Pilot tieneronderwijs 29 april 2021

Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat er een flinke kloof bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze zelfde signalen krijgen we ook vanuit de praktijk. Daarom zijn we binnen Driestar educatief gestart met de pilot ‘oudere kind’ (tieneronderwijs). Binnen deze pilot brengen we studenten pabo en LVO samen, om samen met docenten en het onderzoekscentrum, onderzoek te doen naar deze overgangsperiode. Door inzichten die in de praktijk opgedaan worden, hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs.

Verbinding tussen pabo en LVO

Als leraar in de bovenbouw van het primair onderwijs bereid je je leerlingen voor op de middelbare school, maar hoe doe je dat zo goed mogelijk, als je geen ervaring hebt binnen het voortgezet onderwijs? Hetzelfde geldt voor docenten op de middelbare school, de brugklassers komen vers van de basisschool af, en hebben baat bij goede begeleiding in deze overgangsfase. 

Om kennis te delen en onderzoek te doen wordt binnen de pilot ‘oudere kind’ een pabostudent gekoppeld aan een LVO-student. Zij leren van elkaar, en krijgen de mogelijkheid om op de stageschool van de ander les te geven. Zo krijgen de studenten die meedoen aan de pilot meer inzicht in de behoeftes van de leerlingen en kunnen zij inzichten uit de praktijk meenemen in hun onderzoek. 
 
Studenten ontwikkelen zich buiten het standaardcurriculum van hun eigen opleiding. Zo leren studenten van de pabo zich te verdiepen in een specifiek vak met bijbehorende vakdidactiek, en kunnen studenten LVO zich breder pedagogisch ontwikkelen. Studenten die meedoen aan de pilot ‘oudere kind’ kunnen hiermee tien studiepunten verdienen. 

Beter onderwijs voor het ‘oudere kind’ 

Leerlingen tussen de 8 en 14 jaar oud zien we als het ‘oudere kind’. Dit zijn dus leerlingen in de hoogste klassen van de basisschool en leerlingen die net gestart zijn op het voortgezet onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat we het onderwijs voor deze groep leerlingen kunnen verbeteren wanneer er meer kennisuitwisseling plaatsvindt tussen het primair en voortgezet onderwijs. Deze pilot wil daar een belangrijke rol in gaan spelen door de interactie tussen studenten van de pabo en LVO, maar ook door kennis vanuit de praktijk terug mee te nemen het hoger onderwijs in. 

Meer informatie

Meer weten over deze pilot? Neem dan even contact met ons op.

Meer nieuws

  • Zomerschool 2021 | Pandemie: kantelpunt of pas op de plaats?

   Ben je op zoek naar verdieping? Is het einde van je studie in zicht, of ben je net aan het werk? Ben jij benieuwd naar hoe andere jongvolwassenen als christen in het leven staan? Dan is de zomerschool wat voor jou. Sprekers met verschillende expertise delen hun persoonlijke verhaal en kennis met je.

  • Data evenementen Driestar educatief bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium van Driestar educatief. Hierbij de data voor het cursusjaar 2021-2022.

  • Hoe leren we kinderen vroomheid?

   Hebt u daar weleens over nagedacht, hoe we kinderen vroomheid kunnen leren? Vanuit een ver verleden stelt Comenius ons die vraag. Hij komt aan de orde in het tiende hoofdstuk van zijn boekje De moederschool. Dat boekje draagt hij op ‘aan de goddelijke, christelijke ouders, onderwijzers en begeleiders, en aan allen die zich bezighouden met de zorg voor het jonge kind.’ Daarmee wordt in ieder geval een deel van het lezerspubliek van DRS Magazine aangesproken. En als u met oudere kinderen werkt, is het even zinvol om de tekst van Comenius te lezen en in het team daarop te reflecteren.

  • Professionele leergemeenschap: effectief of een vlag op een modderschuit?

   Lerende teams zijn in. Tegenwoordig vaak een professionele leergemeenschap(PLG) genoemd. Maar iets een naam geven zegt nog niet zoveel, vindt Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Hij ziet het risico dat PLG zelfs een vlag op een modderschuit kan worden. Waar moet een goede professionele leergemeenschap aan voldoen?

  • Namen en feiten vernieuwd: een update

   Namen en feiten is een lesmethode over Bijbelkennis. Deze bekende methode wordt al jarenlang door Driestar onderwijsadvies gemaakt. In samenwerking met de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland is een nieuwe versie van Namen en feiten ontwikkeld. In 2020 bestelde een overweldigend aantal scholen de vernieuwde boekjes. Zo’n 5000 leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 gebruiken inmiddels de vernieuwde boekjes.