Omgaan met diversiteit in de school

Diversiteit is een thema dat aandacht vraagt in onze samenleving. Op een goede manier met diversiteit omgaan is geen vanzelfsprekendheid. Je komt lastige vragen tegen die je ook bepalen bij je eigen positie. En hoe zorg je er vervolgens voor dat jouw leerlingen op een goede manier met diversiteit omgaan?

Kosten: €250,-
Uren (sbu): 10,5 uur
Locatie: Gouda

Route
J.J. (Hanna) De Jong-Markus

Docent en onderzoeker

Telefoon:
0182-760367 0182-760367
LinkedIn:


In deze cursus besteden we aandacht aan hoe je zelf met diversiteit omgaat en hoe je je leerlingen daarvoor kunt toerusten vanuit je christelijke overtuiging. We geven je ook handvatten om dat wat je tijdens de cursus leert, te delen met je collega’s.

We gaan ervan uit dat je een aantal vaardigheden en attituden kunt ontwikkelen die je helpen om met verschillende vormen van diversiteit om te gaan. Je eigen ervaringen met diversiteit en je eigen visie op dit thema zijn daarbij belangrijk. De cursus helpt je om je visie op (omgaan met) diversiteit te vormen, om onderwijs te ontwerpen en om je ideeën voor de onderwijspraktijk te onderbouwen.

Inhoud

In de bijeenkomsten komen de volgende thema’s naar voren:

  • Onderlinge verschillen: diversiteit in de school (bijeenkomst 1).
  • Andersdenkenden: levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving (bijeenkomst 2).
  • Veiligheid en overtuiging: seksuele diversiteit (bijeenkomst 3)

Cursusdoelen

  1. Cursist krijgt meer inzicht in hoe hij/zij zelf meestal omgaat met andere overtuigingen.

  2. Cursist ontwikkelt visie op hoe hij/zij andersdenkenden wil benaderen en bedenkt een plan hoe hij/zij daar dichterbij komt.

  3. Cursist evalueert hoe diversiteit binnen het burgerschapsonderwijs in zijn/haar klas een plek heeft en hoe het versterkt kan worden.

  4. Cursist krijgt meer inzicht hoe hij/zij seksuele diversiteit bespreekbaar maakt in de klas.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op woensdagmiddagen die in het voorjaar worden aangeboden in Gouda. Cursusleider is Hanna Markus en tijdens elke bijeenkomst zal er een andere deskundige aanwezig zijn.

Aanmelden

Interesse in deze cursus? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in. 
We berichten je dan later over de data van deze cursus. 

Persoonlijke gegevens
Aanhef:
Bevestiging
Akkoord algemene voorwaarden: