Pilot tieneronderwijs 29 april 2021

Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat er een flinke kloof bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze zelfde signalen krijgen we ook vanuit de praktijk. Daarom zijn we binnen Driestar educatief gestart met de pilot ‘oudere kind’ (tieneronderwijs). Binnen deze pilot brengen we studenten pabo en LVO samen, om samen met docenten en het onderzoekscentrum, onderzoek te doen naar deze overgangsperiode. Door inzichten die in de praktijk opgedaan worden, hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs.

Verbinding tussen pabo en LVO

Als leraar in de bovenbouw van het primair onderwijs bereid je je leerlingen voor op de middelbare school, maar hoe doe je dat zo goed mogelijk, als je geen ervaring hebt binnen het voortgezet onderwijs? Hetzelfde geldt voor docenten op de middelbare school, de brugklassers komen vers van de basisschool af, en hebben baat bij goede begeleiding in deze overgangsfase. 

Om kennis te delen en onderzoek te doen wordt binnen de pilot ‘oudere kind’ een pabostudent gekoppeld aan een LVO-student. Zij leren van elkaar, en krijgen de mogelijkheid om op de stageschool van de ander les te geven. Zo krijgen de studenten die meedoen aan de pilot meer inzicht in de behoeftes van de leerlingen en kunnen zij inzichten uit de praktijk meenemen in hun onderzoek. 
 
Studenten ontwikkelen zich buiten het standaardcurriculum van hun eigen opleiding. Zo leren studenten van de pabo zich te verdiepen in een specifiek vak met bijbehorende vakdidactiek, en kunnen studenten LVO zich breder pedagogisch ontwikkelen. Studenten die meedoen aan de pilot ‘oudere kind’ kunnen hiermee tien studiepunten verdienen. 

Beter onderwijs voor het ‘oudere kind’ 

Leerlingen tussen de 8 en 14 jaar oud zien we als het ‘oudere kind’. Dit zijn dus leerlingen in de hoogste klassen van de basisschool en leerlingen die net gestart zijn op het voortgezet onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat we het onderwijs voor deze groep leerlingen kunnen verbeteren wanneer er meer kennisuitwisseling plaatsvindt tussen het primair en voortgezet onderwijs. Deze pilot wil daar een belangrijke rol in gaan spelen door de interactie tussen studenten van de pabo en LVO, maar ook door kennis vanuit de praktijk terug mee te nemen het hoger onderwijs in. 

Meer informatie

Meer weten over deze pilot? Neem dan even contact met ons op.

Meer nieuws