Geschiedenis van exemplarisch onderwijs

In 1993 was exemplarisch onderwijs nog een onbekend begrip voor de meeste docenten van wat toen nog ‘christelijke hogeschool De Driestar’ heette. Tijdens de kennismaking met 'Lehrkunst' in de colleges die een professor uit Duitsland in Gouda kwam geven, raakten docenten en studenten echter zeer gefascineerd.Doorontwikkeling

Intussen is het concept exemplarisch onderwijs (in de beginfase ‘onderwijskunst’ genoemd) binnen Driestar educatief doorontwikkeld. In het werkveld is exemplarisch onderwijs een begrip geworden.

De uitreiking van de dr. Martin Wagenscheinprijs aan Bert Kalkman in 1997, het verschijnen van het eerste onderwijskunstbulletin in 2001, de presentatie van het handboek voor exemplarisch onderwijs in 2005, de toekenning van het lectoraat en de oprichting van het expertisecentrum in 2007 behoren tot de hoogtepunten.

De inhoudelijke doorontwikkeling binnen exemplarisch onderwijs omvat ook de ontwikkeling van exempels van schoolvakken en een leerlijn van Natuur & Techniek. Dit zijn concrete materialen waarmee leraren in de praktijk aan de slag kunnen.

Veel studenten hebben zich inmiddels ontwikkeld tot ambassadeurs van dit vormingsgerichte concept tijdens de Pabo-opleiding. Hierdoor zijn veel afstudeerscripties rondom de theorie en praktijk van Exemplarisch onderwijs ontwikkeld en uitgevoerd.

Van 2007-2011 is er een lectoraat met een onderzoekskring geweest. De hoofdthema’s voor onderzoek waren 1) de zin en betekenis van exemplarisch onderwijs, 2) gesprekken met kinderen 3)metacognitie, 4)taalonderwijs en 5) motivatie binnen onderwijs. De thema’s die het lectoraat heeft onderzocht zijn werkzaam in de praktijk en passen goed bij de christelijke identiteit van het onderwijs.

Ná de lectoraatsperiode is het concept steviger verankerd in het pabo-programma. De visie op pedagogiek en didactiek in bepaalde modules is daarmee geworteld in de traditie van Exemplarisch onderwijs.