Dyscalculie

Wij bieden, naast diagnostiek, een aantal eenvoudige modules over het complexe dyscalculieprotocol.

Driestar onderwijsadvies helpt je de juiste stappen in het dyscalculieprotocol te maken en kan zorg dragen voor onderzoek en een goede begeleiding van individuele leerlingen.

Bekijk ook onze themapagina over Rekenen.

W. (Wilma) Veldhoen

Docent re /onderwijsadviseur

Telefoon:
+31182540393 +31182540393

Nieuws

 • Parallelversie Wereld in Getallen 5 een feit!

  Uit een eerder gehouden enquête is gebleken dat verschillende scholen behoefte hebben aan een aanpassing van een rekenmethode voor de reformatorische scholen. Uit diezelfde enquête bleek dat de meeste animo was voor de methode Wereld in Getallen 5 (WIG5), de papieren versie.

 • Post-hbo’s schoolvakken: op welk gebied word jij expert?

  Wil je alles weten van reken-, taal-, muziek- of bewegingsonderwijs? Met onze post-hbo-opleidingen over deze schoolvakken vergroot je je kennis en vaardigheden. Meld je aan en word binnen jouw schoolteam dé expert op een van deze schoolvakken. Let op: de post-hbo Bewegingsonderwijs is bijna vol!

 • Een nieuwe rekenmethode, impuls voor goed rekenonderwijs!

  Afgelopen jaar zijn er verschillende rekenmethodes met een nieuwe versie gekomen en komend jaar verschijnen hiervan de laatste producten. En er valt iets te kiezen! Wereld in Getallen 5, Pluspunt 4, Alles Telt Q. Eerder verscheen al Getal en Ruimte Junior en natuurlijk is er het verwerkingsprogramma Gynzy.

 • Gynzy geïntegreerd in MS Teams

  APS-IT diensten en de Gynzy Academie ondersteunen je in het vormgeven van onderwijs op afstand.

 • Rekenen met kleuters

  Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Rekenen/wiskunde zit verborgen in alledaagse activiteiten en in spel. Dat biedt de hele dag kansen om met rekenen bezig te zijn! Hoe is het met jullie rekenonderwijs in de onderbouw?

 • Derde prijs voor lesontwerp lvo Bouw aan je wiskunde

  Johan Leurgans heeft de derde prijs behaald bij de vakdidactische ontwerpprijsvraag van de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren). Johan is student lvo wiskunde aan onze hogeschool en werkt op het Driestar College.

 • Lzeen en shicrejvn is niet voor iereeden vezlafneksprend

  Wist je dat 1 op de 10 kinderen in Nederland het risico loopt op laaggeletterdheid? Deze week zet de Stichting Lezen en Schrijven zich in voor een geletterd Nederland.

 • Leerlijnenpakket Rekenen-wiskunde (SLO) beschikbaar

  Werk je in het regulier basisonderwijs, maar wil je ook los van de methode kunnen werken? Dan kun je de nieuwe SLO-leerlijn Rekenen-wiskunde gebruiken. Deze werkt toe naar niveau 1S. Werk je met de module leerlijnen in ParnasSys, dan kun je ook digitaal met deze leerlijn aan de slag.

 • Vier tips om de rekenbehoefte te meten bij jouw leerlingen

  Op steeds meer scholen wordt een vorm van ‘vooraf toetsen’ ingezet. Je kunt je afvragen of je een toets vooraf nodig hebt om in te schatten wat de onderwijsbehoeften van je leerlingen zijn. In dit artikel vier tips om de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen te achterhalen.

 • Hoe rekenen jouw leerlingen?

  Leerlingen rekenen allemaal op verschillende manieren. Voor jou als leerkracht of ib'er wil je daarom graag weten welke manier de leerling gebruikt en hoe hij deze gebruikt. Op basis hiervan kun je jouw lesstof aanpassen. Maar hoe krijg je inzicht in de manieren waarop jouw leerlingen hun sommen uitrekenen?  

 • Numicon: gebruiken of niet gebruiken?

 • Door memoriseren met modellen-aanpak naar sgp-beheersing

  Een blijvend probleem voor veel kinderen bij rekenen is het memoriseren en het automatiseren. Lees hier meer over de ondergrond-aanpak om jouw leerlingen te helpen met dit probleem.

 • Leer je leerlingen omgaan met geld

  Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

 • Diagnostisch rekeninstrumentarium voor dyscalculie

  De werkgroep Dyscalculie van Driestar educatief heeft de achterliggende jaren een diagnostisch rekeninstrumentarium ontwikkeld voor kinderen met ernstige rekenproblemen.

