Media Cirkel: wat en waarom?

Jorinde (6) vraagt iedere dag of ze filmpjes van Brandweerman Sam mag kijken, Coert (11) wil vlogger worden en Esther (14) heeft écht geen andere hobby dan met sociale media bezig zijn. ‘Wat is daar nou erg aan?’ roepen de kinderen thuis. De ouders van Jorinde, Coert en Esther zijn verlegen met de situatie. Hoe kunnen ze gedegen en vanuit Bijbelse argumenten aangeven dat het belangrijk is om niet steeds online te zijn? Over welke waarden of houdingen gaat het dan en waarom zijn die belangrijk?

De Media Cirkel is door Driestar onderwijsadvies en Erdee Media Groep ontwikkeld om een tijdloos en Bijbels antwoord te geven op deze vragen. De Media Cirkel gebruikt vier metaforen om de levenshouding van een christen richting zijn mediagebruik te omschrijven. De metaforen zijn die van de pelgrim, burger, leerling en dienaar. In ons hele mediagedrag zouden deze gestalten zichtbaar moeten zijn, leert het model ons. Elk van de metaforen is uitgewerkt in zes attituden, concrete houdingen die kenmerkend zijn voor de pelgrim, burger, leerling en dienaar.

MOM-Pelgrim.png
De pelgrim is reiziger. Hij is zich bewust van een hoger levensdoel en van zijn reis naar de eeuwigheid. Soms leidt dit tot het nalaten of anders vormgeven van bepaald mediagebruik. De pelgrim toont attituden als matigheid, weerbaarheid en integriteit.

MOM-Burger.png
De pelgrim is niet wereldvreemd, hij weet zich een burger in een maatschappij. Een maatschappij waarvoor hij een boodschap heeft en waarin hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn taken. De burger toont zelfbeheersing, rentmeesterschap en consistent gedrag.
 
MOM-Leerling.png
De pelgrim en de burger zullen hun leven lang een leerling blijven. Zij blijven zich verdiepen in bronnen die hen helpen om als christen te staan in de maatschappij. De leerling kenmerkt zich door attituden als doorzettingsvermogen, diepdenken en focus.
 
MOM-Dienaar.png
De pelgrim is niet alleen op reis en hij is niet gericht op zichzelf. De ander die hij onderweg tegenkomt is belangrijker dan hijzelf. Hij stelt zich dienend op richting de ander. De dienaar is transparant over wat hij (online) doet en toont liefde en trouw.

Benieuwd hoe de metaforen en attituden in het onderwijs of in het gezin praktisch ingezet kunnen worden? Driestar onderwijsadvies biedt lezingen, scholing en workshops aan. Ook de bijeenkomsten over een specifiek mediawijsheidsthema zoals Groepsdruk en weerbaarheid, Sociaal met media of sexting worden altijd vormgegeven vanuit het raamwerk van de Media Cirkel.

Meer informatie

Neem voor een aanvraag voor een bijeenkomst contact op met Marjolein Speksnijder. Voor inhoudelijke vragen over de Media Cirkel kun je terecht bij Henrieke Hoogendijk - van Dam.