Aanpak

Driestar onderwijsadvies adviseert scholen in het opzetten van goed taalbeleid, het begeleiden in het kiezen van een nieuwe taal- of leesmethode.

Op die manier stimuleren we scholen in het optimaliseren van hun leescultuur. Bovendien organiseert Driestar onderwijsadvies conferenties of studiedagen voor leraren in primair en voortgezet onderwijs.

Dyslexie en spelling

Ook bieden we diensten aan bij onderwerpen als dyslexieonderzoek, leerlingbegeleiding en -differentiatie en helpen we scholen om de opbrengsten voor spelling, technisch lezen en begrijpend lezen te verhogen door middel van een schoolontwikkelingstraject met het schoolteams.

Verhogen van de taal-leesopbrengsten

Gespecialiseerde onderwijsadviseurs van Driestar onderwijsadvies ondersteunen scholen bij het verbeteren en verhogen van de resultaten bij de volgende taaldomeinen:

  • spelling
  • begrijpend lezen
  • technisch lezen
Op grond van een samen met het schoolteam gemaakte analyse wordt er voor het betreffende taaldomein gewerkt aan verbeterpunten op schoolniveau, het methodegebruik, de leerkrachtvaardigheden en effectieve werkwijzen en methodieken. De verbeterslag die wij met een team maken, wordt zichtbaar in onder andere de scores op het leerlingvolgsysteem. De verbeteringen worden bovendien duurzaam verankerd in effectief leerkrachtgedrag.

Taalbeleid en implementatie

Driestar onderwijsadvies heeft ook ervaring in het het opleiden van leesouders, het ontwikkelen van taalbeleid en de implementatie van nieuwe taalmethodes.