Nieuwe manager lerarenopleidingen voortgezet onderwijs 24 mei 2017

Door het bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief is de heer W.H.L. (Wim) Westenberg benoemd als manager voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs op de hogeschool.

Wim Westenberg (51) woont in Goes en is op dit moment directeur bij de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en vijf lerarenopleidingen (waaronder Driestar hogeschool). Deze Opleidingsschool biedt studenten in Zeeland een duale route aan om docent te worden op het voortgezet onderwijs. Eerder werkte Wim ook bij Driestar educatief als docent op de pabo en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (lvo). We zijn blij met de benoeming van Wim in de functie van manager bij de lvo. Per 1 augustus hoopt hij bij Driestar hogeschool te starten. Hij volgt Piet Murre op, die dan begint aan zijn functie als lector vakinhoud en didactiek bij onze organisatie.

Geen onbekende

Voor ons als organisatie en wellicht voor jullie als collega’s uit het voortgezet onderwijs is Wim geen onbekende: hij heeft eerder op de pabo en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs lesgegeven en ook door zijn werk bij ZAOS is hij een bekende onder veel mensen in het voortgezet onderwijs. In zijn huidige functie is Wim eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de zakelijke kant, alsmede voor het stakeholdermanagement met de vo-scholen en de hbo-instellingen. Hij kent het werkveld en de lerarenopleidingen dus van binnenuit.

Meer nieuws

  • Kindkans en AVG: veilig samenwerken rond een leerlingdossier

   Privacy is bijna dagelijks in het nieuws. Per 25 mei 2018 wordt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook voor scholen en samenwerkingsverbanden gaan dan meer en hogere eisen gelden. Wat betekent dat voor jouw samenwerkingsverband, jouw bestuur, jouw school en voor Kindkans?

  • Drie tips om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren

   Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Maar hoe geef je al school vorm aan de ouderbetrokkenheid? Drie tips om de ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven.

  • Uitnodiging vierde Acadin-bijeenkomst!

   3 oktober wordt de vierde Acadin-bijeenkomst georganiseerd. Acadin gebruikers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze leerzame dag bij te wonen.

  • Tentoonstelling werken Charlotte Dematons

   Ontbreekt je de tijd om naar de tentoonstelling te gaan? Kom dan eens naar onze mediatheek.

  • Terugblik Tweedaagse voor Schoolleiders

   Koersen op de toekomst. Daar dachten de schoolleiders over na tijdens de afgelopen Tweedaagse. Op donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart organiseerde Driestar educatief en VGS de Tweedaagse voor schoolleiders.