Meet the teacher: vrijwilligers gezocht! 5 november 2020

En dan ben je leraar, de campagne die zich sterk maakt voor meer personeel in het christelijk-reformatorisch onderwijs, kan dit jaar vanwege het coronavirus helaas geen geïnteresseerden uitnodigen om eens mee te komen kijken in de klas. Wel krijgen deze geïnteresseerden online de mogelijkheid om in gesprek te gaan met enthousiaste leerkrachten. Wil jij helpen?

En dan ben je leraar doet een dringende oproep: meld je aan als vrijwilliger om mensen die geïnteresseerd zijn in een baan in het onderwijs online te woord te staan. Je voert een kort gesprek van 10-15 minuten waarin je jij je ervaringen deelt en waarin de geïnteresseerde zijn of haar vragen kan stellen.
 
Door middel van een video en online advertenties brengt de stichting middelbare scholieren en zijinstromers op de hoogte van deze activiteit. De aanmeldingen die binnenkomen worden gekoppeld aan een leerkracht. Het gesprek dat volgt is door jou zelf in te plannen. Doe jij mee?
 
>>> Aanmelden kan per e-mail, uiterlijk 10 november 2020. Help jij mee?

Over En dan ben je leraar

De campagne 'En dan ben je leraar' wordt gesteund door verschillende partijen in het reformatorisch onderwijs. De campagne voor het primair onderwijs is een initiatief van een werkgroep van bestuurders in het reformatorisch primair onderwijs, waarbij ca. 100 basisscholen zijn aangesloten. Deze campagne wordt ondersteund door de VGS, Driestar hogeschool, KOC Diensten, VBSO, RMU en het Hoornbeeck College.
De campagne voor het voortgezet onderwijs is een gezamenlijk initiatief van zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool.
>>> endanbenjeleraar.nl

Meer nieuws

  • Terugkijken: webinar samen opleiden en inclusief onderwijs

   Lector inclusieve klassen bij Driestar educatief, Neely Anne de Ronde, heeft donderdag 19 november een bijdrage geleverd aan het webinar Samen opleiden en inclusiever onderwijs, georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO- en VO-raad.

  • Burgerschapswet: de Tweede Kamer heeft gesproken

   In de media kreeg het betrekkelijk weinig directe aandacht, het aannemen van de wet op het burgerschapsonderwijs door de Tweede Kamer. De media waren vooral druk met discussies over ‘anti-homo verklaringen’ van reformatorische scholen en moties over toelatingsbeleid. En in de marge van die drukte passeerde dus genoemde wet.

  • Hoe spreekt de Bijbel over alcohol?

   Er zijn weer nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In de kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. Je vindt er bijvoorbeeld deze les Nederlands, waarin de leerlingen rondom de vraag uit de titel aan de slag gaan met hun leesvaardigheden.

  • Bijzondere editie Kerstzangavond Driestar hogeschool

   De Kerstzangavond is voor velen een hoogtepunt in het jaar. Een volle Sint-Jan in Gouda, prachtige koorzang, honderden zingende studenten. Vanwege de coronasituatie kan het niet zoals eerdere jaren. Er komt dit jaar wel een heel bijzondere livestream-editie van de Kerstzangavond op maandagavond 14 december om 19.30u.

  • Bied ook passende zorg aan leerlingen met dyslexie!

   Ben jij het aanspreekpunt voor dyslexie binnen jouw school? Tijdens de cursus Dyslexiespecialist 2.0 doe je theoretische en praktische kennis op over de begeleiding, behandeling en nazorg van kinderen met dyslexie, allemaal volgens de nieuwste inzichten. Ib’er Bettie van Dijk heeft er ervaring mee. Lees haar verhaal en word ook zelf enthousiast!