Terugblik op het symposium Christelijk leraarschap over integriteit in het onderwijs 1 februari 2024

Het was vorige week een gezellige drukte in de foyer van Driestar educatief waar de deelnemers aan het symposium Christelijk leraarschap zich verzamelden. Een breed gezelschap van mensen die zich op allerlei plekken inzetten voor het christelijk onderwijs en op deze woensdagmiddag na wilden denken over integriteit in het onderwijs. Een terugblik in woord en beeld.

Leraar uit een stuk was het thema, samenhangend met het thema van de week van het christelijk onderwijs: Leef je waarden.
 
Arie Slob, oud-minister van Onderwijs, deelde zeven leerervaringen uit zijn lange carrière op allerlei posities in het onderwijs. Daarbij benadrukte hij dat integriteit te maken heeft met de eenheid tussen leer en leven. Een bordje op de gevel dat aangeeft dat op die plaats een christelijke school gevestigd is, is niet genoeg. Ook de bijbehorende identiteitsdocumenten zijn niet voldoende. Die documenten leggen de integriteitslat wel hoog!

Dat vraagt van ieder die in het onderwijs werkt het besef dat dit werk christelijk dienstbetoon is aan opgroeiende jongeren. Het belang daarvan is zo groot, dat we de aanpak van dat dienstbetoon professioneel moeten doordenken en aanpakken. Slob drong aan op een vormingscurriculum zowel voor leraren als voor leerlingen.

Beelduitzending-24-januari-04068.jpg
 
Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda, richtte zich in zijn bijdrage vooral op de relatie tussen de reformatorische school en de ‘buitenwereld’. Hij vroeg zich af of de reformatorische zuil, inclusief de bijbehorende scholen, niet teveel naar binnen gericht is: te individualistisch, teveel gericht op (alleen) het eigen zielenheil. Hoe integer ben je als school als je de leerlingen over anderen vooral het idee van ‘de boze buitenwereld’ bijbrengt? Vanuit Jeremia 29 riep hij de scholen op hun plaats in te nemen in de samenleving.
 
In de verschillende workshops kwam de praktische uitwerking van het begrip integriteit aan de orde. De thema’s van de workshops bij elkaar maken duidelijk hoe belangrijk het is om op allerlei niveaus en met betrekking tot allerlei verhoudingen in het onderwijs over integriteit na te denken.

Beelduitzending-24-januari-04104.jpg

Hoe bevorder je dat leerlingen integer willen handelen? Hoe integer ben je als leraar in het omgaan met (overtreding van) de regels – door jezelf of door leerlingen? Wat vraagt integriteit van een schoolleider als blijkt dat bij het opstellen van het formatieplan de belangen van de school niet stroken met die van een collega? Hoe ga je als school en ouders integer met elkaar om, zodat je gezamenlijk de belangen van het kind kunt dienen?

Of hoe werk je binnen scholen of tussen scholen integer met elkaar samen? Kun je omgaan met verschillen en zijn die verschillen integer bespreekbaar? Het voorbeeld van de workshopleider over de communicatie rond de Herziene Statenvertaling in het onderwijs was voor iedereen herkenbaar.

Beelduitzending-24-januari-04340.jpg

Save the date: 22 januari 2025

 Leef je waarden. Wees een leraar uit één stuk. Dat was de oproep die op dit symposium klonk. Dat heeft alles te maken met de identiteit van het christelijk-reformatorisch onderwijs. Daarover moeten we blijven nadenken met elkaar. De datum voor het symposium Christelijk leraarschap van volgend jaar is daarom al bekend: 22 januari 2025 D.V.  Save the date.
 
Door: Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming

Meer nieuws

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.

  • Driestar educatief gaat webwinkel volledig vernieuwen

   We hebben goed nieuws! Driestar educatief gaat haar webwinkel volledig vernieuwen.

  • Mooie scores Keuzegids voor de master Leren en Innoveren

   Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op vier van de vijf onderdelen scoort de master bovengemiddeld, en op één onderdeel gemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2024.

  • Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief

   Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.