Studium Generale

Al meer dan 30 jaar biedt Driestar hogeschool een Studium Generale-programma aan. Een veelzijdig en verdiepend programma met lezingen en bijeenkomsten over actuele christelijke thema's. Alumni, studenten en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom!

In het menu zie je de thema's die dit jaar aan de orde komen. Klik op een van de titels om de details van het programma te zien. Op deze pagina's kun je je ook aanmelden voor de verschillende programma's. 

Neem voor vragen contact op met studiumgenerale@driestar-educatief.nl of bel 0182-540333.

Wilt u ook in de toekomst op de hoogte blijven van het aanbod van Studium Generale? Stuur dan een e-mail naar: studiumgenerale@driestar-educatief.nl.

Lezingen 2024-2025

Wil je een lezing bijwonen? Bekijk hier de Studium Generale-lezingen!

Wat is een Studium Generale?

Studium Generale is de noemer waaronder universiteiten en hogescholen lezingen en cursussen organiseren met de bedoeling hun studenten ook onderwerpen buiten het eigen vakgebied aan te bieden. Deze bijdrage aan de algemene ontwikkeling is ook voor niet-studenten toegankelijk.

Doelstellingen

De doelstellingen van het Studium Generale van Driestar hogeschool zijn:

  • Verdieping van de kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften;
  • Kennisname en bestudering van de (kerk)geschiedenis;
  • Bezinning op thema’s en dilemma’s van onze eigen tijd;
  • Kennismaking met culturele uitingen in heden en verleden.
Driestar hogeschool organiseert het Studium Generale al sinds 1990 en heeft inmiddels een grote kring vaste bezoekers opgebouwd. 

In de afgelopen jaren zijn verschillende programma's van het Studium Generale uitgegeven in boekvorm. Deze zijn te bestellen in onze webwinkel.