 • Ben jij een antwoorden-juf of een procedure-juf?*

  Groep 3 en 4 zijn wat betreft rekenen zogenaamde valkuil-klassen. Je ziet een leerling aldoor goede resultaten behalen en je denkt dat hij of zij de stof voldoende beheerst, terwijl dat niet altijd het geval is. Dat komt openbaar in de tweede helft van groep 4. Dan worden de opgaven moeilijker en gaat die leerling uitvallen. Wat is er aan de hand?

 • Programma voor zéér rekenzwakke kleuters

  Zeer rekenzwakke kleuters moeten de verbindingen tussen de drie elementen van de zogenaamde triple code beheersen om te kunnen starten met rekenen in groep 3. Het programma Watc(h) kan een uitkomst zijn om zeer rekenzwakke kleuters hierin te begeleiden.  

 • Hulpprogramma voor rekenzwakke kleuters

  Op dit moment zijn er vier programma’s die je als ib’er kunt gebruiken bij kleuters met problemen rondom gecijferdheid. In dit artikel bespreken we de methode Kleurrijke getallenlijn. Dit programma is bestemd voor leerlingen in groep 2.

 • Tips voor het oefenen met het rijtjesboek

  Iedere week leren de leerlingen van groep 3 weer een aantal nieuwe letters waardoor ze in deze periode van het jaar al een flink aantal woorden kunnen lezen. Niet voor alle leerlingen gaat dat lezen automatisch. Deze leerlingen kunnen dan extra oefenen met rijtjesboek van Lijn 3.

 • 7 tips om als ib'er om te gaan met bloktoets Rekenen

  Alleen op basis van behaalde cijfers een bloktoets beoordelen, is als het kijken naar het topje van een ijsberg. Als ib'er kan en moet je er veel meer uit halen. Met onderstaande tips haal je meer uit je rekenmethode.

 • Rekentoetsen en woordenschat

  Veel rekenzwakke leerlingen scoren te laag op een Cito LVS-rekentoets vanwege hun gebrekkige woordenschat.

 • Realistisch rekenen en meten in de praktijk

  Onze mediatheek heeft materialen om aan de slag te gaan met realistisch rekenen. Daarmee laat je kinderen bijvoorbeeld praktisch ervaren hoe 2D en 3D zich tot elkaar verhouden.

 • Cursus Doe meer met Bas

  Mayke en Jeanine volgen de cursus Doe meer met Bas. Zij vertellen in dit bericht over hun ervaringen met deze cursus.

 • OEFENEN, Oefenen, oefenen

  Deze bijdrage vertelt je in grote lijnen wat (tot nog toe) de krachtigste memoriserings- en automatiseringsaanpak blijkt te zijn.

 • Meer uit je rekentoets halen

  Je kunt meer uit je rekentoetsen halen, zowel uit de cito-lvs-toets als uit je methodetoets.

 • Vier hoofdlijnen uit dyscalculieprotocol toepasbaar in RT-setting

  De onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies leggen uit hoe je het vier-hoofdlijnen-model uit het dyscalculieprotocol ook kunt toepassen in een RT-setting.

 • Wereldwijde Wiskundewedstrijd W4Kangoeroe

  Elk jaar wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers). Dat is echt uniek.

 • Rekenmisbruik

  In de schoolpraktijk kom je regelmatig een aantal vormen van rekenmisbruik tegen. Welke drie vormen komen het meest voor?

 • Dyscalculietips

  We krijgen nog steeds veel vragen van scholen over dyscalculie. Het betreft vooral vragen over leerlingen met rekenachterstanden of vragen over de verplichte invoering van het dyscalculieprotocol vanaf dit cursusjaar.

 • Boekbespreking: ‘Voorkom (ernstige) rekenproblemen’

  Het boekje Voorkom (ernstige) rekenproblemen is verschenen in de boekenreeks TIB van het tijdschrift voor interne begeleiders. Het bevat aanraders, tips en tools. Wat zijn dat allemaal en hebben we er wat aan? Hieronder vind je een aantal beelden, die bij het lezen van het boek bovenkwamen en die we graag doorgeven.

 • Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling

  Het eerste jaar van de huidige opleidingsgroep rekencoördinatoren zit er alweer bijna op. De deelnemers zijn enthousiast over de opleiding. In dit bericht lees je waarom.

 • Br-uisen in het dyscalculieprotocol

  Br-uis staat voor: BeRekeningen UItSchrijven. Br-uisen pas je toe bij rekenzwakke leerlingen die het dyscalculieprotocol volgen. We publiceerden deze bijdrage reeds eerder, maar deze keer hebben we nieuwe ervaringen toegevoegd. Deze vind je onder het kopje ‘Ja maar’.

