Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief 9 juli 2020

Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.
Lesvoorbeelden in kennisbank

In enkele projecten van het lectoraat Schoolvakken en Didactiek van het Onderzoekscentrum van Driestar educatief worden bestaande lessen herontworpen of worden er nieuwe lessen gemaakt. Inmiddels zijn er enkele van deze lessen gepubliceerd op onze kennisbank. In deze kennisbank is onder de tab ‘lessen’ een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. Vanaf nu zullen er zeer regelmatig nieuwe lesvoorbeelden volgen.

Inspiratie

De lesvoorbeelden kunnen leraren in het Voortgezet Onderwijs en daarbuiten inspireren om met hun eigen vak en met de eigen leerlingen verder aan de slag te gaan. De lesvoorbeelden zijn beknopt gehouden, zodat er voldoende informatie is en er tegelijk ook voldoende mogelijkheid om de les aan te passen. De lessen laten iets zien van de zeven principes van de Didactische diamant: hoe geef je een vakles vanuit een christelijk perspectief?
 
Meer informatie? Neem dan contact op met Piet Murre of Rian Leune.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.