Nieuwe manager lerarenopleidingen voortgezet onderwijs 24 mei 2017

Door het bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief is de heer W.H.L. (Wim) Westenberg benoemd als manager voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs op de hogeschool.

Wim Westenberg (51) woont in Goes en is op dit moment directeur bij de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en vijf lerarenopleidingen (waaronder Driestar hogeschool). Deze Opleidingsschool biedt studenten in Zeeland een duale route aan om docent te worden op het voortgezet onderwijs. Eerder werkte Wim ook bij Driestar educatief als docent op de pabo en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (lvo). We zijn blij met de benoeming van Wim in de functie van manager bij de lvo. Per 1 augustus hoopt hij bij Driestar hogeschool te starten. Hij volgt Piet Murre op, die dan begint aan zijn functie als lector vakinhoud en didactiek bij onze organisatie.

Geen onbekende

Voor ons als organisatie en wellicht voor jullie als collega’s uit het voortgezet onderwijs is Wim geen onbekende: hij heeft eerder op de pabo en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs lesgegeven en ook door zijn werk bij ZAOS is hij een bekende onder veel mensen in het voortgezet onderwijs. In zijn huidige functie is Wim eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de zakelijke kant, alsmede voor het stakeholdermanagement met de vo-scholen en de hbo-instellingen. Hij kent het werkveld en de lerarenopleidingen dus van binnenuit.

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.