 • Over rekenfaalangst en contexten

  Lieke is rekenzwak. Ze zit in de derde fase van het dyscalculieprotocol. Bij instructies die te moeilijk voor haar zijn, slaat ze emotioneel snel dicht. En de vele getallen in de contexten zijn voor haar hogere wiskunde. Haar rt'er vertelt de volgende mooie dingen. (Echt gebeurd.)

 • Boekjes voor officiële en nog-niet-officiële dyscalculici

  Orthodidact Kees Geluk neemt twee boekjes over dyscalculie onder de loep: 'De DYSCALCULIE Survivalgids' en 'Stomme Sommen'.

 • Terugblik: symposium Rekenen in een digitale wereld

  Op woensdag 17 februari vond het symposium 'Rekenen in een digitale wereld' van Driestar onderwijsadvies plaats.

 • Rekenspel voor rekenpiraten

  Heb jij echte rekenpiraten in de groep? Ga dan aan de slag met dit rekenspel.

 • Symposium op 12 april over rekenen met peuters

  Je kent het kinderliedje wel: 'k Zag twee beren - broodjes smeren… Kinderen zingen het vol enthousiasme. Met hun handen maken ze er driftig bewegingen van brood smeren bij. En intussen zijn ze bezig met rekenen.

 • Veelgestelde vragen over het Lerarenregister

  Welke nascholing telt precies mee voor het Lerarenregister? Moeten al mijn nascholingsactiviteiten gevalideerd zijn? Driestar onderwijsadvies geeft antwoord op de meest gestelde vragen over het Lerarenregister.

 • Symposium Rekenen in een digitale wereld

  Digitale middelen zijn volop aanwezig in de scholen en waarschijnlijk zullen we die de komende jaren steeds actiever gaan inzetten, ook tijdens de rekenles. Op welke manier kun je ervoor zorgen dat digitale middelen een impuls geven aan het rekenonderwijs in jouw klas?

 • Springend kind leert beter

  Een lokaal vol op en neer springende kinderen. Dat klinkt als een nachtmerrie voor een leerkracht, maar kinderen die bewegend taal- en rekenles krijgen, presteren beter.

 • Borgboek bij dyscalculie

  Dyscalculische leerlingen dreigen somtypen die ze op een gegeven moment beheersen weer te vergeten. Er bestaan verschillende manieren om hier wat aan te doen. Eén van die manieren is het borgboek. Of beter gezegd: de borgboeken.

 • Het beste rekenautomatiseringsprogramma

  We hebben een effectief computerprogramma ontdekt. Via speciale toetsen helpt het rekenzwakke leerlingen die moeite hebben met memorisering en automatisering fundamenteel verder.

 • Drie praktische tips voor nascholing in het onderwijs

  Als docent sta je dagelijks aan de basis van de ontwikkeling van je leerlingen. Een behoorlijke verantwoordelijkheid! Nascholing helpt jou om je kennis en vaardigheden op peil te houden, zodat je die verantwoordelijkheid ook goed kunt nemen.

 • Met je groep naar het museum

  De collectie van het museum Boijmans van Beuningen is een haast onuitputbare bron voor allerlei opdrachten.

 • De Grote Rekendag 2015

  Vandaag is de 13e editie van de Grote Rekendag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen.

 • Als verlengde instructie tegenvalt

  Verlengde instructie levert te vaak niet op wat je ervan verwacht. Dat is vooral het geval bij rekenen. Oorzaak? De instructie wordt gewoon nog een keer gegeven (ook wel herhaling van zetten genoemd). Dat zet blijkbaar onvoldoende zoden aan de dijk. Hoe maak je verlengde instructie bij rekenen effectiever? We geven een aantal tips. Niet elke tip is voor elke situatie relevant. Overweeg ze één voor één en kies welke tips het beste passen in jouw situatie.

 • Rekentoets? Rekenvak zelf vraagt om aandacht

  Ga weer het gesprek aan over de inhoud van het vak rekenen, reageert onderwijsadviseur J.J.G (Jeroen) van Rumpt op de discussie over de rekentoets.

 • De rekencoördinator: van opgaven naar antwoorden

  Wat moet onze school met dyscalculie? Wat hebben de referentieniveaus onze school te zeggen? Hoe dagen we sterke rekenaars uit? Hoe sluit de rekenontwikkeling in de onderbouw aan op de midden- en bovenbouw? Wie heeft zicht op de leerlijnen? Welke visie hebben we eigenlijk op rekenen?

 • Schoolvakken in de kijker

  Bij Driestar educatief werken we met een themajaarkalender. Tot eind december is het thema "Schoolvakken".

