Nieuwe manager lerarenopleidingen voortgezet onderwijs Geplaatst op 24 mei 2017

Door het bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief is de heer W.H.L. (Wim) Westenberg benoemd als manager voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs op de hogeschool.

Wim Westenberg (51) woont in Goes en is op dit moment directeur bij de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en vijf lerarenopleidingen (waaronder Driestar hogeschool). Deze Opleidingsschool biedt studenten in Zeeland een duale route aan om docent te worden op het voortgezet onderwijs. Eerder werkte Wim ook bij Driestar educatief als docent op de pabo en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (lvo). We zijn blij met de benoeming van Wim in de functie van manager bij de lvo. Per 1 augustus hoopt hij bij Driestar hogeschool te starten. Hij volgt Piet Murre op, die dan begint aan zijn functie als lector vakinhoud en didactiek bij onze organisatie.

Geen onbekende

Voor ons als organisatie en wellicht voor jullie als collega’s uit het voortgezet onderwijs is Wim geen onbekende: hij heeft eerder op de pabo en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs lesgegeven en ook door zijn werk bij ZAOS is hij een bekende onder veel mensen in het voortgezet onderwijs. In zijn huidige functie is Wim eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de zakelijke kant, alsmede voor het stakeholdermanagement met de vo-scholen en de hbo-instellingen. Hij kent het werkveld en de lerarenopleidingen dus van binnenuit.

Meer nieuws