Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief 10 januari 2020

Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden. Optimalisatie van de bestaande klimaatvoorzieningen en aansluiting van de zonnepanelen op de installaties was ook onderdeel van het traject.

Als hbo-instelling moet Driestar educatief voldoen aan wettelijke verplichtingen voor energiebesparing, we zien duurzaamheid vooral als een belangrijk onderdeel van ons DNA. Samen met diverse andere scholen sloten we eerder al het convenant ‘Duurzaam doen’ af. Daarmee committeert Driestar zich aan het behalen van specifieke doelstellingen. “Onderdeel daarvan is ook een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat we vorig jaar samen met onze vaste onderhoudspartner Unica hebben opgesteld. De conclusie was dat ons gebouw bouwkundig op orde was, maar dat er aan de installaties nog wel wat te optimaliseren viel”, vertelt Kees Codée, programmamanager duurzaamheid bij Driestar educatief.

zonnepanelen-1.jpg

Optimalisatie warmte-koudeopslag

Een MJOP brengt in kaart welke onderhoudsmaatregelen het meest efficiënt zijn, in relatie tot het verwachte rendement en de investeringen die ermee gepaard zijn. Het plaatsen van zonnepanelen had de meest duurzame en economische slagkracht. “Unica heeft de technische mogelijkheden goed in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat de panelen goed aansluiten op de bestaande installaties. Er zitten veel cowboys in de zonnepanelen-branche, daar blijven we liever van weg. Unica en zijn partners hebben niet alleen een vakkundige aansluiting van de panelen verzorgd, maar ook diverse andere optimalisatieslagen doorgevoerd. Daar viel bijvoorbeeld ook het verbeteren van de prestaties van de warmte-koudeopslag onder. Die is een paar jaar geleden door een andere partij geplaatst, maar werkte niet naar behoren”, vervolgt Codée.
zonnepanelen-2.jpg

Duurzaam vliegwiel

Behalve duurzame voorzieningen, is ook het aantoonbaar laten groeien van bewustwording onderdeel van het convenant. Driestar zet zich dan ook actief in om docenten en studenten te laten participeren in het duurzaamheidsprogramma. “Onze betrokkenheid op duurzaamheid komt voort uit de gedachte dat God de aarde geschapen heeft en we daar goed voor moeten zorgen”, verduidelijkt Codée. “Driestar educatief heeft  duurzaamheid verankerd in het lesprogramma. Wij verzorgen lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs, dus via onze studenten komt duurzaamheid dan weer bij de leerlingen en kinderen terecht. Die leerlingen komen uiteindelijk weer als student naar onze opleiding. Dat vliegwiel willen we op gang brengen, zodat duurzaamheid echt iets van de dagelijkse praktijk wordt.”
zonnepanelen-3.jpg

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Kees Codée.

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.