Dr. Paul Visser: 'In de stad steeds meer mensen overtuigd van unieke boodschap evangelie' 15 februari 2024

Nederlanders willen graag in de stad wonen. Steden als Amsterdam en Utrecht groeien. Het aantal christenen in steden neemt echter af. In heel ons land staat het christelijk en reformatorisch onderwijs onder druk, maar in de stad is deze druk nog sterker.

Krimpende scholen leiden soms tot krimpende gemeenten en andersom, terwijl er ook veel potentieel is voor de christelijke school in de stad.

Dr. P.J. (Paul) Visser, predikant van de Maranathakerk in Rotterdam en Patrick Vogelaar, schoolleider van de Prins Mauritsschool in Delft, geven tijdens een lezing van Studium Generale op vrijdagavond 5 april hun visie op dit thema.

Patrick: “Nadenken over Bijbelgetrouw christelijk onderwijs in de Randstad is relevant, omdat de ontwikkelingen in de Randstad vaak een voorbode zijn gebleken van wat in de rest van Nederland op langere termijn ging komen.”

Waarom is dit onderwerp relevant?

Paul: “We leven in een verstedelijkte wereld, waarin geloven in Christus steeds meer gezien wordt als een achterhaald gebeuren. Tegelijk zijn er  juist in de stad steeds allerlei mensen die op zoek zijn en overtuigd raken van de unieke boodschap van het evangelie!”

Voor wie is deze lezing interessant?

Patrick: “Voor iedereen die zelf werkzaam is in het onderwijs of kinderen heeft die van het (christelijk) onderwijs gebruik maken.”

Paul: “Ik denk dat ieder er zijn of haar voordeel mee kan doen, maar met name mensen die zich geregeld vertwijfeld afvragen hoe het zit en wat vandaag (nog) de relevantie van het Evangelie is én mensen die, overtuigd van die relevantie, ernaar verlangen dat uit de doeken te doen voor anderen om ons heen.”

Kunnen jullie alvast een klein tipje van de sluier oplichten?

Paul: “Ik ga het hebben over wat het betekent om te leven als een open boek van God (leesbare brief van Christus). Daarbij focus ik op onze roeping zoals Bonhoeffer die omschreef: bidden en het goede doen onder de mensen.”

Patrick: “Er zijn spannende uitdagingen voor christelijk onderwijs in de grote stad, maar er liggen zeker ook mooie kansen. In ieder geval hebben we de opdracht en roeping om (ook in de Randstad, middenin een seculiere setting) kwalitatief christelijk onderwijs te realiseren.

Vanuit jarenlange ervaring vertel ik iets over de dagelijkse praktijk van multicultureel christelijk onderwijs. Daarnaast houd ik een pleidooi voor een brede kijk op ontwikkeling en een ruimhartig toelatingsbeleid, zonder water bij de wijn van de identiteit te doen.”

Lezing op 5 april 2024

Interesse in deze lezing? Van harte welkom tijdens deze lezing op vrijdagavond 5 april 2024. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Meer nieuws

  • Cursus of post-hbo-opleiding: wat wordt jouw volgende stap?

   Als onderwijsprofessional ben je je leven lang gericht op leren, ook voor jezelf. Je wilt groeien als professional en dat gaat het beste als jouw persoonlijke groei, vaardigheden en kennis gecombineerd worden.

  • Online informatiebijeenkomst Taal actief 5 voor de christelijke school

   Van de veel gebruikte taalmethode Taal actief komt er een nieuwe versie; namelijk versie 5. Net zoals bij de huidige versie van Taal actief 4 is Taal actief 5 aangepast voor de christelijke en reformatorische scholen.

  • Driestar educatief gaat webwinkel volledig vernieuwen

   We hebben goed nieuws! Driestar educatief gaat haar webwinkel volledig vernieuwen.

  • Mooie scores Keuzegids voor de master Leren en Innoveren

   Studenten geven in de Nationale Studenten Enquête aan tevreden te zijn over de masteropleiding Leren en innoveren bij Driestar hogeschool die samen met de hogescholen CHE en Viaa gegeven wordt. Op vier van de vijf onderdelen scoort de master bovengemiddeld, en op één onderdeel gemiddeld. Dat is te lezen in de Keuzegids masters 2024.

  • Janneke de Jong-Slagman benoemd als lector Geletterdheid bij Driestar educatief

   Binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief start per 1 augustus 2024 het lectoraat Geletterdheid. Dit nieuwe lectoraat heeft als doel een bijdrage te leveren aan een positieve, inhoudsgerichte leescultuur bij zowel leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs als bij studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Dr. Janneke de Jong-Slagman is benoemd als lector en zal leidinggeven aan dit lectoraat.