Keuze en implementatie taalmethode

Driestar onderwijsadvies helpt je bij de keuze voor een nieuwe taalmethode, methode begrijpend lezen of methode aanvankelijk en voortgezet technisch lezen.

Kiezen van een nieuwe methode

De door educatieve uitgevers geschoolde adviseurs van Driestar onderwijadvies kunnen ondersteunen bij de keuze van een nieuwe methode. De adviseurs geven onafhankelijk informatie over taal- en leesmethodes en zetten een traject op waarin verschillende lessen uitgeprobeerd kunnen worden. Het betrekken van leerlingen is immers belangrijk. Het keuzeproces mondt uit in een met het schoolteam afgewogen keuze voor een nieuwe taal-, lees- of begrijpend leesmethode. 

Implementatie van een nieuwe methode

Driestar onderwijsadvies is gecertificeerd nascholingspartner van onder andere de aanvankelijk leesmethodes Lijn 3 van Malmberg en Veilig leren lezen van Zwijsen. Ook zijn we ook nascholingspartner van de methode Taal actief en Staal (Malmberg) en de christelijke versie van Taal actief (Groen educatief). Dat geldt ook voor de aanvankelijk leesmethode TaalOceaan (Groen educatief).

De doelen van een implementatietraject zijn:
  1. De vragen en knelpunten van de leerkrachten zijn van adequate antwoorden voorzien.
  2. Er zijn schoolafspraken gemaakt wat betreft het gebruik van de methode in de verschillende groepen (vanuit het perspectief van de doorgaande lijn).
  3. De opbrengsten voor taal zijn geanalyseerd en indien nodig is er een plan van aanpak gemaakt om de resultaten met de nieuwe methode verder te versterken.
  4. De leerkrachten hebben door middel van klassenbezoek(en) feedback gekregen op hun vaardigheden in het gebruik van de nieuwe methode.