Aanpak Engels in het PO

Waar staat de school? Waar staat het team? Waar staat de leerkracht? Graag helpen wij jullie bij het bepalen waar jullie school, team en leerkrachten staan op het gebied van Engels. Hieronder lees je ons aanbod. 

1. Een nulmeting van de kwaliteit van lesgeven in de groepen

 • Aantal groepen in OB en/of BB bepaalt de school.
 • Lesbezoeken en persoonlijke terugkoppeling naar de leerkracht (en).
 • Op een of twee dagen na elkaar. 
>> lees hier de ervaring van de Ds. C. Steenblokschool met de nulmeting.

2. Een online test van het niveau van de leerkracht

 • Bepaling van de passieve taalvaardigheden van de leerkracht (Oxford online test)

3. Teambreed adviesgesprek (na schooltijd)

       Met als keuze:
 • Waar staan we nu als school met Engels?
 • Wat doen we goed en waar kunnen we nog groeien?
 • Welke acties vloeien daaruit voort? Hoe maken we een actieplan?
 • Hoe kies en implementeer je een nieuwe lesmethode?
 • Hoe bereiden we groep 8 (incl. vmbo-leerlingen) voor op Engels in het VO?

4.  Advies voor de lespraktijk

        Met als keuze:
 • Hoe kan de leerlijn Engels zichtbaar en praktisch worden gemaakt?
 • Hoe kan ICT ingezet worden?
 • Welke leesboekjes zijn geschikt?
 • Welke andere lesmaterialen zijn geschikt?
 • Is huiswerk opgeven voor Engels zinvol, of juist niet?

 5.  Engelse taalvaardigheden

        Met als keuze:
 • Training van de vaardigheden Speaking, Writing, Reading, Listening en Use of English (of keuze hieruit) via onze visie ‘learning by doing’.
 • Toetsing van de leerkrachten op level B1 of B2 met Driestar OA certificaat.

Meer informatie

Wil je over bovenstaande meer informatie of je inschrijven voor een onderdeel?
Neem dan contact op met Diana Geurts.