Postdoc-onderzoek Jeugdliteratuur op de pabo 26 oktober 2023

Voor de zomervakantie heeft docent Nederlands Janneke de Jong-Slagman haar postdoc-onderzoek over het lezen van jeugdliteratuur op de pabo afgerond.

Praktijkgericht

Gedurende twee jaar heeft Janneke met een subsidie van NRO/SIA aan dit praktijkgerichte onderzoek gewerkt. Het doel was dat docenten die hardopdenkend literatuur lezen hun studenten enthousiast kunnen maken, waardoor zij jeugdliteratuur meer gaan waarderen.

Door te zien en te horen hoe de docenten lezen, wat zij zich afvragen, hoe zij problemen oplossen, hoe zij associëren, waar zij op letten, krijgen studenten meer inzicht in de werking van literatuur. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Piet Murre, lector Didactiek en schoolvakken, en werd voor de zomervakantie afgerond.

Leerzaam

Het traject was een leerzaam proces. Het blijkt dat studenten gewend zijn veilig te lezen en niet goed weten hoe ze met literatuur die op het oog vreemd lijkt, moeten omgaan. Doordat ze konden zien hoe hun docenten dat deden, kregen ze inzicht in de werking van literatuur. Veel studenten konden daardoor ook complexere boeken waarderen en werden uitgedaagd zelf ook hardopdenkend te gaan lezen.

Leeshouding

Een opvallende uitkomst uit het onderzoek was het belang van de leeshouding. Studenten lijken maar één leeshouding te kennen: zo snel mogelijk van de eerste naar de laatste pagina. Hyperlezen en skimmen is voor hen dagelijkse kost, terwijl diep en aandachtig, geconcentreerd lezen met volledige inzet lastig voor hen is. Aan een adequate leeshouding moeten we dus veel aandacht besteden.

Factsheet

De opbrengsten vind je in het kort op deze factsheet. Het uitgebreide onderzoek, in de vorm van een katern met de titel ‘Breder en beter lezen’, is verspreid onder de basisscholen die aan de pabo gelieerd zijn.

Mocht je het gemist hebben of behoefte hebben aan meer exemplaren van het katern, neem dan contact op met Driestar educatief. Het katern is ook relevant voor vo-scholen waar onze studenten vandaan komen. Ook vo-docenten kunnen een katern aanvragen.
 

Meer nieuws

  • Symposium over een goede begeleidingslijn voor hoogbegaafde leerlingen

   Op 10 januari 2024 vindt het symposium Hoogbegaafdheid 2024 plaats. Samen met zeven andere organisaties bereidt Driestar onderwijsadvies dit symposium voor met als thema: ‘Een doorgaande lijn in de begeleiding van de HB-leerling’. Je kunt je nu inschrijven!

  • Maak kennis met het lectoraat Herbergzaam Onderwijs

   Het lectoraat Herbergzaam Onderwijs dankt zijn naam aan de term ‘Herbergzame school’ in het boek Gidsen (hfdst. 9). Binnen dit lectoraat vormen we (leer)gemeenschappen, waarin deelnemers met elkaar onderzoeken en in hun praktijken uitproberen hoe we onderwijs en ondersteuning kunnen bieden aan al onze kinderen.

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.