Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief 10 januari 2020

Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden. Optimalisatie van de bestaande klimaatvoorzieningen en aansluiting van de zonnepanelen op de installaties was ook onderdeel van het traject.

Als hbo-instelling moet Driestar educatief voldoen aan wettelijke verplichtingen voor energiebesparing, we zien duurzaamheid vooral als een belangrijk onderdeel van ons DNA. Samen met diverse andere scholen sloten we eerder al het convenant ‘Duurzaam doen’ af. Daarmee committeert Driestar zich aan het behalen van specifieke doelstellingen. “Onderdeel daarvan is ook een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat we vorig jaar samen met onze vaste onderhoudspartner Unica hebben opgesteld. De conclusie was dat ons gebouw bouwkundig op orde was, maar dat er aan de installaties nog wel wat te optimaliseren viel”, vertelt Kees Codée, programmamanager duurzaamheid bij Driestar educatief.

zonnepanelen-1.jpg

Optimalisatie warmte-koudeopslag

Een MJOP brengt in kaart welke onderhoudsmaatregelen het meest efficiënt zijn, in relatie tot het verwachte rendement en de investeringen die ermee gepaard zijn. Het plaatsen van zonnepanelen had de meest duurzame en economische slagkracht. “Unica heeft de technische mogelijkheden goed in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat de panelen goed aansluiten op de bestaande installaties. Er zitten veel cowboys in de zonnepanelen-branche, daar blijven we liever van weg. Unica en zijn partners hebben niet alleen een vakkundige aansluiting van de panelen verzorgd, maar ook diverse andere optimalisatieslagen doorgevoerd. Daar viel bijvoorbeeld ook het verbeteren van de prestaties van de warmte-koudeopslag onder. Die is een paar jaar geleden door een andere partij geplaatst, maar werkte niet naar behoren”, vervolgt Codée.
zonnepanelen-2.jpg

Duurzaam vliegwiel

Behalve duurzame voorzieningen, is ook het aantoonbaar laten groeien van bewustwording onderdeel van het convenant. Driestar zet zich dan ook actief in om docenten en studenten te laten participeren in het duurzaamheidsprogramma. “Onze betrokkenheid op duurzaamheid komt voort uit de gedachte dat God de aarde geschapen heeft en we daar goed voor moeten zorgen”, verduidelijkt Codée. “Driestar educatief heeft  duurzaamheid verankerd in het lesprogramma. Wij verzorgen lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs, dus via onze studenten komt duurzaamheid dan weer bij de leerlingen en kinderen terecht. Die leerlingen komen uiteindelijk weer als student naar onze opleiding. Dat vliegwiel willen we op gang brengen, zodat duurzaamheid echt iets van de dagelijkse praktijk wordt.”
zonnepanelen-3.jpg

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Kees Codée.

Meer nieuws

  • Relevante thema’s voor buitenlandse studenten

   Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.