Corona raakt het hart van het onderwijs 10 december 2020 Door L.N. (Rens) Rottier

2020 zal in ons geheugen gegrift blijven als het jaar van de coronacrisis. Deze crisis raakt onze samenleving diep. De gevolgen voor kerk, gezin en onderwijs zijn nog lang niet te overzien.


Ook voor leraren was 2020 door de coronacrisis een bijzonder jaar. In enkele dagen tijd transformeerde het onderwijs van een sociale, gemeenschappelijke en fysieke activiteit naar afstandsonderwijs via het beeldscherm of op andere manieren. En ook nu zullen de scholen opnieuw een periode sluiten. We wisten het al, maar nu wordt nogmaals bevestigd hoe belangrijk het persoonlijke contact tussen leraar en leerling/student is.
 
Ons onderzoekscentrum deed een onderzoek naar het welbevinden van docenten, onderwijsadviseurs, orthopedagogen en studenten en naar de ervaringen met de online colleges en begeleiding. Eén onderzoeksresultaat licht ik eruit: de vormende waarde van christelijk-reformatorisch onderwijs. Het gaat ons nooit om alleen maar het aanleren van kennis of vaardigheden bij leerlingen en studenten. De grote waarde van ons onderwijs is dat we kinderen en jongeren vormen. En juist dit aspect komt onder druk te staan als een deel van het onderwijs digitaal wordt. Daarmee raakt de coronacrisis direct het hart van ons onderwijs. Op onze hogeschool moedigt het ons aan om te zoeken naar manieren van afstandsonderwijs waarin we dit aspect wél voldoende aandacht kunnen geven, bijvoorbeeld door studenten de colleges op een andere manier te laten voorbereiden, met meer aandacht voor onderzoek en eigen initiatief.
 
We zijn dankbaar dat ons werk voor het christelijk onderwijs en de jeugdzorg in het afgelopen jaar grotendeels door heeft kunnen gaan. We bedanken onze collega’s, studenten en de scholen voor hun loyaliteit en flexibiliteit. Het komende jaar stelt ons vast opnieuw voor uitdagingen, maar ook dan mogen we in afhankelijkheid van God ons werk doen. Hij vergeet de mens niet (Psalm 8: 4-5).

Zo mogen we 2020 afsluiten en 2021 ingaan met hoop in onze harten. We wensen iedereen een gezegend nieuw jaar toe.