Nieuw MT Driestar onderwijsadvies 23 april 2024

Driestar onderwijsadvies heeft een nieuw MT. Evert de Bruin en Melinda Jansen vormen het nieuwe management. Beiden hebben ervaring in het onderwijs(advies) en werken al bij Driestar educatief. Bart Vollmuller, voorheen leidinggevende, zal zich na de zomer gaan richten op Gouwe Academie en op de verdere samenwerking van de drie organisaties binnen Driestar educatief die zich richten op onderwijsadvies, namelijk Gouwe Academie, CPS en Driestar onderwijsadvies.

Voor zowel Evert als Melinda een nieuwe rol binnen Driestar educatief. We maken graag opnieuw kennis met hen en we zijn benieuwd wat hen drijft en wat hun focus zal zijn.

Wie zijn jullie?

“Ik ben Evert de Bruin. Ruim vijf jaar werkte ik voor Driestar hogeschool, vooral als studieleider van de Ad-pep en Pedagogiek-opleidingen. Daarnaast ben ik actief als leerkringbegeleider bij PentaNova, binnen de schoolleidersopleiding waarbij Driestar onderwijsadvies betrokken is. 

Voordat ik bij Driestar educatief werkte, heb ik de Pabo gevolgd en acht jaar in het basisonderwijs gewerkt. In die verschillende functies hebben ontwikkeling en ondersteuning altijd centraal gestaan: de ontwikkeling van leerlingen, studenten, collega’s en de organisaties waar ik op betrokken was. Dat is waar ik van geniet en voor ga: mensen en organisaties vanuit verbinding sterker maken. 

Wanneer ontwikkeling vanuit de juiste visie en betrokkenheid ontstaat, is dat prachtig om te zien. Ik kijk ernaar uit om onze scholen en netwerken te ontmoeten, om samen op te trekken en te ontwikkelen.” 

“Mijn naam is Melinda Jansen. Sinds 2013 ben ik werkzaam bij Driestar educatief als projectleider en onderwijsadviseur bij zowel Driestar hogeschool als Driestar onderwijsadvies. Het achterliggende jaar heb ik deel uitgemaakt van het interim MT van Driestar onderwijsadvies. 

Driestar educatief is een organisatie met veel kwaliteit en waarde onder één dak. Het motiveert me om – samen met Evert – leiding te mogen geven aan gemotiveerde onderwijsadviseurs, orthopedagogen en dyslexiebehandelaars. Prachtig om te mogen werken met deze collega’s die zich gezamenlijk inzetten voor christelijk-reformatorisch onderwijs en hart hebben voor Jeugdhulp en Leerlingzorg.”  

Wat zien jullie als een belangrijk speerpunt voor Driestar onderwijsadvies?  

Melinda: “Als Driestar onderwijsadvies dragen we bij aan het leven lang ontwikkelen van zowel de school als de onderwijsprofessional. Ook zijn we graag op een klantnabije manier voor christelijk-reformatorische scholen kennispartner op deze ‘reis van de school’ en ‘reis van de leraar’. 

Vaak werken onze medewerkers al langere tijd voor scholen en kunnen zij echt aansluiten bij wat er speelt op een school of bij een individuele leerkracht of leerling. Dat is een belangrijk speerpunt: hoe kunnen wij samen met de scholen meedenken welke reis voor hen nodig is?” 

Evert: “In Driestar onderwijsadvies is veel kennis en ervaring aanwezig. Dit zetten we graag optimaal in. We willen graag vanuit dienend leiderschap werken. Goed luisteren en zorgen dat medewerkers ondersteund worden om hun werk goed te doen. Tegelijk betekent dienen ook dat we vooruit willen kijken om de juiste kaders te scheppen waardoor we onze visie en missie in de praktijk kunnen brengen. Steeds stellen we ons de vraag: hoe kunnen we van waarde zijn voor goed christelijk onderwijs?” 

Waar gaan jullie je op richten de aankomende periode?  

Evert: “In de eerste periode zal ik veel collega’s gaan ontmoeten: o.a. meekijken en vragen stellen. Ook heb ik als doel gesteld om veel nieuwe contacten in het werkveld aan te gaan dus langsgaan bij verschillende scholen om nog beter te begrijpen wat nodig is. Ik word warm van verbinding maken en bouwen aan een netwerk, dus daar heb ik echt zin in. 

Bovendien is de verbinding met Driestar hogeschool enerzijds en onze private labels Gouwe Academie en CPS anderzijds ook een aandachtspunt. In de samenwerking gebeuren al mooie dingen en ik geloof erin dat we hier nog meer kunnen betekenen voor en met elkaar.” 

Melinda: “Op dit moment zijn we bezig met een transitie waarin onze teams versterkt worden in eigenaarschap. Het onderwijs is continu in beweging en daar willen we graag actief en wendbaar op kunnen reageren. Door een aantal bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de teams neer te leggen, kunnen zij ondernemend handelen. Dat stimuleert wendbaarheid waardoor we onze scholen sneller en beter kunnen bedienen. Met deze transitie zullen we de komende tijd bezig zijn – een mooi proces!” 

Bart Vollmuller, voorheen manager van Driestar onderwijsadvies, zal zich na de zomer nog meer gaan focussen op Gouwe Academie en op de opdracht die hij heeft gekregen van het bestuur om een multilabelstrategie te ontwikkelen voor de private labels. De komende maanden zal hij dus geleidelijk een stap achteruit doen.  

Heb jij nog een tip voor het nieuwe MT van Driestar onderwijsadvies?  

Bart: “Er is een beweging ingezet bij Driestar onderwijsadvies om samen met de hogeschool van betekenis te zijn op de ‘reis van de leraar’ en de ‘reis van de school’.

En dat is passend bij onze ambitie om er te zijn voor de scholen, die ons vroeger hebben opgericht. We willen vooral aan te sluiten bij hun reis, en daar van betekenis te zijn. Mijn tip is dan ook om daar verder in te investeren. Daarnaast zou ik mee willen geven: focus op de mensen met wie je het werk doet. Trek samen op en wees nabij.”

Meer nieuws