 • December: themamaand Schoolvakken

  Rekenen, aardrijkskunde, taal, geschiedenis, godsdienst, muziek, biologie, Engels … In deze decembermaand staat het thema Schoolvakken centraal. ‘Verwondering’ is daarbij een belangrijk begrip.

 • Rekeninstructietips voor remedial teaching

  Bij remedial teaching (RT) geven remedial teachers (rt’ers) vaak veel te veel rekeninstructie. Volgens diverse onderzoeken, onder andere van de Amerikaan Hattie, leert een leerling veel meer als hij zelf onderwijst en de leerkracht / rt’er luistert.

 • Maurits

  De naam Maurits staat voor: (van) M(emoriseren en) Au(tomatiseren naar) R(ekenen) I(n) T(oepassings)S(ituaties). Het pakket (eigenlijk zijn het twee pakketten – zie verderop) is een uitwerking van het vier-hoofdlijnen-model van het Protocol Dyscalculie.

 • De Philpot-aanpak

  Onderzoek toont aan dat ongeveer 90% (!) van de zeer rekenzwakke kinderen rekenangst heeft. In-triest. De praktijk heeft diverse insteken opgeleverd die hieraan in meer of mindere mate iets kunnen doen. Eén ervan is de Philpot-aanpak. Eerst beschrijven we de herkomst van de naam Philpot en vervolgens geven we de aanpak weer.

 • Tips voor kleuterrekenen

  Orthodidact C.C. (Kees) Geluk geeft tips om aan de slag te gaan met kleuterrekenen. De beschrijving is compact gehouden, omdat de praktijk heeft geleerd dat leerkrachten hiermee genoegzaam uit de voeten konden.

 • Beetje bij beetje met steeds vijf kaartjes (BBB-5)

  In de begeleiding van kinderen die werken volgens het dyscalculieprotocol merken we dat ze vrijwel allemaal moeite hebben met memoriseren en automatiseren. werkt.

 • Beter rekenen met behulp van 'Br-uisen'

  Br-uis staat voor: BeRekeningen UItSchrijven. In de achterliggende jaren hebben we bij rekenzwakke leerlingen die het dyscalculieprotocol volgden hiermee goede ervaringen opgedaan en graag geven we die aan je door.

 • Dyscalculie: drie screeningsdocumenten

  In de achterliggende tijd zijn bij enkele uitgeverijen dyscalculietests verschenen: de NDS, de Zareki en de 3DM.

 • Persoonlijk scholingsbudget voor docenten

  “Ik ben een docent die zich graag ontwikkelt en krijg er nu een persoonlijk budget voor. Wat heeft Driestar onderwijsadvies mij te bieden?”

 • Impuls voor het rekenonderwijs op het ZML

  Wil je een grote kwaliteitsimpuls geven aan het rekenonderwijs op je school? Dit kan! In een meerjarig traject begeleidt een adviseur van Driestar onderwijsadvies het team hierbij. Daarbij worden de leerlijnen en materialen van Rekenboog.zml ingezet.

 • Honderd bomen, één bos – en alle getallen daartussen

  “Tot 100”, heet het originele prentenboek van Magali Bardos. Er zijn meer telboeken, maar dit boek is verrassend omdat het één groot verhaal is over een bos met beren, met jagers, met avonturen.

 • Rekenen op het vmbo? Reken maar!

  Hebben docenten behoefte aan meer kennis van de referentieniveaus? Vragen zij zich af op welke manier hun leerlingen rekenonderwijs hebben gekregen op de basisschool? Dan ben je bij Driestar onderwijsadvies aan het goede adres.

 • Post-hbo-opleiding tot coördinator rekenen

  Ben je leerkracht in het basisonderwijs? Wil je het rekenonderwijs op school op een hoger plan tillen of zorgen voor het behouden van de kwaliteit? Dan is de opleiding tot coördinator rekenen misschien iets voor jou!

 • Goed toetsen – meer dan meten

  Toetsen is belangrijk. Maar toetsen is pas zinvol als het op de goede manier gebeurt.

  • Eindelijk, het mag weer?

   Door Jeroen van Rumpt, onderwijsadviseur

   Eindelijk, na weken van afstandsonderwijs mag je vanaf 11 mei de kinderen weer toelaten in je klas en kun je zelf rekenen geven! Maar wellicht roept de opening van de school ook wel vragen op. Hoe zit het met de groeiende ongelijkheid waar je de afgelopen tijd van hebt gelezen? Hoe start ik het rekenonderwijs weer goed op? Hoe krijg ik goed zicht op het rekenniveau van de kinderen? Eindelijk, ik mag weer toetsen?

   Lees meer ›