Leerlingenzorg en dyslexie

Het team Leerlingzorg adviseert over visie en beleid voor leerlingzorg op scholen en helpt leerlingen direct door middel van onderzoek en begeleiding. Ook helpen we docenten bij het begeleiden van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

We hebben gespecialiseerde orthopedagogen/psychologen en onderwijsadviseurs in dienst met een brede kennis van onderwijs en zorg. In samenwerking met de zorgcoördinator (of het Zorg Advies Team), teamleider, mentor, ouders en de leerling zelf stemmen we af welke pedagogisch-didactische begeleiding of onderzoek en behandeling nodig is, rekening houden met het onderwijsaanbod van de school.

Mentoraat

Succesvol docentschap garandeert niet automatisch succesvolle leerlingbegeleiding. Welke (andere) competenties zijn nodig?

Lees meer >

Dyslexie

Voor veel jongeren gaat het lezen en spellen niet vanzelf. Driestar onderwijsadvies denkt mee over de juiste hulp voor deze leerlingen.

Lees meer >

Psychologisch onderzoek

In de leerlingenzorg kan de noodzaak van een psychologisch onderzoek bij een leerling duidelijk worden.

Lees meer >