Promotieonderzoek: Leer studenten omgaan met studie-uitstelgedrag 23 januari 2020

Vandaag promoveert Lennart Visser aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op ‘studie-uitstelgedrag onder eerstejaars pabostudenten’. Visser, docent aan Driestar hogeschool, laat in zijn studie zien dat studie-uitstelgedrag een link is tussen persoonlijke psychologische factoren en studieresultaten. Het is daarom belangrijk dat studenten die last hebben van studie-uitstelgedrag geleerd wordt hoe ze hiermee om kunnen gaan. Om studenten te helpen bij hun neiging tot uitstellen, ontwikkelde Visser een training.

Uitstelgedrag is voor veel studenten een probleem

Twintig tot vijftig procent van de studenten heeft zoveel last van uitstelgedrag dat het van invloed is op hun studie en ze mogelijk zelfs moeten stoppen. Uit onderzoek door Visser blijkt dat het uitstelgedrag bij eerstejaars pabostudenten vanaf het tweede semester beslissend wordt voor het aantal studiepunten dat studenten behalen. Het vroegtijdig signaleren van uitstelgedrag is daarom belangrijk om studieachterstand en zelfs uitval te voorkomen.

Het hebben van een studie-ideaal is belangrijk

Wanneer studenten een duidelijk ideaal hebben waarvoor zij studeren motiveert dat om vol te houden als het studeren even niet lukt. Studenten op de pabo worden opgeleid tot leraar. Het ideaal van: ‘ik wil leraar worden’  en proberen te begrijpen hoe een bepaalde studieactiviteit bijdraagt om dat doel te bereiken, werkt motiverend.  

Elke student heeft het potentieel om te kunnen omgaan met uitstelgedrag

Om studenten met veel uitstelgedrag te leren omgaan met hun neiging tot uitstellen, ontwikkelde Visser een training gebaseerd op uitgangspunten van de positieve psychologie. Plannen of studeren waren geen onderdelen van de training, maar studenten leerden dat elke student de potentie en kwaliteiten in zich heeft om doelgericht te kunnen studeren. Dat zijn dezelfde kwaliteiten die ze gebruiken om hun vakantie te boeken, hun koffer te pakken en hun vliegtuig te halen; kwaliteiten zoals doelgerichtheid, ordelijkheid en nauwkeurigheid. Voor veel studenten was dit een eye-opener. Na verloop van tijd leerden ze om die kwaliteiten te benutten om met hun uitstelgedrag om te gaan en doelgericht te studeren voor hun opleiding.
 
Het volledige proefschrift kunt u hier downloaden.

Meer nieuws

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.

  • Gratis download: dyslexiekaart

   Bij de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie krijgt een leerling een dyslexieverklaring. Op deze verklaring staat onder meer welke ernstige belemmeringen er zijn voor deelname aan het onderwijs en de maatschappij, noodzakelijke maatregelen, dispensatie en compensatie en eventuele extra faciliteiten. Concrete afspraken voor een individuele leerling kunnen genoteerd worden op een dyslexiekaart. Download hem hier!

  • School video interactie begeleiding in teamverband

   Veel leerkrachten voelen zich niet vaardig genoeg om met alle verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen om te gaan. Dat beïnvloedt het geloof in hun vermogen om inclusiever onderwijs te kunnen realiseren. IB'ers maken zich daar terecht zorgen over en vinden het belangrijk om dat binnen het team bespreekbaar te maken. Daar ontbreekt het vaak aan. Bovendien schatten ze het kunnen van leerkrachten vaak anders in dan leerkrachten zelf. Scholing is volgens hen daarom belangrijk.

  • Webinar Acadin voor hoogbegaafde leerlingen

   Acadin is de digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het PO met meer dan 500 leeractiviteiten voor groep 1-8. Wil je hier meer informatie over en weten hoe je het bij je hoogbegaafde leerlingen inzet? Geef je op voor een webinar!

  • Passende zorg voor leerlingen dankzij de cursus Dyslexiespecialist 2.0

   Ben jij het aanspreekpunt voor dyslexie binnen jouw school? Tijdens de cursus Dyslexiespecialist 2.0 doe je theoretische en praktische kennis op over de begeleiding, behandeling en nazorg van kinderen met dyslexie, allemaal volgens de nieuwste inzichten. Ib’er Bettie van Dijk heeft er ervaring mee. Lees haar verhaal!