Aanpak

Onze onderwijsadviseurs en orthopedagogen zijn gericht op het versterken van het pedagogisch vakmanschap van leraren. We hebben expertise op het gebied van passend onderwijs in het voortgezet onderwijs.

Onze begeleiding gaat uit van een stevige theoretische basis, gecombineerd met praktijkgericht gereedschap om gedrag van leerlingen te begrijpen, een relatie met hen op te bouwen en pedagogische vaardigheden rondom het lesgeven te vergroten. We komen graag bij u langs op school voor het van geven diverse cursussen en begeleidingstrajecten op maat. Daarnaast kunnen teams van scholen voor de diverse onderwerpen een cursus aanvragen.

Handelingsgericht werken

Met behulp van het onderwijsconcept Handelingsgericht werken wordt goed onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat docenten beter kunnen omgaan met de variatie binnen een klas. Door planmatig en cyclisch werken wordt duidelijk welke ondersteuning effectief is en wat eventueel nog extra nodig is voor de onderwijsbehoeften van leerlingen. Onze onderwijsadviseurs ondersteunen teams in een speciaal ontwikkeltraject handelingsgericht werken.

Cursus motiveren van leerlingen

Docenten zijn voortdurend op zoek naar goede werkvormen om leerlingen te activeren en motiveren om aan het werk te gaan. We geven aan teams van maximaal twintig docenten op scholen een cursus van vier bijeenkomsten rondom de vraag: hoe ‘verleid’ ik een leerling tot leren? Tijdens de cursus bespreken we welke motivatietheorieën echt werken in het onderwijs en hoe dat is vorm te geven in concreet pedagogisch handelen in de klas.