Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief 10 januari 2020

Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden. Optimalisatie van de bestaande klimaatvoorzieningen en aansluiting van de zonnepanelen op de installaties was ook onderdeel van het traject.

Als hbo-instelling moet Driestar educatief voldoen aan wettelijke verplichtingen voor energiebesparing, we zien duurzaamheid vooral als een belangrijk onderdeel van ons DNA. Samen met diverse andere scholen sloten we eerder al het convenant ‘Duurzaam doen’ af. Daarmee committeert Driestar zich aan het behalen van specifieke doelstellingen. “Onderdeel daarvan is ook een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat we vorig jaar samen met onze vaste onderhoudspartner Unica hebben opgesteld. De conclusie was dat ons gebouw bouwkundig op orde was, maar dat er aan de installaties nog wel wat te optimaliseren viel”, vertelt Kees Codée, programmamanager duurzaamheid bij Driestar educatief.

zonnepanelen-1.jpg

Optimalisatie warmte-koudeopslag

Een MJOP brengt in kaart welke onderhoudsmaatregelen het meest efficiënt zijn, in relatie tot het verwachte rendement en de investeringen die ermee gepaard zijn. Het plaatsen van zonnepanelen had de meest duurzame en economische slagkracht. “Unica heeft de technische mogelijkheden goed in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat de panelen goed aansluiten op de bestaande installaties. Er zitten veel cowboys in de zonnepanelen-branche, daar blijven we liever van weg. Unica en zijn partners hebben niet alleen een vakkundige aansluiting van de panelen verzorgd, maar ook diverse andere optimalisatieslagen doorgevoerd. Daar viel bijvoorbeeld ook het verbeteren van de prestaties van de warmte-koudeopslag onder. Die is een paar jaar geleden door een andere partij geplaatst, maar werkte niet naar behoren”, vervolgt Codée.
zonnepanelen-2.jpg

Duurzaam vliegwiel

Behalve duurzame voorzieningen, is ook het aantoonbaar laten groeien van bewustwording onderdeel van het convenant. Driestar zet zich dan ook actief in om docenten en studenten te laten participeren in het duurzaamheidsprogramma. “Onze betrokkenheid op duurzaamheid komt voort uit de gedachte dat God de aarde geschapen heeft en we daar goed voor moeten zorgen”, verduidelijkt Codée. “Driestar educatief heeft  duurzaamheid verankerd in het lesprogramma. Wij verzorgen lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs, dus via onze studenten komt duurzaamheid dan weer bij de leerlingen en kinderen terecht. Die leerlingen komen uiteindelijk weer als student naar onze opleiding. Dat vliegwiel willen we op gang brengen, zodat duurzaamheid echt iets van de dagelijkse praktijk wordt.”
zonnepanelen-3.jpg

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Kees Codée.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.