Terugblik symposium christelijk leraarschap: identiteit als bron van hoop 2 februari 2023

Christelijke scholen mogen hun identiteit zien als bron van hoop. In de zingevingscrisis van dit moment geeft dat richting en uitzicht. Als zo’n school dan ook nog functioneert als een kleine, dienstbare gemeenschap, kan het christelijke onderwijs in onze gefragmentariseerde samenleving een belangrijk verschil maken.

Kleur bekennen

Na de coronaperiode pakte Driestar educatief een oude traditie weer op: het jaarlijks symposium christelijk leraarschap, waar de identiteit van scholen en leraren centraal staat. Dit jaar was het thema kleur bekennen.
 
Dagvoorzitter Henk Vermeulen verwees naar de profeet Jona, die onder grote druk midden in een vliegende storm kleur moet bekennen. Christelijke scholen zouden niet als Jona moeten vluchten of pas kleur bekennen als de nood aan de man is, maar die eigen kleur vanaf het begin inbrengen in alle onderdelen van het schoolleven.

Dienstbare gemeenschappen

Peter van Olst, godsdienstdocent en onderzoeker, maakte duidelijk hoe belangrijk dat is door een schets te geven van de hedendaagse samenleving. Allerlei aanduidingen passeerden de revue, vooral een bleef er hangen: gefragmentariseerd.
 
Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het denken over goed en kwaad. We zijn emotivisten geworden, die op grond van emoties zelf beslissen wat door de beugel kan of niet. Met activisme en grote verhalen keren we die trend niet. Hij pleitte voor kleine, dienstbare gemeenschappen, die levend vanuit het grote gebod het verschil maken.

Pedagogiek van aandacht

Els van Dijk, oud-directeur van de Evangelische Hogeschool, ging in op de zingevingscrisis die jongeren ervaren. Wat via de schermen hun leven binnenkomt, heeft grote invloed. Een negatief zelfbeeld, wereldse denkschema’s, drukte die alle ruimte voor verlangen beneemt. In die crisis is de christelijke identiteit van de school een bron van hoop.
 
Ze pleitte voor een pedagogiek van de aandacht, waarbij de leraar een andere spiegel dan die van de smartphone voorhoudt: de spiegel van het vrucht dragen, vanuit een Bijbelse verworteling.

Workshops

In diverse workshops dachten de deelnemers o.a. na over omgaan met diversiteit, kleur bekennen in het burgerschapsonderwijs, gendervraagstukken in de klas en ruimte geven aan de inbreng en de ideeën van leerlingen.
 
De nieuwe communicatieadviseur van Driestar educatief, Ineke van Asselt, besprak de vraag hoe je op een goede manier kunt communiceren over heikele kwesties. Kleur bekennen in het onderwijs betekent immers dat er soms moeilijke vragen op tafel komen.

Hoopbrengers

Wat zou het mooi zijn als elke school regelmatig bewust ruimte maakt voor het bespreken van vragen zoals ze op dit symposium langs kwamen. De drukte van het dagelijkse onderwijsleven en de aandacht voor het meten van resultaten, de plaats op de rankings of de slagingspercentages benemen ons immers heel snel de adem. Dan praat je niet meer met elkaar over de vraag hoe we hoopbrengers kunnen zijn in het leven van onze jongeren.
 
Reageren? Vragen over de thema’s die aan de orde kwamen? Zelf met identiteit en vorming aan de slag? Neem contact op met Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming: h.vermeulen@driestar-educatief.nl.

Meer nieuws