Aanpak

Wij vinden het belangrijk om de identiteit van de school integraal te benaderen. Wanneer wij ons richten op de identiteit van de school, hebben wij altijd de gehele gemeenschap van school, leraren, bestuur en leidinggevenden op het oog, waarbij het altijd uiteindelijk gaat om de vorming van leerlingen.Als wij spreken en nadenken over identiteit van de school moeten we het hebben over de beschreven of formele identiteit, de geleefde en beleefde identiteit. Veel christelijke organisaties hebben hun identiteit duidelijk vastgelegd in documenten. Maar hoe zit het met de geleefde identiteit? Aan de hand van het bronmodel identiteit wordt je uitgedaagd om met elkaar het gesprek aan te gaan over de geleefde identiteit van jouw organisatie.

Het is onze overtuiging dat de levensbeschouwelijke identiteit voortdurend aandacht verdient en steeds gekenmerkt wordt door de wisselwerking tussen bron, de dagelijkse onderwijspraktijk en de bredere context.

Driestar onderwijsadvies biedt cursussen, begeleidingstrajecten, lezingen en workshops. Thema’s waar wij ervaring mee hebben zijn onder andere christelijke identiteit en opbrengstgericht werken, leidinggeven aan identiteit, het formuleren van kernwaarden, het ontwikkelen van een schoolplan en de samenwerking tussen school en kerk.