Cursus GPV

Deze cursus is bedoeld om beginnende docenten in het reformatorisch onderwijs toe te rusten om binnen de lessen gestalte te geven aan de identiteit van de school. 

Kosten: €105,-
Uren (sbu): 5 dagdelen
Locatie: diverse locaties

Route
H. (Henk) Vermeulen

Portefeuillehouder Identiteit en Vorming

Telefoon:
0182-760753 0182-760753
LinkedIn:
Twitter:


Ons land kent vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat we binnen de grenzen van de wet een eigen invulling kunnen geven aan de identiteit van onze scholen. Daardoor hebben we het voorrecht van reformatorische scholen. Maar dit voorrecht verplicht ons ook om op een goede manier gestalte te geven aan het reformatorisch onderwijs. De leerlingen vragen dat van ons, maar niet minder de ouders. En bovendien vraagt de maatschappij – de overheid voorop- regelmatig aan ons om verantwoording af te leggen. Wat is ons bestaansrecht? Als we beweren dat dat bestaansrecht er is, maken we het dan ook inhoudelijk waar? Met andere woorden: is de christelijke identiteit inderdaad de dragende grond van onze scholen?

De cursus

Dergelijke vragen worden niet alleen aan de scholen gesteld. Het zijn vragen waarover ook de individuele docent die werkzaam is op een reformatorische school moet nadenken. Sterker: hij of zij is het die gestalte geeft aan de identiteit van de school. De christelijke leraar maakt het verschil!

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld om beginnende docenten in het reformatorisch onderwijs toe te rusten voor die taak. De cursus is zowel gericht op persoonlijke vorming, als op de bekwaamheid de dingen die met de identiteit van de school te maken hebben op een goede manier over te dragen op de leerlingen. Daarom zal er niet alleen aandacht geschonken worden aan de noodzakelijke kennis, maar krijgen ook de vaardigheden een belangrijke plaats in deze cursus.

Bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 5 modules. De eerste module is in Gouda, de overige modules kunnen in regio Noord, Midden of Zuid gevolgd worden. Klik hier voor het rooster met de adresgegevens. 

Meer informatie?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Aria Pols (administratieve zaken) of Henk Vermeulen, (inhoudelijk). Aanmelden gaat via de contactpersoon van jouw school.