Cursus Onderwijs aan nieuwkomers

Zo maar opeens zijn ze er … dat Syrische meisje dat gevlucht is met haar moeder en oma en in een AZC woont. Dat Poolse jongetje van wie zijn vader in Nederland werk heeft gevonden en samen met zijn ouders in een vakantiehuisje woont. Die twee Irakeese kinderen die eindelijk met hun ouders een vaste verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze spreken nauwelijks Nederlands.
 

Kosten: € 795,-
Uren (sbu): In overleg
Locatie: Op locatie

Route
W.C. (Lydia) Visser-Lammers

Orthopedagoog-generalist
BIG: 09927350031

Telefoon:
0182-760521 0182-760521
LinkedIn:


Veel intern begeleiders zijn bij binnenkomst van bovenstaande leerlingen het aanspreekpunt voor het bieden van de juiste zorg. Leerkrachten geven dagelijks onderwijs aan deze leerlingen. Dat kan vragen oproepen. Op welke wijze organiseer je het onderwijs aan nieuwkomers? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat de juiste materialen ingezet worden om de leerling zo snel mogelijk de Nederlands taal bij te brengen? En wat doe je wel, of juist niet, als je signalen opmerkt van een mogelijk trauma.

Deze vragen worden beantwoord in het cursusaanbod Onderwijs aan nieuwkomers. De reeks bestaat uit drie dagdelen en kunnen ook los ingekocht worden. Naast de inbreng van de cursusleider is er op iedere middag voldoende ruimte voor eigen casuïstiek van jouw school. Onderstaande onderwerpen worden hierbij besproken. Ben je intern begeleider, leerkracht of op een andere wijze betrokken bij nieuwkomers, meld je aan!.

Inhoud van het cursusaanbod

Onderwerp 1 - Welkom bij ons op school!
Wat heb jij als intern begeleider nodig om een leerling uit een andere cultuur te begrijpen en zo goed mogelijk te begeleiden? Met andere woorden hoe kan de ‘transculturele ruimte’ tussen jou en het kind zo goed mogelijk overbrugd worden zodat het kind zich veilig voelt op jouw schoool? Hiervoor is het belangrijk om iets te weten te komen over de ‘bagage’ die het kind letterlijk en figuurlijk mee heeft genomen. Twee belangrijke instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden zijn het culturele interview en het genogram.
Ook besteden we tijdens deze cursus aandacht aan het concept ‘beschermjassen’. Beschermjassen zijn alles wat immigrantenkinderen en hun familie nodig hebben om zich veilig te voelen in hun nieuwe situatie.
 
Onderwerp 2 - Horen, zien en schrijven
Heb jij nieuwkomers, zoals vluchtelingenkinderen, op school die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn? Met het NT2-startprogramma Horen Zien en Schrijven (HZS) leer je deze kinderen de basis van de Nederlandse taal aan. Nadat de taal mondeling is aangeboden, biedt HZS alle oefenstof voor het schriftelijk leren verwerken van de taal. HZS is geschikt voor kinderen van zes tot twaalf jaar. De methode is heel effectief door het gebruik van aansprekende thema’s en doordat er zowel auditief, visueel en schriftelijk geoefend wordt.

Tijdens onze cursus nemen we je mee in de opbouw van de methode en leer je er zelf praktisch mee te werken in de klas.
 
Onderwerp 3 - Omgaan met getraumatiseerde kinderen
Geweld, oorlog, vluchten, het overlijden van familie geeft een kind buitengewoon veel stress. Die stress kan zodanig zijn dat een kind een trauma oploopt. Zodra een kind op school komt, blijft dit trauma niet buiten de deur staan. Het gaat mee en beïnvloedt het leerproces van het kind. Hoe herken je als leerkracht een trauma bij een kind? Hoe ga je om met een getraumatiseerd kind? Moet je als leerkracht wel iets met het trauma van een kind?

Tijdens dit cursusdeel worden praktische handreikingen gegeven over het omgaan met getraumatiseerde kinderen binnen de school.

Doelgroep

De doelgroep voor deze cursus zij intern begeleider, leerkracht en andere betrokkenen bij het onderwijs aan nieuwkomers.

Meer informatie en aanmelden

De kosten van een losse cursus op locatie zijn € 795,-. Hiervoor geldt een maximaal aantal deelnemers van  twintig personen.

Het leveren van maatwerk is ook mogelijk. Een groep moet dan uit minimaal vijf personen bestaan. De kosten zijn dan € 195,- per persoon, waarbij de derde persoon € 150,- betaalt.

Neem voor meer informatie contact op met Lydia Visser.