Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief 10 januari 2020

Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden. Optimalisatie van de bestaande klimaatvoorzieningen en aansluiting van de zonnepanelen op de installaties was ook onderdeel van het traject.

Als hbo-instelling moet Driestar educatief voldoen aan wettelijke verplichtingen voor energiebesparing, we zien duurzaamheid vooral als een belangrijk onderdeel van ons DNA. Samen met diverse andere scholen sloten we eerder al het convenant ‘Duurzaam doen’ af. Daarmee committeert Driestar zich aan het behalen van specifieke doelstellingen. “Onderdeel daarvan is ook een meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat we vorig jaar samen met onze vaste onderhoudspartner Unica hebben opgesteld. De conclusie was dat ons gebouw bouwkundig op orde was, maar dat er aan de installaties nog wel wat te optimaliseren viel”, vertelt Kees Codée, programmamanager duurzaamheid bij Driestar educatief.

zonnepanelen-1.jpg

Optimalisatie warmte-koudeopslag

Een MJOP brengt in kaart welke onderhoudsmaatregelen het meest efficiënt zijn, in relatie tot het verwachte rendement en de investeringen die ermee gepaard zijn. Het plaatsen van zonnepanelen had de meest duurzame en economische slagkracht. “Unica heeft de technische mogelijkheden goed in kaart gebracht en ervoor gezorgd dat de panelen goed aansluiten op de bestaande installaties. Er zitten veel cowboys in de zonnepanelen-branche, daar blijven we liever van weg. Unica en zijn partners hebben niet alleen een vakkundige aansluiting van de panelen verzorgd, maar ook diverse andere optimalisatieslagen doorgevoerd. Daar viel bijvoorbeeld ook het verbeteren van de prestaties van de warmte-koudeopslag onder. Die is een paar jaar geleden door een andere partij geplaatst, maar werkte niet naar behoren”, vervolgt Codée.
zonnepanelen-2.jpg

Duurzaam vliegwiel

Behalve duurzame voorzieningen, is ook het aantoonbaar laten groeien van bewustwording onderdeel van het convenant. Driestar zet zich dan ook actief in om docenten en studenten te laten participeren in het duurzaamheidsprogramma. “Onze betrokkenheid op duurzaamheid komt voort uit de gedachte dat God de aarde geschapen heeft en we daar goed voor moeten zorgen”, verduidelijkt Codée. “Driestar educatief heeft  duurzaamheid verankerd in het lesprogramma. Wij verzorgen lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs, dus via onze studenten komt duurzaamheid dan weer bij de leerlingen en kinderen terecht. Die leerlingen komen uiteindelijk weer als student naar onze opleiding. Dat vliegwiel willen we op gang brengen, zodat duurzaamheid echt iets van de dagelijkse praktijk wordt.”
zonnepanelen-3.jpg

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Kees Codée.

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.