Save the date: lectorale rede en installatie dr. Bram Kunz 14 maart 2024

Op Deo Volente 13 juni 2024 hoopt dr. Bram Kunz zijn lectorale rede uit te spreken in de Sint Janskerk te Gouda. Het College van Bestuur van Driestar educatief nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij de installatie van dr. Bram Kunz tot lector van het lectoraat "Vorming van christelijke onderwijsprofessionals in de 21ste eeuw". 

Het doel van het lectoraat is om leerkrachten te vormen vanuit de Bijbel, de belijdenis en de bronnen uit de rijke christelijke traditie, zodat ze hun plek in de samenleving van vandaag kunnen innemen. Wat is daarvoor nodig? En hoe ontsteken we het vuur bij onze onderwijsgevenden en –niet minder belangrijk– hoe zorgen we ervoor dat dit vuur blijft branden? Dit nieuwe lectoraat wil nadrukkelijk een vertaalslag naar de praktijk maken. Het onderwijsveld zal zelf inbreng hebben in de focus van het lectoraat. 

In de lectorale rede gaat Bram Kunz in op de vraag hoe christelijke leraren en scholen hun identiteit verder kunnen ontwikkelen, trouw aan hun christelijke roeping zijn én in verbinding met de vragen waar het onderwijs in deze tijd voor staat. Na het uitspreken van de lectorale rede en de installatie is er een receptie, waar u in de gelegenheid bent om dr. Bram Kunz persoonlijk te feliciteren en nader kennis te maken. 

Wij hopen dat u in de gelegenheid bent dit feestelijke moment bij te wonen en zien ernaar uit u te ontmoeten.  

Voor nu save the date, binnenkort kunt u zich inschrijven om erbij aanwezig te zijn.

Save-the-date-externen.png

Meer nieuws