanpak opstellen via leerlijnen of groepsplan.
  Deze module bestaat uit minimaal drie bijeenkomsten. 

  Lees hier verder over de leerlijn hoogbegaafdheid.
 • Route 3 – Acadin
  Acadin is een digitale leeromgeving voor (hoog)begaafde leerlingen (25% best presterende leerlingen). Deze module geeft vorm aan het handelen van de leerkracht. De deelnemers leren werken met Acadin.
  Inhoud introductiebijeenkomst:
  • Opdracht van Acadin klaarzetten.
  • Leerlingopdracht uitvoeren en inleveren.
  • Als leerkracht feedback geven op de ingeleverde opdracht.
  >> Lees hier meer over Acadin

  Het is mogelijk om een gratis proefabonnement af te sluiten voor Acadin.

  proef.png
 • Keuze – Verdiepende modules rond hoogbegaafdheid
  De verdiepende modules zijn een vervolg op route 1 of route 2.

  Onderwerpen uit leerlijn hoogbegaafdheid:

  • Zelfsturing
  • Zelfinzicht
  • Motivatie
  • Samen leren
  • ICT-vaardigheden.
  >> Lees hier meer over leerlijn (hoog)begaafdheid

  Overige modules

  Communiceren met ouders - Denken over denken - Bijzonder begaafd - Kindgesprekken -
  Onderpresteren - Peuters/kleuters - Overgang 2 naar 3 - Versnellen - Begeleiding buiten de
  groep - Voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs - Plusklas